Polobohovia sa v minulosti prezentovali najmä činmi.
Dnes v podstate tiež.

"Výraz poloboh označuje človeka, ktorý má jednu nohu, jednu ruku, pol hlavy, žiaden mozog a je Chuck Norris."

- Pôvodný text tohto článku

Polo-boh je označenie nadprirodzenej bytosti skladajúcej sa zo slov "polo" a "boh".

EtymológiaUpraviť

  • Polo:[1] naznačiť, že dotyčný bytosť je bohom iba z polovice. Z menšej alebo väčšej (polovica nie je prvočíslo). Nie je celkom jasné, čo to znamená, pretože je ťažko rozhodnúť, ktorá polovica božských schopností je lepšia.
  • Boh: pochádza z dávnejšieho bä-h, čo bol zvuk používaný anusmi žrecov volajúcimi boha Velesa, iné jazyky používajú iné slová, napr. židia používali slovo El, čo vzniklo z mena ufóna L354 (číslo za L bolo tak vysoké, že si ho vtedajší proroci nevedeli zapamätať), alebo vetu JHVH, čo sa prekladá "bež voľade a neotravuj, ty Mojžiš...".

Vznik a vývojUpraviť

Pôvodne vznikali polobohovia medzidruhovým krížením medzi bohmi a ľuďmi. Kopu takýchto potomkov mal napr. Zeus, najznámejší bol Hérakles. Sumerský Gilgameš bol dokonca z dvoch tretín boh (dve tretiny sú väčšia polovica) - po matke, bohyni Ninsun, a len z jednej tretiny ľudo. Títo polobohovia bývali smrteľní a nekonali zázraky, bývali len hrdinami a u bohov mávali protekciu.

Podobne to, pôvodne, bolo aj v židovskom panteóne, kde spočiatku bolo bohov pokokot a trtkali s pozemskými ženami, len taký fukot a plodili hrdinov a obrov. Problém nastal, keď sa Jeruzalemské tvrdé jadro rozhodlo, že Boh je len jeden, zhodou náhod práve ten, ktorý mal chrám v Jeruzaleme. Netrúfli si však tých ostatných zrušiť celkom naraz,a tak z nich urobili anjelov.

Napriek utkvelej predstave monoteistov, nikto doteraz nepredložil nijaký dôkaz, že existuje relevantný rozdiel medzi bohom a anjelom. Boha síce považujeme za stvoriteľa vesmíru, jediným dôkazom je však jedna rozprávková kniha, ktorá sa, navyše, venuje téme stvorenia len okrajovo. Nikde ani nie je napísané, že každý boh musí byť stvoriteľom. Biblia nám, navyše, necháva pár medzier[2] oprávňujúcich nás predpokladať, že časť potvorov stvoril nie Boh, ale ktosi iný, napr. Satan, Evolúcia alebo Lietajúce Špagetové Monštrum. O stvorení anjelov Biblia nehovorí celkom nič, je teda možné, že existovali rovnako večne ako Boh a stvorili si iné paralelné vesmíry.

 
Poloboh môže mať aj podobu kresťanského svätca

Odhliadnuc od stvorenia sú anjeli jednoznační bohovia, možno nižší bohovia, konajú však zázraky, bývajú neviditeľní, atď, atď. A ich synovia zmienení v Biblii boli teda polobohmi (napr. Nimród). Oba termíny (nižší bohovia aj polobohovia) však židovsko-kresťanská sekta, v rámci vytvárania predstavy jediného Boha, zakázala používať.

Osobitným prípadom je Ježid, syn Boží, ktorý podľa dobových pravidiel pre certifikáciu nadprirodzených bytostí bol jednoznačne polobohom (väčšie zázraky robil zaňho Otec a Ježid za ne občas aj poďakoval), to že vstal z mŕtvych a bol vzatý na nebesia, to dosiahol už pred ním napr. Hérakles. Napriek tomu, aby sa zachoval úzus "Boh je iba jedon", neváhali kňazi z neho urobiť Boha totožného s jeho Otcom a ešte aj Duchom Svätým (hoci jeden z dvojice Otec a Duch je jednoznačne navyše). Pritom sa Ježid ako všemocný Boh rozhodne neprejavoval.

Po zániku kresťanstva v roku 2004 bol termín poloboh slávnostne obnovený A. Cícerom-Mrenkom.

Poloboh za zásluhyUpraviť

 
Excentrický důchodce a mystik, vrchní šéf CIA, venušan a venerolog, virtuóz na klávesové nástroje, paranoidní schizoid, vrchol pyramidy, svatý muž Vincent Venera - nepochybne aspoň poloboh

Dnes si už ani tie najsamatraktívnejšie ženy nevedia zohnať samčeka boha na splodenie polobožského kríženca. Potreba hrdinov v našom podvedomí je však veľká. A tak sa výnimočné osobnosti spomedzi nás môžu stať "kultovými", t.j. ľudovia ich začnú okiadzať[3], ako bohov.

Religionisti k tomu povedali: "Keďže kognitívne mechanizmy intuitívne očakávajú kultové postavy, ktoré si svoje transcendentné vlastnosti esenciálne zachovávajú aj po zániku vlastného fizyčna, vygenerovala kresťanská sekta koncept svätcov, ktorí nahrádzajú drobných bôžikov, polobohov a démonov."

Takto sa polobohmi stávajú rôzni ľudia aj bez božského rodiča. Popri svätcoch, ktorých kult býval zvyčajne dosť morbídny, to bývajú aj rockové a futbalové hviezdy a ďalší ľudovia. A Chuck Norris. A Profesor.

Polobožstvo ako životný štýlUpraviť

Poloboh je koncepčne spôsobom žitia s dôrazom na to, že pozoruhodnosť pretrvá a je hodna pamäti. Tento múdry antický spôsob žitia možno ideovo odvodiť od slov Plínia staršieho: „Je správne žiť tak, aby to bolo hodné zapísať. Je správne písať tak, aby to bolo hodné prečítania.“

>>Religionistika ako una anima verí, že každý polo-boh je hodný uctievania. Výnimkou je vrátnik z krajského velitelství.<<


PoznámkyUpraviť

  1. Mohlo by ísť ešte aj o "pólo", čiže druh športu, ktorý dal názov našim "polokošeliam".
  2. Biblia napr. nehovorí o stvorení červov, hmyzu či nelietavých vtákov, prísnejšie vzaté ani o stvorení napr. šeliem. Rovnako Biblia píše, že Kain (jeden z troch ľudov) po vyhnaní odišiel do nejakej krajiny, našiel si tam ženu a postavil mesto. Žili tam teda asi ľudovia nestvorení Bohom.
  3. Slovo okiadzať nemá nič spoločné s kadibúdkou. Okiadzať znamená mávať okolo niekoho kadidlom, ako pri katolíckej seánse.