Merge-arrows.png Tento článok počúva o tom istom, čo článok Sraľo.

To je dobré, lebo ich môžeš navzájom ich prepojiť a potom jeden čítať jedným okom a druhý druhým.

Sráč je pomenovanie ľuda, ktoré má svoje korene hlavne v rýdzich stredoslovenských regiónoch. Aj napriek akémusi súzneniu nemá nič s východoslovenským slovomšrác“ slovo „sráč“ nič spoločné. Je iba jedným z jasných príkladov bohatstva slovenského národa.

Slovo „sráč“ je viacvýznamové. Jeho význam má svoje prepojenie so sraním, ale v tomto prípade nejde o fekálnu tému (nejde teda priamo o hovno). I keď sa tieto jeho významy mierne na seba ponášajú sú až prudko odlišné:

  • sráč - niekedy aj sraľo, v zmysle „zbabelec“ (t.j. celý posratý)
    • Príklad: „On to nedokáže. Je to obyčajný sráč...“
  • sráč - niekedy aj zasran, v zmysle „príliš mladý“ (t.j. serie ešte do plienok)
    • Príklad: „On to nedokáže. Je to ešte iba sráč...“

Na uvedených príkladoch jasne vidno aký jemný a citlivý dokáže byť slovenský jazyk. Iba dve slovíčka a inteligentný jedinec sa ani nasrať nemusí...

Seriózne jazykovedné diela NECYKLOPÉDIE Tongue-split.jpg

BiboslovenčinaBrutusCikulaDrivoFrasFršnásťHaluzHehHroznýJazykJebaťKadiťMalé tudleMam v pičiMenoNadávkaOdkundesPapľuhPejoratívumPičovinaPozeraj ako čítašPozorPočuj ako píšešSarkazmusSlovesné podstatné menoSlovoSlušnosťSomarinaSpodnojazyčtinaSprdSráčSraľoVeckaVtipnoVýhonokVýmazVypchávkové slovo