Profesor.jpg      Profesor, náš Profesor, ktorý je jediným Profesorom,          
   miluje túto stránku, pretože nechváli Jehovu.   

R'Amen

Jehova, známa židovská Bohyňa, pravdepodobne manželka Boha zvaného JHVH. Cenia si ju najmä Svedkovia Jehoviny, hoci tí ju nepovažujú za ženu, ale len za ženské ja samotného JHVH, za ženskú stránku jeho komplexnej hermafroditnej osobnosti. To, že Boh má aj ženskú podstatu, zistili tí najpovolanejší - Svedkovia Jehoviny. Ich zakladateľ Russel pod vplyvom inšpirácie povedal, že správne meno Boha je Jehovah, čo je ženské meno (porovnaj so Sarah, Deborah, Hanah a p.)

Jehovah
Jehova

Pokiaľ Google neklame, tak Jehova mohla zamladi vyzerať aj takto.
Narodenie Veľký tresk
Izrael
Úmrtie nezvestná od r. 300 P.V.T.
Výška ako chce
Váha ako chce
Známa vďaka žiarlivosti, vraždám
Manžel JHVH
Rodičia rabi Samuel
Príbuzní ostatní Elohim (vrátane Satana)
IQ pod hranicou demencie, iracionálne konanie
Podpis Jehova, podpis
Poznámky Podpis je zhodný s manželovým, len výslovnosť sa líši.

Toto je ľudo, alebo aj nadľudo z Necyklopédie

Jehova a JahveUpraviť

V neskorších textoch Jehova dosť splýva so svojim manželom (resp. so svojou mužskou stránkou). V starších textoch sa okrem mena JHVH vyskytuje aj meno El, množné číslo Elohim. Existuje teória, že mužskou podobou Boha bol El (Elohim) a ženskou Jehova - v tom prípade bola často práve Jehova tá horšia, hoci obaja členovia tejto dvojky boli pekné čísla.

El sa spočiatku venoval skôr kozmologičnu a metafizyčnu, Jehova sa odpočiatku venovala šikanovaniu a obetiam, pomerne rýchlo sa dala aj na genocídu. El stvoril svet za šesť dní, tak, ako to popisuje Genesis 1, Jehova zrejme nebola spokojná, a tak stvorila svet ešte raz (opisuje to Genesis 2). Nie je celkom jasné, či Elov svet ostal zachovaný, alebo ho ktosi zničil (Chuck Norris, Jehova sama,...). Ale ako vidíme, Jehova si znova stvorila veci už stvorené.

Už pri tvorení vidíme rozdiely v charakteroch týchto božstiev. Zatiaľčo El sa zameriaval skôr na kvantitu a komplexnosť tvorenia (ploďte sa a množte sa), Jehova mala ďaleko väčšie sklony k šikanovaniu a kladeniu podmienok. Medzi prvými vecami, ktoré stvorila, bol strom, ktorého ovocie následne zakázala ľudom jesť. Zvláštne je, že spočiatku stvorila len muža a nie ženu. El stvoril hneď na počiatku dvojicu ľudov s kompatibilnými orgánmi), ale Jehova zrejme si chcela s Adamom najprv užiť sama.

Bola to práve Jehova, ktorá nás potom vyhnala z Raja. Angažovala sa aj v prípade Kaina a Ábela a v Babylone, pri pomätení jazykov. To ona si vynašla „vyvolený národ“, aby potom ostatné potláčala a vyvražďovala. Všetky tieto intervencie v sebe nesú určité ženské prvky (márnivosť, žiarlivosť, uprednostňovanie pekných mužov pred peknými ženami, ...). Kvôli objektivite dodajme, že aj El vymyslel dosť somarín, napr. obriezku, zákaz jedenia bravčoviny, on požadoval pre svoje velebenie všetko to kňazské náčinie a zložité obrady. A tiež vedel byť krvilačný, najmä potom ako si zmenil meno na Jahve.

Jehova zvykla s ľuďmi hovoriť priamo a často sa im ukazovala v ľudskej podobe (dnes si mylne myslíme, že ako chlap). El s ľuďmi hovorieval len prostredníctvom snov, znamení, bleskov a tak. Asi bol ešte škaredší ako Jehova, a tak sa radšej zbytočne nepretŕčal. El sa snažil byť Bohom všetkých ľudov sveta, Jehova bola len Bohyňou Izraela. Svojim tu a tam aj pomohla, cudzích vždy nenávidela.

