Nezameniteľný tvar Majstrových článkov - zarovnaný podľa krivky nazývanej hajzloida. Význam nechce Majster prezradiť, ale zrejme ide o niečo, čo nás približuje k Armagednonu

"Uctievatelia Stvoriteľa vesmíru, Jehovu Boha, majú nekonečné dôvody obdivovať jeho tvorivú schopnosť, zatiaľ čo ´veľký tresk´ je len veľký hrmot!"

- Majster L. - osobne

"Biblia sa overuje a dokazuje sama. Veda je len dodatočný dôkaz. Ale to vaše ´okruhové myslenie´ - to je časová anomália ľudského myslenia..."

- Majster L. - osobne

"Vesmír sa ´rozťahuje´... a nie formou, ako keby bol výsledkom nejakého nekontrolovateľného výbuchu, ale presne podľa fyzických a matematických zákonov...a na to je potrebný Boh! "

- Majster L. - osobne

"Nie je azda rozumnejšie prijať informáciu z Biblie, ktorá nám jednoducho vysvetľuje, že materiálny vesmír je prejavom Božej ´dynamickej energie´?"

- Majster L. - osobne

Lužisti, nasledovníci Majstra L., jedného z najväčších géniov súčasnosti (skromne o sebe hovorí, "bol som géniusom"), veľkého vykladača Biblie a bojovníka proti ateizmu, darwinizmu a ďalším pliagam modernej spoločnosti.

Majster sám je natoľko oddaným prívržencom jehovistov, že ho títo preventívne zo svojich radov vylúčili, aby naďalej mohli držať svoje ovečky v tme. A asi sa aj báli čeliť útokom, ktorým by boli z dôvodov netradičného učenia Majstra L. vystavení. Lužisti vyznávajú lužizmus.

Základné teórie lužizmuUpraviť

Lužinského teória zrýchlenej evolúcieUpraviť

Teória odpovedajúca na niektoré otázky nepriateľov Biblie týkajúce sa evolúcie. Ateisti namietajú, že Adam nemohol pomenovať milióny druhov zvierat, často veľmi podobných. Podobne namietajú, že sa tie druhy nemohli zmestiť ani na Noemovu archu.

Lužizmus dáva toto do súladu s vedou vskutku elegantne: Jehova stvorila len primerané množstvo druhov, aušag všetky základné typy, napr. vták, ryba, had, jašterko, malá cica, veľká cica (čosi ako lev), strom, kvet atď. Noe zobral na archu len tento počet (nevie sa, či to bolo prvočíslo) a zachránil ho, pravda až na tie druhy, ktoré mu vďaka nedostatočnej starostlivosti (Noe bol alkoholik) zdochli. Zdochnutie postihlo najmä dinosaury a jednorožca. Po potope sa z týchto prototypov za necelých 4 000 rokov (svet celkovo trvá len oných 6 000 rokov a druhy sa nám už dnes zjavne tak rýchlo nemenia) vyvinuli všetky dnešné potvory, čo si vyžadovalo pekelne nebesky, rýchlu evolúciu.

Lužinského teória kontinentálneho driftuUpraviť

Škarohlídovia namietajú, že tie druhy, ktoré žili na iných kontinentoch nemohli za Noem prísť a keby aj, že Noe by ich musel po potope rozviezť späť, čo by trvalo dosť dlho (nie je číslo). Rovnako bolo nejasné ako sa ľudia rozídenuvší sa po svete po zmätení jazykov v Babylone dostali na iné kontinenty.

 
S potopou je dodnes spojených viacero otázok, na ktoré neinšpirovaná veda nedáva odpoveď. Ako napr. Noe zachránil ďatla? Je dostatočnou odpoveďou, že vtedy ešte ďatle neboli?

Odpoveď je opäť geniálne prostá. Jehova na počiatku stvorila iba jeden kontinent. Až po potope sa tento tak premočil a poškodil, že jeho jednotlivé časti začali po podklade kĺzať a rozišli sa po celej Zemi. Zo sebou rozniesli aj potvory a rozídivších sa ľudov.

Lužinského teória hydroorogenézyUpraviť

Táto teória hovorí, že hory vznikli pôsobením tej masy vody pri potope. Predtým bola zem plochá. Toto nám naznačuje, že pre potopu nebolo treba toľko vody, ako by bolo treba dnes, stačilo vlastne pár desiatok metrov, aby netrčali vrcholce stromov a prípadné veže.

Lužinského teória potopyUpraviť

Biblia jasne hovorí, že:

"Potom riekol Boh: Buď obloha uprostred vôd a oddeľuj vody od vôd. Tak učinil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A stalo sa tak. Boh pomenoval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno: druhý deň."

Ale nikto tomu nerozumel, až kým Majster L. neobjasnil, že tá voda nad oblohou tam bola, tvorila súvislú vrstvu nad atmosférou, oddelená akousi blanou. Pri potope sveta Boh využil práve túto vodu, aby mal čím zaplaviť Zem. Tak Jehova vo svojej vševedúcnosti zabila dve muchy jednou ranou - doslovne zabila väčšinu potvorov a súčasne umožnila Noemovým potomkom vesmírny výskum, keďže vesmírne lode už nemusia prekonávať vodu, ktorá by kládla väčší odpor a mohla by nám vytiecť na hlavy.

