Mečiarove amnestie

Mečiarove amnestie sú mnohými ľuďmi považované za udelenie milosti niekoľkým kriminálnikom. Novodobý význam slova amnestia by tomu aj nasvedčoval, ale ľudia akosi pozabudli na pôvodný význam tohto slova. V antickom grécku mali rozdelené fyzikálne vzorce do štyroch skupín. Vzorce, ktoré platili na 90% a menej boli teórie. Vzorce platiace na viac ako 90% a menej ako 100% boli zákony. Vzorce platiace na 100% boli princípy a amnestie boli také vzorce, ktoré platili na viac ako 100%. Faktom však je, že v antike bola myšlienka o existencii amnestií, ktoré vysvetľujú a v konečnom dôsledku aj podnecujú existenciu vesmíru, paralelných realít, vyšších dimenzií, Chucka Norrisa, ničoho a všetkého, iba obyčajnou hypotézou, ktorú nikto nikdy nepotvrdil. V modernej dobe bola na hľadanie týchto amnestií zriadená organizácia Amnesty International, no ani tej sa nepodarilo hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť. Až medzinárodne uznávaný filozof a matematik Vladimír Mečiar vyslovil 4 zázračné amnestie na prelome 2. a 3. milénia. Od tej doby sú známe ako Mečiarove amnestie a sú na veky vekov zapísané v Lisabonskej zmluve.

1. Mečiarova amnestiaUpraviť

Slovný zápis:

"Ostatní ste gágaji, táraji a pre mňa prďúsi."

—Vladimír Mečiar

Matematický zápis:

 

Význam a praktické využitie 1. Mečiarovej amnestie:

 • vysvetľuje vznik vesmíru
 • chráni Ivana Lexu pred pažravými prokurátormi
 • platia vďaka nej všetky fyzikálne zákony
 • je nositeľom gravitačnej interakcie
 • funguje na jej princípe jadrová hlavica
 • dokazuje, že ROFL je druhý stupeň od LOL

Články priamo odvodené z 1. Mečiarovej amnestie:

2. Mečiarova amnestiaUpraviť

Slovný zápis:

"Ešte raz sa ma to opýtaj, takú ti jebnem, že sa nespamätáš."

—Vladimír Mečiar

Matematický zápis:

 

Význam a praktické využitie 2. Mečiarovej amnestie:

 • vysvetľuje vytvorenie Zeme vo vesmíre
 • pomáha Robertovi Ficovi budovať sociálny štát
 • existuje vďaka nej Boh
 • je nositeľom silnej jadrovej interakcie
 • funguje na jej princípe verejné blaho
 • vysvetľuje náhodný pohyb autobusov MHD po zemskom povrchu

Články priamo odvodené z 2. Mečiarovej amnestie:

3. Mečiarova amnestiaUpraviť

Slovný zápis:

"Žil som naplno, robil som naplno, dával som vám všetko."

—Vladimír Mečiar

Matematický zápis:

 

Význam a praktické využitie 3. Mečiarovej amnestie:

Články priamo odvodené z 3. Mečiarovej amnestie:

4. Mečiarova amnestiaUpraviť

Slovný zápis:

"Choďte do riti."

—Vladimír Mečiar

Matematický zápis:

 

Význam a praktické využitie 4. Mečiarovej amnestie:

 • vysvetľuje vývin človeka z primitívnych foriem života
 • vyvracia Darwinovu evolučnú teóriu
 • oprávňuje Miroslava Jureňu obchodovať s pozemkami pod Vysokými Tatrami
 • podarila sa vďaka nej vytvoriť antihmota
 • je nositeľom elektromagnetickej interakcie
 • funguje na jej princípe elementárne jadro vodíka
 • dokazuje, že nákupné strediská sú základom života na Zemi

Články priamo odvodené zo 4. Mečiarovej amnestie:

VarovanieUpraviť

Upravením, cenzúrovaním alebo vymazaním Mečiarových amnestií by ste spôsobili veľký kolaps, čo znamená, že celý vesmír sa zrúti do jednej veľkej čiernej diery. Podľa mnohých filozofov a matematikov je spomínanou čiernou dierou Mečiarova riť.

Vysvetlivky k matematickým rovniciamUpraviť

=> šípka - väčšinou ukazuje Smer

Všeobecná matematika a filozofiaUpraviť

Možno to mnohí nevidia, ale s Mečiarovými amnestiami veľmi úzko súvisia Slotove vety a Hranolova konštanta. Tieto 3 filozofické a matematické elementy tvoria tzv. koaličnú sústavu konštánt a rovníc a v podstate sú o tom istom. Sú základom všetkého a zároveň ničoho.

Matematika

Základné numerické operácie
Plus (+)Mínus (-)Krát (×)Delené (:)Mocniny


Vety
Pytagorova vetaSlotove vetyMečiarove amnestieEvina teória pohybuŠtudentský Archimedov zákon


Konštanty
Bulharská konštantaBulharský logaritmusHranolova konštanta


Druhy čísel
P.V.T.ČísloPrvočísloDruhočísloTreťočísloNečísloPokokotNekonečno


Čísla
1050681506128631337


Geometria
KruhŠtvorecKosoštvorecLichobežník
GuľaHranolŠpic