"Radšej v malej krčmičke sedieť, ako vo veľkej fabrike robiť."

- M.Š.

Fabrika, po starom aj továreň, bolo zariadenie pre výkon trestu zvaného práca, ktoré používali komunisti na zvládnutie zotročených más. Predchodcom fabrík boli manufaktúry. Dnes, v dementkracii, už fabriky nemáme. Máme už iba firmy, priemyselné parky, montované, montážne výrobné haly alebo jednoducho výroby.

V starých časoch boli fabriky využívané na výrobu výrobkov, ktoré boli nedostatkovým v obchodoch. V súčasnosti sa pôvodné fabriky nechali skrachovať, predať developerom z hlavných paštekární a namiesto pôvodných tovární sa vybudovali obchodné centrá. Tovar predávaný v týchto centrách sa vyrába a pašuje z Číny.

Typická fabrika na autá

Niektoré tovary sa na územie krajiny posielajú po súčiastkach. Tieto súčiastky a iné polotovary sa potom montujú v priemyselných parkoch a predávajú sa v obchodných centrách na celom svete. Metódou montovania polotovarov a súčiastok v tzv. „priemyselných parkoch“ Čína, Južná Kórea, či iné ázijské štáty predávajú vládam iných krajín sveta tovar, ktorý sa oficiálne nazýva „pracovné príležitosti“. Pracovné príležitosti sú pre firmy výhodný tovar. Napríklad také Slovensko bežne platí za jednu pracovnú príležitosť zahraničnému investorovi 30 000  netto. Tie pracovné príležitosti sú fizycky prideľované novodobým otrokom, ktorí sú atraktívni pod krycím názvom lacná pracovná sila.

Fabrika je spravidla personálne a organizačne zložená z nasledovnej štruktúry:

  • roboši - ľudovia bez perspektívy, ktorí nemajú pred sebou nič iné iba trčať na svojich pridelených miestach, príliš sa neplantať, robiť dookola to isté a podávať maximálny výkon. Ich plat je nastavený tak, aby ledva prežil od výplaty k výplate.
  • vedúci pracovných skupín (majstri) - beznádejné prípady trtkacích bábik, ktoré majú za úlohu počúvať papuľovanie robošov a tlak svojich nadriadených. Zároveň sú zodpovední za to aby roboši podávali výkon. Ich plat je nastavený tak, aby s pôžičkami ledva prežil od výplaty k výplate.
  • vedúci - tiež vedúci, ktorí nemajú inú prácu, iba nosiť príkazy a nariadenia. Pre lepšie pochopenie, treba poznať jeden naivný citát: „nevolajte ma vedúci, volajte ma majster... majster musí niečo vedieť, ale vedúcim môže byť hociktorý kokot...“. Ich plat je nastavený tak, aby boli celí posratí hľadať zmysluplnejšiu náplň životnej existencie.
  • manažéri - celá zvyšná štruktúra fabriky. Je zbytočné definovať, kto je čoho manažérom. V podstate ide iba o istý druh politika firmy, ktorému jeho šéf prihral rolu za ktorú berie nehorázne peniaze. Ich platy sú tak nastavené, aby ich existencia nebola naštrbená niečim takým malicherným ako je charakter.