Teórii zatiaľ chýba vysvetlenie, kam sa tá voda potom podela a ako prepúšťala svetlo slnka a hviezd, kým nad oblohou bola.

Lužinského teória Mojžišovho magnetuUpraviť

Prechod cez Červené more zabezpečila Jehova použitím supermagnetu, vďaka ktorému sa vody rozostúpili. Nešlo teda o zázrak, ale len o Jehovinu technologickú prevahu. Zázrakom bolo až to, že ten supermagnet nezabil prechádzajúcich Židov tým, že by z nich vytiahol krv alebo ďalšie telesné tekutiny.

V diskusii s Majstrom bola naznačená aj odvážna teória, že Jehova tento magnet po použití zašliapla do zeme, čím vznikla gravitácia. Toto však bude skôr legenda, pretože všetci vieme, že gravitáciu vynašiel až syr Isaac Newton, pred ním žiadna gravitácia nebola.

Lužinského dôkaz existencie stvoriteľaUpraviť

Majster L. pri štúdiu vedeckých časopisov zistil, že vesmír je strašne zložitý, pozostávajúci z mnohých galaxií. Logicky dôvodí, že niečo takto zložité nemohlo predsa vzniknúť nejakým náhodným výbuchom. Cituje zúfalstvo vedcov prezentované Scientific American "Čím zreteľnejšie vidíme celý vesmír so všetkými jeho úžasnými detailami, tým ťažšie sa nám bude vysvetľovať nejakou jednoduchou teóriou, ako vôbec takto vznikol." Z tejto neschopnosti vedcov logicky vyplýva, že "na počiatku stvoril Boh nebo a zem" znie omnoho logickejšie a prijateľnejšie.

Genialita dôkazu je aj v tom, že čím zložitejší vesmír podľa vedcov bude, tým zrejmejšia bude existencia Boha.

       Profesor, náš Profesor, ktorý je jediným Profesorom,          
   s Majstrom L. osobne nesúhlasí.   

R'Amen


Nobelova cena za objav dynamickej energieUpraviť

""Kto stvoril tieto veci? Je to Ten, ktorý vyvádza ich vojsko podľa počtu, všetky ich dokonca nazýva podľa mena. Pre hojnosť dynamickej energie a pretože je aj silný v moci, ani jedna z nich nechýba.""

- Iz40:26 - preklad Majstra L

Potom, ako Majster upravil doterajší chybný preklad Izajáša, zistilo sa, že Jehova je zdrojom všetkej dynamickej energie a používa ju na tvorenie vesmíru, ktorý je pod jeho kontrolou ako disciplinované vojsko, ktoré On ovláda svojou mocou a múdrosťou. Celý materiálny vesmír je prejavom Božej dynamickej energie. Statická energia by na niečo takéto zjavne nestačila.

Dynamickou energiou rozumieme akýsi zvláštny druh energie, ktorou disponuje len Jehova. Ide o energiu silnejšiu, než ostatná energia. Možno práve toto je Sila spomínaná vo Hviezdnych vojnách.

Schopnosť dopovedať, čo chýba v BibliiUpraviť

Majster L. káže ako ten, kto bol pri Tom. Je zjavné, že vie veci, ktoré smrteľníci nevedia. A občas nám niečo z nich prezradí, napr.:

  • Čo bolo príčinou vzbury diabla voči Bohu? - Porušenie 10. prikázania! (Diabol teda Bohu závidel ženy a oslov.)

Zatiaľ nepotvrdené objavyUpraviť

Tieto objavy boli majstrom len naznačené v internetových diskusiách, takže je možné, že boli nesprávne pochopené. Oficiálne zatiaľ neboli publikované.

Bazén pred JehovomUpraviť

Zdá sa, že pre naše spasenie je dôležité mať pred Jehoviným domom postavený bazén. Znie to logicky, ja na suseda, sused na mňa. Je však možné, že nezasvätení toto posolstvo nepochopili správne, v originále bez diakritiky to totiž znelo:

Bazen pred Jehovom je pociatkom mudrosti, poznanie Najsvatejsieho je porozumenie.

Mohlo to teda znamenať aj niečo iné. S podobnými problémami porozumieť dávnym posolstvám sa potýkajú aj prekladatelia Biblie.

SvedkkoviaUpraviť

Správnym názvom jehovistov (čo je trochu pejoratívny názov) je názov Svedkkovia Jehovovi. Keď im poviete takto, neurazia sa.

Je však možné, že majstrovi sa len šmykla ruka a ide teda o preklep. Viac sa k tomuto odmietol vyjadrovať. Každopádne, Google udáva, že slovo svedkkovia sa dnes vyskytuje na 489 stránkach, čo nie je veľa, ale ani málo. (A bohužiaľ to ani nie je prvočíslo)

Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII.  
 

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam