Choropačiky sú stavy občasnej psychickej slabosti spôsobenej nadmerným vykonávaním pracovných úkonov. Pri prvých príznakoch tejto choroby je nutné okamžite ukončiť všetky pracovné činnosti a dať si čokoládu.