Technická Hudba

Základ Technickej Hudby

Technická hudba je veľmi populárna na Diskotékach (odborne nazývaných Natriasačky).

NástrojeUpraviť

Základom Technickej hudby, sú nástroje. Najpopulárnejšie nástroje technickej hudby sú:

TextUpraviť

Text technickej hudby je spravidla veľmi náročný a zmysluplný. Technická hudba nepozná refrén (možno preto, že nepozná ani slohu). Text sa vyjadruje k problémom vo svete (najpopulárnejšie témy sú Vojna, Hladomor).

     Ukážka technickej hudby
220px

KlipyUpraviť

Každý klip obsahuje väčšie množstvá žien, zahalených v čiernom rúchu (prevažne mníšky) ktoré pomáhajú pri obnove povojnových krajín a podobne. Celé posolstvo je kladné. Alternatívne klipy obsahujú nástroje.

Nové smeryUpraviť

 
Typický hudobný nástroj

V roku 1939 P.V.T. (1939 je prvočíslo)sa začali vyvíjať nové smery technickej hudby, ktoré využívajú najmä obranné nástroje a nástroje hromadného ničenia. Posolstvo je aj v tomto prípade výrazne kladné. Zvuková ukážka nového smeru technickej hudby.