Recyklácia

Tento článok je o enviromnetálnom probléme, o ľudskom metafizyckom cikle pojednáva vedecký článok s názvom „Reciklácia.

Recyklace.jpg
VTN.png VEDECKÝ TÍM   NECYKLOPÉDIE
odporúča článok Recyklácia,
pretože odhaľuje odborné fakty.

Tento článok môže byť použitý
ako referencia v odborných kruhoch.

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík,...). Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, má dobrú dostupnosť, nízke náklady, hotový tovar je dostupný za nízku cenu, ďalej recyklácia nie je náročná, redukuje počet prvkov ohrozujúcich životné prostredie, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov, a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových redukovaných materiálov, prispieva k ochrane životného prostredia, a pomáha redukovať počet jedovatých plynov v našej atmosfére a redukuje počet redukovaných negatívnych prvkov, ktoré ohrozujú náš každodenný život.

Recyklácia za každú cenuUpraviť

Vyššie uvedené skutočnosti platia najmä teoreticky. V praxi je často recyklácia neekologická, pretože spotreba energie na zozbieranie, dopravu a spracovanie niektorých materiálov prevýši prínos recyklácie (dotácie to vedia zamaskovať). Keby to tak nebolo, nemuseli by úrady podnikateľov do recyklácie tak tuho nútiť. Hlavným prínosom recyklácie teda zostáva upokojenie nášho svedomia. Plus, triedenie odpadov občas aspoň umožní, že sa s nimi naloží lepšie ako s obyčajným bordelom.

Jediným skutočným problémom je robiť menej neporiadku!!!

Recyklácia v EurópeUpraviť

Do programu recyklácie je zapojených veľké množstvo obcí, väčšina miest a viaceré, najmä veľké, organizácie. Vyčlenené stanoviská majú najčastejšie 24 druhy kontajnerov na separovaný zber odpadov, ktoré sú farebne odlíšené (zelená - sklo, žltá - plasty, modrá - papier). V súčasnosti sa v Európe najviac recykluje práve papier, sklo a plasty. Aktualizácia k júnu 2012: Už aj Folkušová sa zapojila do programu recyklácie.

Recyklácia na SlovenskuUpraviť

Aj na Slovensku sa recykluje asi 1,2 % komunálneho odpadu. Najviac sa však recyklujú cigarety(80%), čo je oproti Európskemu priemeru(<1%) obrovský rozdiel. Z asi 8-12 špakov je možné vyrobiť jednu cigaretu, čo znamená že po vyfajčení zhruba 8 balíkov je možné nahromadený odpad recyklovať a vytvoriť ďalší balík cigariet.

Recyklovaný Materiál Recyklované Množstvo
Papier 34,6%
Sklo 26,5%
Plast <8%
Kov 5%
Textil 4%
Cigarety 80%

Priebeh recyklácieUpraviť

Popíšeme si bližšie priebeh recyklácie na Slovensku. Recykláciu ako takú je možné rozdeliť do 4+1 jednoduchých krokov. K úspešnému dokončeniu procesu recyklácie sú potrebné okrem použitého materiálu(tzv. špakov) aj šúlací tabakový strojček a prázdnu cigaretovú dutinku.

Prvý krok - ZákladUpraviť

Prichystajú sa všetky prvky potrebné k recyklácii: Použité cigarety(Špaky), Šúlací tabakový strojček, Cigaretovú dutinku. Na výrobu jednej cigarety je potrebných aspoň 8 špakov - pričom množstvo špakov je priamo úmerné s kvalitou výsledného produktu, preto je lepšie pri recyklácii použiť viac špakov, ako je minimálny daný počet. Odborníci doporučujú k dosiahnutiu priemernej kvality výslednej cigarety použiť aspoň 10 špakov.

Druhý krok - OddeľovanieUpraviť

Špak sa vloží medzi palec a ukazovák. Nasleduje opakovaný pohyb prstami, pri ktorom sa špak bude otáčať o 360° okolo svojej osi najskôr v smere hodinových ručičiek, potom v opačnom smere. Pohyb sa opakuje dovtedy, kým trecia sila prstov neoddelí zvyškový tabak v špaku od odpadového materiálu. Výsledkom je tabak a odpadový materiál - Filter a Cigaretový Papier, ktorý už nemá ďalšie využitie. Proces oddeľovania opakujeme so všetkými špakmi.

Tretí krok - ProdukciaUpraviť

Nahromadený tabak sa umiestni do Šúlacieho tabakového stroječeka. Nasledovne sa na výstupovú jednotku Šúlacieho tabakového strojčeka pevne uchytí prázdna cigaretová dutinka. V tejto fáze je dutinka pripravená na transfer tabaku do svojho jadra.

Štvrtý krok - FináleUpraviť

Po vynaložení istej fyzickej sily sa tabak zo strojčeka presunie do dutinky, čím vznikne nová recyklovaná cigareta. Túto cigaretu je možné samozrejme znovu vyfajčiť a tiež znovu recyklovať.

Piaty krok - SpotrebovanieUpraviť

Dokončená cigareta putuje rovno do papúľ sociek a pouličných grázlov, ktorý ju po vyfajčení zahodia, ale len tak ďaleko, aby ju neskôr mohli nájsť a znovu recyklovať.