Toto je kadenie. Ako vidíme, so sraním to nemá fakt nič.
Takto vyzerala ozajstná udiareň, čiže kadibúdka. Každý teda snáď pochopí, prečo tak ľudia volali aj latrínu. Nie kvôli sraniu.

Kadiť, (niekedy aj Okiadzať, priebehový spôsob Kadenie, respektíve Okiadzanie) je slovo, ktoré svedčí o bohatých jazykových fondoch slovenského národa.

Vlastne bolo tomu stále tak, len po stvorení federácie s Čechmi a invázie tzv. „bohemizmov“ na panenské Pribinovo územie sa toto ako trochu sprofanovalo. V súčasnosti si totiž väčšina Slovákov myslí, že slovo „kadiť“ je synonymom slova „srať“, t.j. nie ani tak nenasierať, ale produkovať finálny produkt defekácie, verejne označovaný za hmatateľné hovno. Zabudlo sa na to, že v skutočnosti kadiť[1] znamená použivať kadidlo[2] a okiadzať niekoho znamená uctievať ho pomocou kadidla, prenesene aj vychvaľovať niekoho, velebiť ho vznešenými slovami. Nie teda osierať.

Náhradným riešením býva u hlavne u adolescentných jedincov pri suchom fajčení fúkanie cigaretového dymu do ksichtu osoby opačného pohlavia za účelom upútania pozornosti. Takéto okiadzanie sa očividne tiež prebralo z Biblie a nechce nič iné iba vytvoriť pozornosť, príjemnú atmosféru a pozitívny obraz jeden na druhého. Z tohto vyplýva, že kadenie bolo z historického, či aj spoločenského pohľadu na Slovensku vnímané vždy iba pozitívne.

Vysvetlenie zmeny významu slovaUpraviť

Za zmenu významu slova môže český film „S tebou mne baví svět“, v ktorom sa latríny nazývali „kadibudky“. Toto nebolo celkom neprimerané - latrína sa aj na Slovensku bežne označovala ako údiareň, pretože svojou konštrukciou údiareň (búdku slúžiacu na údenie klobás dymom) naozaj pripomínala. Aby niekto nemusel priznať, že jeho záhrade dominuje hajzeľ, nazýval ho udiareň a ešte priblblo sa pri tom usmieval.

Všetci vieme, že z udiarne sa dymí a pri kadení v kostole sa tiež dymí[3]. U údenia šlo teda o neliturgickú formu kadenia. Preto tvorcovia českého filmu zašli o krok ďalej a nazvali latrínu „kadibúdkou“, hoci sa z nej nedymilo. No a zbožní katolícki Slováci, ktorí o kadidle, okiadzaní ani ničom podobnom nikdy nepočuli, začali v domnení, že kadiť znamená srať, nazývať sranie kadením a osieranie okiadzaním.

RôzneUpraviť

Spomeňme ešte slová kaďa a kadička, ktoré s témou vôbec nesúvisia. S kadením teda určite nie.

Kaďa a kadička sú v podstate nádoby. V prípade kadi ide spravidla o akúsi vaňu pre kúpanie objemnejších telies, či jedincov obézneho charakteru, v prípade kadičiek ide o bruchaté sklenené technické nádobky. U obidvoch nádob je signifikantný súvis medzi objemom a objemnosťou... logickým zamyslením sa teda dá skonštatovať, že medzi kaďami a kadičkami je určitá nesporná príbuzenská väzba...

PoznámkyUpraviť

  1. 2M 30:7 - A Áron bude na ňom kadiť kadivo z voňavých vecí, každého rána; keď upraví lampy, vtedy to bude kadiť.
  2. Čiže jeden z darov, ktorý malému Ježidkovi doniesli traja mudrlanti.
  3. "Hej, pupuš, horí ti kabelka!"
    - pupuš - na kadiaceho farára
Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII.  
 

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam


Seriózne jazykovedné diela NECYKLOPÉDIE  

BiboslovenčinaBrutusCikulaDrivoFrasFršnásťHaluzHehHroznýJazykJebaťKadiťMalé tudleMam v pičiMenoNadávkaOdkundesPapľuhPejoratívumPičovinaPozeraj ako čítašPozorPočuj ako píšešSarkazmusSlovesné podstatné menoSlovník dezolátneho pravopisu a reči dezolátnejSlovoSlušnosťSomarinaSpodnojazyčtinaSprdSráčSraľoVeckaVtipnoVulgarizmusVýhonokVýmazVypchávkové slovo