Ján Vojtaššák

Vojtassak-Jan.jpg

"Z tejto strany som už upečený."

Svätý Vavrinec pri mučení svojim katom.

Ján Vojtaššák bol veľkňazom Cirkvi alkoholovej (sekta spišskej borovičky). Bol jedným zo signatárov Alkoholickej deklarácie (zákaz výroby džemov, marmelád a kompótov).

Ján Vojtaššák bol ľudo z Oravy, z mnohopočetnej roľníckej rodiny. Jeho otec bol rovnako ako otec všetkých slovákov Andrej Hlinka. Mal desiatich vlastných súrodencov a zopár tisíc nevlastných. Študoval na gymnáziu v Trstenej a Ružomberku a od roku 1895 študoval výpalníctvo v Spišskej pálenici. Za kňaza Cirkvi alkoholovej bol vysvätený 1. júla 1901. Ako kňaz pôsobil na viacerých miestach (napr. Vyšná Slivka, Slopany, Pijakovce, Podpivník atď.), neskôr sa stal páleničným vikárom a rektorom pálenice.

VeľkňazUpraviť

 
Symbol Cirkvi alkoholovej

Ján Vojtaššák bol jedným z prvých slovenských veľkňazov, ktorí boli vymenovaní v roku 1920 v novej Československej alkoholickej republike. Vymenoval ho alkopápež (najvyššia hodnosť v Cirkvi alkoholovej) Benedikt XV.

Politické prenasledovanieUpraviť

Po vzniku Slovenskej nealkoholovej republiky v roku 1939, bol 6. augusta 1940 zvolený za podpredsedu Štátnej zrady. Po obnovení ČSAR bol zatknutý a odsúdený na najťažší trest - zákaz užívania alkoholických nápojov za údajné úklady proti republike (export destilátov), velezradu (výroba džemu a marmelády) a vyzvedačstvo (pre Coca-Colu). Zomrel na následky nedostatku vitámínov skupiny A (alkoholy).

Proces blahorečenia - Patrón ŽidovUpraviť

V roku 1996 sa začal proces blahorečenia Jána Vojtaššáka. Alkopápež Ján Pavol II. (Prvý, ak vidíte čiarky dve, ste pod vplyvom alkoholu) pri svojej návšteve Slovenskej alkoholickej republiky v roku 1995 priamo vyzval na začatie tohto beatifikačného procesu. Zaujali k nemu kladný postoj všetci veľkňazi Cirkvi alkoholovej. K jeho hrobu putuje množstvo pútnikov (najmä od času čo sa v média objavila správa o alkoholovom gejzíre pri jeho hrobe - jeden z dôvodou blahorečenia).

Prekážkou tejto myšlienky je podľa niektorých politická angažovanosť Jána Vojtaššáka v období Slovenskej nealkoholovej republiky. Ako podpredseda Štátnej zrady Slovenskej nealkoholovej republiky sa zúčastnil na zasadaní, na ktorom sa schvaľovala deportácie Židov zo Slovenska. Objavili sa aj zábery, na ktorých hajluje. Podľa niektorých historikov to však nie je hajlovanie ale dvíhanie ochrannej ruky nad Židmi. Preto bol navrhnutý za patróna Židov na celom svete.

Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII.  
 

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam