Evina teória pohybu

Necyk.png
Evina teória pohybu
Ucitelka.jpg
Je tam to jablko, tak pravdepodobne toto je Eva (asi je aj zbožná žena...)


Evina teória pohybu alebo Evine axiómy (ďalej len ETP) sú základné fyzikálne a filozofické zákony.

PôvodUpraviť

Ich autorom je Eva P. (* ??-nikto presne nevie, kedy sa narodila a je to naväčšia záhada súčastnosti, † 21. december 2012) a publikovala ich vo svojom celoživotnom diele Poézia podľa Miroslava Válka. Bola nominovaná na Nóbelovu cenu, ale všetku publicitu odmietla z dôvodu posledného atentátu, ktorý bol namierený voči nej (útočník Zlatá Zuzana J. - agentka kontrašpionáže KGB)

Rozdelenie zákonovUpraviť

  1. Zákon pohybu
  2. Zákon oscilácie hmotného bodu (Zákon Ovčej hlavy)
  3. Zákon výberu
  4. Zákon gravitácie bradaviek

Zákon pohybuUpraviť

Tento zákon má využitie či už v každodennej fyzike, alebo v medzinárodých fyzikálnych inštitútoch.

Znenie zákona (úplné): Hmotný bod definovaný vektorovou veličinou X je definovaný tou istou, ale skalárou veličinou X.

Znenie zákona (zjednodušene): Vektor je skalar.

 

Porovnanie: Newtonov zákon: Piješ alkohol, na ktorý pôsobí gravitačná sila a ťahá ho do žalúdka... Ožerieš sa...

Pohybový zákon: Piješ alkohol, na ktorý pôsobí gravitačná sila, ktorá nemá smer, iže sa neožerieš (tento zákon často využíva v praxi Marek Korfant, ktorý dokonca prekonal Chucka Norrisa v pití alkoholu bez následkov)

Keďže Eva P. po antentáte sa zľakla, tento zákon odvolala tzv. Ľubovou negáciou: Áalé...ta to čó hovoríš...ja som nič také nepovedálá...hééj ?? ánoo ??

Zákon oscilácie hmotného boduUpraviť

Tento zákon pojednáva kmitanie (resp. ocilovanie) hmotného bodu.

Znenie zákona (úplné): Pri oscilovanom pohybe hmotného bodu, dochádza ku mentálnej retardácii hmotého bodu.

Znenie zákona (zjednodušene): Jánoo...ty stréléc..ta ty dávaš pózóór ??


Frekvenciu oscilátora udáva obrátena hodnota periódy kmitania.

 

Nezabudnite, že dosadzujeme len jednotky SI.

Zákon výberuUpraviť

Tento zákon núti každého študenta ísť maturovať z fyziky.

Znenie zákona (všeobecne): Všetci pôjdete maturovat z fyziky, ale ešte o tom neviete.

Vysvelenie: Ľubovoľný Matúš X. chce maturovať z dejepisu a zemepisu, ale zistí, že ide z fyziky.

Z tohto zákona tiež vyplíva odvodenie pre Dankin zákon: Aj toto je maturitné zadanie.

Zákon gravitácie bradaviekUpraviť

Práve tento zákon je jeden z kľúčových fyzikálnych zákonov modernej fyziky. Eva P. tento zákon sformulovala na základe predpokladu pôsobenia dvoch hmotných bodov - študent a bujné poprsie. V tomto zákone vystupuje faktor príťažlivosti (označujeme <->), ktorý nadobúda hodnoty 1 alebo -1.

Znenie zákona (úplné): Veľkosť sily, ktorá priťahuje dva hmotné body je priamo úmerná druhej mocnine veľkosti bradaviek a hmotnosti telesa a nepriamo úmerná vzdialenosti týchto telies a druhej mocniny doby, za ktorú prebehla mentálna retardácia pri oscilovanom pohybe.

Znenie zákona (zjednodušene): Čo tak na mňa pozeráte ? Veď som vydatá žena !

 


PoďakovanieUpraviť

Chcem poďakovať Eve P. s ktorou je veľká sranda a KGB, ŠtB, SIS, ONV, ZRPŠ a VB, ktorí mi odtajnili svoje tajné záznamy na publikáciu tejto správy.

Matematika

Základné numerické operácie
Plus (+)Mínus (-)Krát (×)Delené (:)Mocniny


Vety
Pytagorova vetaSlotove vetyMečiarove amnestieEvina teória pohybuŠtudentský Archimedov zákon


Konštanty
Bulharská konštantaBulharský logaritmusHranolova konštanta


Druhy čísel
P.V.T.ČísloPrvočísloDruhočísloTreťočísloNečísloPokokotNekonečno


Čísla
1050681506128631337


Geometria
KruhŠtvorecKosoštvorecLichobežník
GuľaHranolŠpic