Evolučná teória

Rozumní ľudia sa s evolučnou teóriou nikdy nestotožnili.

"Existuje vôbec nejaký vývoj?"

- Ruský mužík 1 - v epopeji Nech Boh ochraňuje báťušku cára a jeho rodinu

"Ako často?"

- Ruský mužík 2 - tamtiež

"Čo ako často?"

- Ruský mužík 1 - tamtiež

"Ako často si kladiete túto otázku?"

- Ruský mužík 2 - tamtiež

Evolučná teória je pavedecká teória tvrdiaca, že veci v celom Všehomíre sa v čase menia, s určitou básnickou licenciou sa dá dokonca povedať, že sa vyvíjajú. Jej najznámejšou odnožou je Darwinova evolučná teória týkajúce sa živých organizmov. Všetky evolučné teórie sú samozrejme blbosť, všetci predsa vidíme, že vývoj neexistuje, len postupný úpadok.

Napriek tomu sa pokúsime tu načrtnúť základné tézy tejto teórie, aj keď s nimi nesúhlasíme.

VznikUpraviť

 
Darwinova karikatúra z čias, keď ľudia nechceli byť z opice ale z hliny.
 
Jeden z mnohých Darwinových výtvorov.

Evolučná teória je vraj výmyslom Darwina. K jeho úspechu mu dopomohla trauma z detstva, pretože iní chlapci ho prezývali orangután. Postupne prišiel na to, že nielen on, ale aj iné druhy zvierat sa na seba nejako divne podobajú a často sa líšia len v šepletách. Rozmýšľal, čím to môže byť. Logicky totiž predpokladal, že keby to tvoril Boh, bol by hádam kreatívnejší, veď On je vo všetkom nepredstihnuteľný. Mohol napríklad stvoriť tie bytosti s mnohými očami na spodnej strane tela a 8 krídlami, ako o nich píše Apokalypsa. Ale nie. Ako keby Bohu chýbala fantázia.

Preto Darwin, aby Boha nejako ospravedlnil, vymyslel teóriu, že „...to sa... (S)samo“, popri tom, ako sa tie zvery navzájom žrali a kántrili. Nemohol spávať a tak po nociach pod zámienkou zbierania dubákov zbieral v lese rozne kadávery. Ich kosti neskôr polepil sekundovým lepidlom a, keďže mal kus výtvarného chochmesu, kompletizoval ich do tvarov ľudskej kostry. S týmito kostrami išiel do národného ústavu vo Woshingtone D.C. Vedcom povedal, že sú to kostry predchodcov ľudov, a odvtedy mohol pokojne spávať, pretože dokázal bývalým svojim spolužiakom zo základnej školy, že aj oni sú v podstate orangutáni.

Teória evolúcie nasierala pápežov, prezidentov s najvyšším IQ (napr. George uchodený Blbuš), a veriacich všeobecne, pretože tí naďalej preferujú ešte neuveriteľnejšie teórie. Najväčším šokom pre niektorých ľudov bolo, že majú pochádzať z opice a nie z hliny, ako sa dovtedy predpokladalo bez akýchkoľvek pochybností. Preto sa snažili proti Darwinovi brániť rôznymi konkurenčnými teóriami, z ktorých najprepracovanejšia je Lužinského teória zrýchlenej evolúcie.

Základné princípyUpraviť

"Ak sa tejto sliepke podarí vydať, tak naštartuje vývoj späť k jednobunkovým organizmom!"

- Neznámy slovenský evolucionista

Evolúciu riadi samostatné božstvo, ktoré sa, trochu prekvapivo, nazýva tiež Evolúcia. preto je vždy dôležité rozlišovať, či sa hvorí o evolúcii alebo Evolúcii.

Evolúcia patrí medzi najlenivejšie božstvá. V podstate evolúciu neriadi sama, ako by to robilo každé rozumné božstvo, ale zneužíva na vývoj potvory samotné. Darwin aj jeho nasledovníci (neodarwinisti) formuvali princípy evolúcie rôzne, ale ten hlavný sa dá zhrnúť do citátu:

"Väčší pes jebe."

