Ján Vykupiteľ (Žilina)

Socha Jána Vykupiteľa v Žiline

Ján Spasiteľ alebo Ján Vykupiteľ je socha Jána Slotu na Slovensku nad mestom Žilina. Je umiestnená na 704 metrov vysokom pahorku Slotovado, jej výška je 30 metrov a podstavec pod ňou meria 7 metrov. Zobrazuje Slotu s roztiahnutými rukami, akoby objímal mesto.

Na vrchole pahorku je pristávacia plocha pre vrtuľník Jána Slotu. Pod sochou sa nachádza terasa, z ktorej je krásny výhľad na Žilinské štvrte Slotacabana a Slotanema.

Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII. BibleWarningLabel.jpg
Eden.jpg

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam