Hranolova konštanta

Praktická aplikácia

Hranolova konštanta je matematická konštanta vyjadrujúca počet splnených Ficovych sľubov. Označujeme ju vééééééééľkým H (ako veľké hovno). Konštantou je preto, lebo je stála a nemení sa, stále je to len jedno veľké tudle. Táto konštanta je vlastne, ako všetko od Hranola, úplne zbytočná, nakoľko ju vieme nahradiť výrazmi ako nič, nula, hovno, či spomínané veľké tudle. Napriek tomu tu však je a preto je potrebné o nej v Necyklopédii napísať.

Počítanie s Hranolovou konštantouUpraviť

S Hranolovou konštantou sa dá, napodiv, aj srandovne počítať. Fajnšmekri si môžu všimnúť, že Hranolova konštanta je alternatívne pomenovanie pre neutrálny prvok vzhľadom na sčítanie v poli reálnych čísel.

Sčítanie pomocou HUpraviť

H + H = H

Prečo? Keď máš jedno hovno, a pridáš k nemu druhé, čo dostaneš? Jedno veľké hovno.

Odčítanie pomocou HUpraviť

H - H = H

Prečo? Keď máš veľké tudle a ešte aj to ti vezmú, čo ti zostane? Veľké tudle.

Násobenie pomocou HUpraviť

H * H = H

Prečo? Keď ti dajú nič, a dajú ti ho aj H-krát, čo z toho budeš mať? Nič.

A súčasne:

H * čokoľvek = H

Delenie pomocou HUpraviť

H : H = H

Prečo? Delenie nulou kvantitatívne aj kvalitatívne vysvetľuje Slotova veta:

Poj... sa ty zasran zaj...

Ján Slota


Umocňovanie pomocou HUpraviť

Prečo? Ak umocníte akékoľvek číslo na H výsledok bude na hovno. Ak umocníte H na akékoľvek číslo výsledok bude hovno na n-tú.

Matematika

Základné numerické operácie
Plus (+)Mínus (-)Krát (×)Delené (:)Mocniny


Vety
Pytagorova vetaSlotove vetyMečiarove amnestieEvina teória pohybuŠtudentský Archimedov zákon


Konštanty
Bulharská konštantaBulharský logaritmusHranolova konštanta


Druhy čísel
P.V.T.ČísloPrvočísloDruhočísloTreťočísloNečísloPokokotNekonečno


Čísla
1050681506128631337


Geometria
KruhŠtvorecKosoštvorecLichobežník
GuľaHranolŠpic