Jazykovedný ústav Gustava Husáka

JU GH.png

Jazykovedný ústav Gustava Husáka je štátna ustanovizeň, ktorej úlohou je šľachtenie reči Slovenskej a ochrana pred zmaďarizáciou, najmä pomocou tvorby čoraz komplikovanejších pravdiel pravopisu. Ústav založili prívrženci Strany najsam slovenskej, počas éry toho, ktorého meno sa nesmie vysloviť. Pomenovaný je na počesť G. Husáka, veľkého Slováka, ktorého aj za hranicami poznajú. Husák bol vybraný najmä pre svoje pokusy o zblíženie Slovenčiny so svojimi západnými nárečiami.

Oddelenia ústavuUpraviť

  • Oddelenie systematickej komplikácie pravopisu
  • Laboratórium experimentálnej syntézy výnimiek rytmického krátenia
  • Referát expresívnej frazeológie
  • Dištancované pracovisko krčmovej terminológie

História ústavuUpraviť

Hneď od svojho založenia v roku 1994 sa komisia odborníkov na komolenie, koktanie a tliachanie (známa tiež pod skratkou komkot - nepliesť si s kompótom) začala venovať príprave novely jazykového zákona. Po schválení novely parlamentom v máji 1995 bol ústav ihneď kritizovaný masami obyvateľstva. Ignorovanie vôle ľudu a verejnej diskusie vyústilo k spoločenským protestom, výtržnostiam, rabovaniu a útoku rozzúrených más na ústav, ktorý sa nepodarilo bezpečnostným zložkám ubrániť. Počas incidentu prišlo o život 56 ľudí, z toho 17 pracovníkov ústavu, 9 ochrancov zákona a 74 civilistov, ktorí sa prebojovali do komplexu ústavu a skolabovali po vzozretí pripravovaných zmien pravopisu. Situáciu upokojilo až nasadenie tankov a slzného plynu. Vedenie ústavu na čele so akademikom Sluhomírom Vondřejovičom vyvodilo zo vzniknutej situácie dôsledky. Prepustilo niekoľkých vrátnikov, zakúpilo nový bezpečnostný systém pracujúci na bázi magnetického a mínového poľa a najmä zvýšilo ochranu svojich objektov viacerými plukmi Zboru národnej bezpečnosti.

Po neúspechoch s novelou zákona začal ústav experimentovať s implementáciou pravidla počuj ako píšeš. Toto pravidlo sa stretlo s väčším pochopením väčšiny obyvateľstva. (Až dodatočné výskumy totiž ukázali, že písať vie reálne len časť populácie.)

V súčasnej dobe plánuje ústav v rámci každoročnej komplexnej prestavby pravidiel jazyka zaviesť aj doplnok ku pravidlu počuj ako píšeš, označený pozeraj ako čítaš.

Horúca linka jazykovedného ústavuUpraviť

Jazykovedný ústav Gustava Husáka poskytuje tiež poradenstvo a nepretržitú 24-hodinovú telefonickú podporu bežným používateľom jazyka, kde vám ochotne poradia (skrátka dostanete vynadané) so všetkými nejasnosťami a nezrovnalosťami týkajúcimi sa jeho používania. Okrem toho je na linke možné nahlásiť akútne prípady porušovania pravidiel slovenského pravopisu, používanie bohemizmov, či maďarizáciu. V kritických prípadoch môže jazykovedný ústav na miesto vyslať pohotovostnú jednotku jazykovedcov vybavených širokou škálou odbornej literatúry počnúc pravidlami slovenského pravopisu a končiac etymologickým slovníkom, ako aj nápravnými a donucovacími prostriedkami. Každý výjazd je spoplatnený symbolickou sumou 150 eur.