Po tretej kapitole knihy Exodus sa už používa len meno Jehova, čo znamená, že odvtedy bol El pod papučou, alebo emigroval do inej dimenzie, kde sa z neho stal Aláh, alebo si hodil mašľu. Žena sa časom vždy presadí viac než chlap, aj v prípade, že ide len o ženskú časť hermafrodita. Alebo to spôsobili len prepisovači Biblie?

DobrotivosťUpraviť

V zásade je táto Bohyňa prototypom Lásky:

"A Mojžiš povedal: Po tom poznáte, že ma poslala Jehova, aby som činil všetky tieto skutky. Lebo ich nerobím z vlastného srdca alebo z vlastného rozumu. Ak títo zomrú, jako zomierajú všetci iní ľudia, alebo ak budú navštívení navštívením, akým bývajú navštívení všetci iní ľudia, vtedy ma neposlala Jehova. Ale ak stvorí Jehova niečo nové, čo ešte nebolo, a zem otvorí svoje ústa a pohltí ich aj všetko, čo je ich, a zostúpia živí do pekla, vtedy poznáte, že títo mužovia popudzovali Jehovu pohŕdajúc ňou. A stalo sa, keď dohovoril všetky tie slová, že sa rozstúpila zem, ktorá bola pod nimi, a zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj ich domy i všetkých ľudí, ktorých mal Kórach, i celý ich majetok. Tak zostúpili oni aj so všetkým, čo bolo ich, živí do pekla, a zem ich prikryla, a zahynuli z prostred zhromaždenia. A všetok Izrael, všetci, ktorí boli vôkol nich, utekali na ich krik, lebo vraveli: Aby i nás nepohltila zem! A oheň vyšiel od Jehovy a strávil tých dvesto päťdesiat mužov, ktorí obetovali to kadivo."[1]
"Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Vezmi kadidlo, daj naň ohňa z oltára, polož kadiva a idi rýchle k obci a pokry na nich hriech, lebo vyšiel prudký hnev od tvári Jehovinej, začala rana. Tu vzal Áron, ako hovoril Mojžiš, a bežal doprostred shromaždenia, a hľa, rana už bola začala v ľude, a tedy dajúc kadiva pokryl na ľude hriech. A stál medzi mŕtvymi a medzi živými, a rana bola zastavená. A tých, ktorí pomreli ranou, bolo štrnásť tisíc sedemsto krome tých, ktorí zomreli pre Kóracha." [2]
"Všímla som si, čo učinil Amálék Izraelu, ako sa mu postavil do cesty, keď vychádzal z Egypta. Preto teraz choď a poraz Amáléka. Vykonajte kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetri nikoho, ale usmrť všetkých: mužov i ženy, deti i dojčence, voly i ovce, ťavy i osly."

ŽiarlivosťUpraviť

 
Žeby toto bola dnešná podoba Jehovy?

Láska býva sprevádzaná žiarlivosťou, ako o tom často spieval aj Fredy Mercury. Preto Jehova o sebe hovorievala:

"Ja som Jehova, tvoja Jehova, ktorá som ťa vyviedla z Egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Jehova, tvoja Jehova, som silná Jehova žiarlivá, ktorá navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia".

Vedci a pastafariáni v tomto Jej výroku, prednesenom v žiarlivosti, vidia určitý rozpor, pretože Adamových potomkov potrestala za zjedenie jediného kusa ovocia nie iba do štvrtého pokolenia, ale naveky. Toto buď svedčí o tom, že žiarlivosť zatemňuje mozog, alebo o tom, že pomerne škaredá Jehova mala s fešákom Adamom určité plány, ktoré jeho nečakané zmúdrenie pokazilo a tento dal prednosť Eve pôvodne určenej len za jeho pomocníčku pre hrubé práce. Preto sa Jehova nasrala viac, než je obvyklé dokonca aj u nej. Tento incident sa dodnes volá dedičný hriech.

SvedkoviaUpraviť

Samotný Jehova nie je až taký dôležitý, ako jeho svedkovia. Vystupujú vo dvojiciach (v Japonsku aj v trojiciach - strach po Fukušime) a sú veľmi zhovorčiví a priateľskí. Pravdaže až do chvíle, kým sa nepokúsite odporovať ich snahe o propagáciu konca sveta (možné trestné stíhanie za šírenie poplašnej správy) a prevzatiu hodnotných obrázkových časopisov Strašná veža a Prepoťte sa!)

ReferencieUpraviť

  1. Numeri16:28
  2. Numeri16:46
Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII.  
 

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam