Hudobná skupina

Done.png


Aj kvôli takýmto kreatúram bin Ládin odpaľuje bomby.
Degenerát z metalovej skupiny.

Hudobná skupina je samovoľné zoskupenie sa niekoľko kusov ľuda alebo podobných kreatúr za účelom tvorenia hluku. Preto sa hudobná skupina v odborných kruhoch určitých inteleguánov označuje aj ako hlukovná skupina. Ľudovo sa nazýva ako kapela, banda, súbor, zbor alebo ansámbl.

HistóriaUpraviť

Vznik hlukovných skupín úzko súvisí so vznikom tvorby hluku, preto je potrebné uviesť zopár faktov, aby súvislosti pochopili aj úplný idioti, ktorí sa nájdu medzi čitateľmi tejto stránky a pravdepodobne tvoria jeho väčšinu, lebo mudrlanti už dávno zhltli všetku múdrosť sveta a nepotrebujú encyklo-, necyklo- či podobné kyklopédie. Pre takýchto jedincov treba vo svete literatúry vyčleniť špeciálne prostriedky - podobne ako sa v reálnom svete berie ohľad napríklad na invalidov pri dizajne budov.

Počiatky tvorby hlukuUpraviť

Dôvody, prečo takéto zoskupenia začali vznikať, nie je pri súčasných možnostiach výskumných prostriedkov možné jednoznačne potvrdiť. Zrejmé však je, že sa to začalo už v praveku, keď opice náhodným hulákaním vytvorili súhluk. Tu je treba poznamenať, že v časoch prvotnopospolnej spoločnosti existovali dva navzájom nesúvisiace druhy antropogénneho hluku, ktoré sa delili podľa spôsobu genézy: súhluk, generovaný koordinovaným hulákaním a rámus tvorený dupaním, plieskaním, udieraním a inými kinetickými metódami.

Tvorba súhlukuUpraviť

Tvorba súhluku sa postupne preniesla z opíc na ľudí, najmä v oblasti centrálnej Afriky, kde je výskyt primátov najvyšší, podobne ako napríklad ebola. Tam aj začali vznikať prvé skupiny, ktoré súhluk obohatili o reč. Tak vznikol rap (čítaj rep, od slova reptať, breptať, repotať), ktorý spolu s černochmi doviezli do Ameriky lovci otrokov. Tam po vynáleze magnetofónu začal veľký rozmach rapu, keď ho praktikoval minimálne 1 z 1 tzv. gangsta-ghetto niggah, čo je ďalšie vývojové štádium černocha, urýchlené zavedením civilizácie. Tak sa rap stal jedným zo symbolov zaostalej kapitalisticko-vykoristovateľskej amorálnej kultúry západu. Rap sa najčastejšie tvoril jednotlivcom a ako Marx tvrdí, v prvotnopospolnej spoločnosti bola úroveň výrobných prostriedkov nízka, rap bol obohacovaný o rámus len pomocou takzvaného beat-boxu, tvoreného koordinovanou manipuláciou pľúc, pier a jazyka. Iba veľkí kapitalisti si v tej dobe a v takých podmienkach mohli dovoliť zaplatiť za nástroje a tak mali rapperi voľné ruky. Aby rapperi nepôsobili dojmom soľného stĺpu, zaužívalo sa rukami náhodne a bez zmyslu máchať v okolí tela a prešľapovať dopredu a dozadu, prípadne chodiť v polkruhu. Inšpirácia zrejme pochádza z priebehu násilného činu dusenia, kedy sa obeť všetkými možnými pohybmi snaží dostať z dosahu útočníka. Ďalší odsúdeniahodný prvok kultúry smrti, ktorá vládne dianiu na západe.

Tvorba rámusuUpraviť

Vývoj bol však úplne iný v prípade rámusu, pretože jedna osoba (až na výnimky) nie je schopná vytvoriť dostatočný rámus. Pre zvýšenie hlučnosti rámusu bolo nevyhnutné pokračovať v skúmaní možností genézy, čo nevyhnutne vyústilo rozšírenie mozgovej kapacity primátov a k rozvoju nástrojov, čo napokon prispelo k vzniku roľníctva, agrárnych spoločenstiev, budovania spoločného socialistického štátu a ultimátne k vzniku najlepšieho spoločenského usporiadania - komunizmu. Táto časť vyvinutého ľuda sa preto začala pohybovať smerom na sever, kde boli vhodnejšie podmienky, smerom do ZSSR, aby neboli naďalej znechucovaní polo-opicami z pralesa. Medzičasom začali vznikať mnohopočetné skupiny - orchestre, používajúce rôzne nástroje, ktoré boli spoločne koordinované - takéto schopnosti mohli preukázať len spoločensky uvedomelí ľudia z východu.

