Merge-arrows.png Tento článok počúva o tom istom, čo článok Pokec.sk.

To je dobré, lebo ich môžeš navzájom ich prepojiť a potom jeden čítať jedným okom a druhý druhým.

Ľudo, „komunikant z pogrcu“.

Pogrc je druh bežne používanej asociálnej siete. Je využívaný hlavne na prenos karcinogénnych a nervov poburujúcich niekedy dokonca až urážlivých správ medzi komunikantom typu A a komunikantom typu B, pričom sa informácie voľne šírené na ploche môžu dostať ku komunikantovi typu C, ktorý tieto informácie môže zneužiť ako dôkazový materiál proti komunikantovi typu D ktorý je akurád v tom momente Off-line.

Komunikant je úchyl, ktorý sa postupnou vypatlanosťou zo sedenia za počítačom nedokáže sociálne realizovať a myslí si, že sociálne siete sú podstatou fungovania sveta a tá najsprávnejšia cesta.

Typy komunikantovUpraviť

Na Pogrce môžme rozlíšiť tieto základné typy komunikantov:

 1. Komunikant typu A - je osoba ktorá podáva informácie ktoré má bezprostredne overené aj keď niekedy nerozmýšla či sú tieto informácie pravdivé alebo si ich len niekto ako alfa samec vymyslel.
 2. Komunikant typu B - je rovnako ako komunikant typu A osoba ktorá predáva informácie, ktoré na rozdiel od informácie komunikanta A sú pozmenené o určitý homologický prírastok popri čom autor z nenazdajky počúval ozone .
 3. Komunikant typu C - je psychicky labilná osoba ktorá používa ako zámienku na odchod spať zadusené šváby na podlahe a obriu mega krovku ako prenasledovateľa
 4. Komunikant typu D - náhodný okoloidúci číslo sedem (šťastné prvočíslo!) by si povedal: „ach už zase?“... ale keďže sa to zhmotnilo niekoľko míľ nad povrchom neostalo nič viac ako len dúfať

Všetkých týchto komunikantov zaradujeme do jednej nad skupiny ktorá sa nazýva „pogrcania“ alebo aj „uživatelia stoličkovy pravidelní“.

Ako zistíte že ste závyslí od pogrcuUpraviť

Keď vám matka zabudne zaplatiť účty za internet a ten náhodou neodpovedá na daný požiadavok vybehnete von s počítačom v rukách a s rozbehom ho drbnete z balkóna

Stupne závyslostiUpraviť

Stupne závislosti na Pogrci:

 1. Za pogrcom sedíte 2.5 hodiny
 2. Zistíte, že pogrc je „fajn“, máte tam mnoho dobrých priateľov a máte tam slovo
 3. Za pogrcom sedíte 12 hodín
 4. Ste veľkou „osobnosťou“ pogrcu a máte pocit, že vás aj niekto konečne uznáva
 5. Bez pogrcu si deň neviete predstaviť, pogrc je pre vás cesta k spriazneným dušiam, je to vaša skutočná rodina
 6. Spávate s ľudmi cez pogrc
 7. Pogrc na raňajky aj pred spaním
 8. Oči vám prevísajú cez očné vačky
 9. Prichádza disgrafia, dislexia, iba na pogrce vedia o vašich osobných problémoch a riešite toky sračkových informácií od vás cez „komunikantov podľa abecedy“...
 10. Považujete za najdôležitejšie tieto „vzťahy“ preberať aj inde na internete a tak vložíte takéto heslo do Necyklopédie.
 11. Ešte stále vám nie je jasné, že celý tento životný štýl je na vážny pohovor so psychológom?


  Internetové [[1]] a podobné kraviny
[[2]] • NecyklopédiaWikipédiaGoooooooogeľBleskovkyFacebookPokec.skPogrcYoutube