- Neznámy slovenský evolucionista

Evolúcia v podstate prebieha cez sex, čo je jej jediným šťastím, pretože sex je medzi božími potvormi obľúbený. Nebyť toho, už dávno žiadna evolúcia neexistuje. Ale, sazmorejme, je to neriadený proces a teda výsledky sú žalostné, ako si ukážeme na príklade ľuda.

Vývojové štádiá druhu ľudoUpraviť

 
Jednotlivé vývojové štádiá zľava doprava

Ľudoop (Opicus opicus)Upraviť

Prvé vývojové štádium ľuda. Vyznačoval sa nízkou alebo žiadnou inteligenciou. Reč bola slabo rozvinutá, pripomínala skôr neopísateľné zvuky. Vytváral stáda na základe rodovej alebo etnickej príslušnosti.

Skoroľudo (Homo idiotus)Upraviť

Druhé vývojové štádium ľuda. Inteligencia bola na úrovni dvojnásobku predchádzajúceho štádia (2 x 0 = 0). Ľahko ovplyvniteľný, manipulovateľný. Používal mierne rozvinutú reč, často slabo zrozumiteľnú. Rád sa hral na vojnu. V tomto štádiu došlo k vynálezu erekcie.

Ľudo jeblý (Homo penisus)Upraviť

Tretie vývojové štádium ľuda. Bol inteligentnejší ako predchádzajúce štádia spolu (0 + 2 x 0 = 0). Začali sa prejavovať prvé znaky učenia (ako otvoriť fľašu vodky) a hygieny (vykonávanie potrieb mimo hniezda). Používal už celkom jednoduchú a zrozumiteľnú reč (s výnimkou času po otvorení fľaše vodky). Vytváral stáda podľa spoločných záujmov, najčastejšie láska k alkoholu.

Ľudo pribrzdený (Homo retardus)Upraviť

Štvrté vývojové štádium ľuda. Jeho inteligencia dosahuje hranice ľudských možností (3 x 0 + 2 x 0 = 0), nedokáže však urobiť tehotenský test, test na alkohol a test na detektore lži. Integroval sa na základe ekonomických záujmov. Jeho meno je odvodené od jeho pomalého premiestňovania sa z miesta na miesto, keď napriek existencii dopravných prostriedkov ako auto alebo lietadlo využíva vlastné nohy alebo bicykel.

Superľudo (Homo genitalis genialis)Upraviť

Posledné štádium vývoja ľuda – človek dnešného typu. Najinteligentnejšia (-16 + 2 x 0 = -16), najzručnejšia a najlepšia bytosť akú kedy niesla Zem (s výnimkou Chucka Norrisa). Všetkému rozumie a všetko vie. Stáda síce vytvára, ale nie je ich členom, je ich vodcom v mene rozvoja našej krásnej socialistickej vlasti. Nikto zo stáda mu nemôže odporovať.

Lužinského teória zrýchlenej evolúcieUpraviť

Táto teória striktne trvá na tom, že živočíchy aj rastliny stvorila Jehova osobne pred 6000 rokmi za 6 dní (hoci každý z nich trval tisíc rokov). Majster L. si však uvedomuje, že alkoholik, akým bol Noe nemohol na archu zobrať milión druhov a po potope ich zasa rozmiestniť, tam kam bolo treba (toto čiastočne rieši Lužinského teória kontinentálneho driftu).

Jeho génius to vyriešil naozaj elegantne: Jehova stvorila len základné kategórie organizmov ako "vták lietavý", "vták nelietavý", "had", "ryba" a p. Tieto prototypy boli zachránené Noem. Teda, zachránené v rámci možností, napr. dinosaury záchranu neprežili, pretože v tých časoch ich málokto dokázal správne kŕmiť...

Po potope sa z týchto pár zvierat, za menej než 4000 rokov, superrýchlou evolúciou vyvinuli dnešné milióny druhov. Napr. z toho poľného hada, čo žral prach sa vyvinuli pytóny, kobry, morské hady a iné potvory, ale vždy len had z hada, kopytník z kopytníka, strom zo stromu.

Takáto evolúcia je pre rozumného ľuda prijateľná a pochopiteľná. Nie ako tie Darwinove výmysly.