Slovenský rozhlas

Slovenský rozhlas je organizačná zložka RTVS. Vysielajú na deviatich okruhoch (všetky nepočúvateľné).

  • SRo1-Rádio Slovensko

Rádio pre všetkých pracujúcich(60+).

  • SRo2-Rádio Regina západ/stred/východ

Ľudovky a omše(60+).

  • SRo3-Rádio Devín

Rozhlasové hry a iné.

  • SRo4-Rádio_FM

Bez komentára.

  • SRo5-Rádio Patria

Maďarske,Rusínske,Maďarské,Ukrajinské a Maďarské

  • SRo6-Rádio Slovakia International

Rádio pre zahraničných poslucháčov(kto by to počúval).

  • SRo7-Rádio Pyramída

Hovadiny čo nikto nepočúva.

  • SRo8-Rádio Litera

Čítanie na počúvanie.

  • SRo9-Rádio Junior

Rozprávky pre deti.