Spojenie hluku a rámusuUpraviť

Keďže sa preukázalo, že citlivé zakomponovanie reči ma predsa len priaznivé účinky na morálku roľníckej a robotníckej triedy pri budovaní socializmu, pridal sa k orchestru spev, čoho následkom vznikli nádherné skladby ako „Sojuz nerušimyj“, „Internacionála“, či „Kupředu, zpátky ni krok!“ a skupiny ako Alexandrovci. Postupom času, najmä pod vplyvom diverzantov, pokúšajúcich o rozvrat vyspelej socialistickej spoločnosti zvnútra sa hudobná tvorba zopsula až na súčasný stav, keď hudobné skupiny a ich tvora, či dokonca výzor máju opäť raz blízko k opiciam, u ktorých sa to všetko začalo. História sa opakuje.

Hudobné skupiny na SlovenskuUpraviť

Hudobné skupiny pôsobiace na území Slovenska majú v súčasnosti rôzne tvary a podoby. Niektoré skupiny sú dokonca urážkou ostatných, vezmime si príklad zo starej vykopávky Vandráčkovej („Ach, že toto nevie zdochnúť!“ - Ladislav Meliško, 2006), alebo bravčiaka Kuliho, ktorého stále hrajú dokola v rádiach, až ľudia šalejú. Vraj hora horela, na nej hrala kapela. Ale keďže kapela ešte stále nedohrala, už je zrejmé, ktoré požiare osobne hasil malý-veľký LiliPutin z helikoptéry. Chvalabohu, no niekedy aj žiaľbohu, že chvalabohu a zároveň vďakabohu, ho teraz z hitparády vytláča King of pop, hip-hop & house, Rytmus - mimochodom tiež riadny brav - so svojimi premyslenými a až prehnane detailistickými textami a ľubozvučným piešťansko-petržalským gangsta-prízvukom.

Priaznicvi hlukovných skupínUpraviť

Hudobné skupiny sa vyznávajú najmä tým, že kreovaním hluku pritiahnu pozornosť veľkého a ťažko kontrolovateľného davu ľudí, ktoré sa následne rozdielne chová, závisiac podľa typu hluku. Dodnes nie je jasné, čo spôsobuje tento jav, no teoreticky sa špekuluje o pokročilých hypnotických technikách, psychickom kondiciovaní alebo o sile ako u rytierov JEDI.

Punk-hluk a Kovové hlukyUpraviť

Medzi najhorších odľudov a najbližšie k opom majú skupiny punkové, či metalové, z ktorých tvorby sa pomaly, ale isto vytráca reč, ako napríklad môžeme počuť v pokročilejšom štádiu vývoja tohto smeru, Grindcore. Priaznivci takýchto skupín sa vyznačujú silným ochlpením, zanedbaným výzorom a silným prirodzeným pachom, zároveň sú často podgurážení liehom.

EDM hlukUpraviť

Ďalším smutným prípadom sú priaznivci EDM, čo je skratka pre Extaticko-Drogový Mix hluku. Pod neustálym vplyvom silných drog v nich ostali iba zvieracie inštinkty a tak dokážu iba skákať ako králici, prípadne mávajú záchvaty, pri ktorých robia rôzne rýchle nekontrolovateľné a náhodné pohyby. Tieto záchvaty zdieľajú aj s Metalistami a čiastočne aj s Punkermi, kde je to ale väčšinou spojené s masovou bitkou uprostred hľadiska, niektorými jedincami označovanou za druh tanca.

Klasický hlukUpraviť

V neposlednom rade sú tu aj priaznivci klasického hluku, ktorí sa naopak vyznačujú dlhodobou nehybnosťou a tichosťou, občasným spánkom alebo utajovaným sexuálnym vyvrcholením, čo ale napokon nezastaviteľne vyústi v krátke, ale veľmi aktívne štádium, pri ktorom vyskočia, začnú sami seba mlátiť a popri tom ziapať akési výkriky. Po skončení sa poberú v opätovnom pokoji domov.