Barbaric1.jpg Upraviť!
Tento článok by mal aj nejaký ten zmysel, no NECYKLOPÉDIA naň hrdá nie je!
Ak chcete aby tu zostal pozrite sa ako na to a začnite na tom pracovať!


Chazari (rečou starých slovákov tieť Kozari), je aziatský kmeň neznámeho pôvodu, ktorý v deviatom storočí prijal satanské účenie talmudu.

Chazari (ang. Khazars) je stepný národ, ktorý pôvodne obýval stepi severného Maďarska (inak tiež Slovensko). Po kolonizácii územia židmi a inými kokotmi sa presunuli trocha na východ. Z tohto národa sa vyvinuli Cigáni, Maďari, Mongoli, sparťania a Vietnamci. V 17. storočí P.V.T. sa presunuli do svojej pravlasti a skrížili s miestnymi kokotmi, čím vznikol národ so židoboľševicko-ficovským cítením. Zvyšky zdravého rozumu sa zachovali v izolovaných osadách pri Spišskej Novej Vsi. Maďari vznikli ich skrížením so psami, čím vznikla veľmi osobitá rasa, ktorá má sklony zaberať cudzie územia. Chazari sa okrem toho rozpŕchli po celej zemeguli (napr. aj Lenin a Stalin boli chazari hlásiaci sa k židoboľševizmu).

Bird hand.png
>>Csák Norris, za vodou známy ako Chuck, je okrem iného praotcom Chazarov<<
Rozprávku o Chazaroch a Hyperbolejcoch, ktorú niektorí intelektuáli považujú za skutočnosť nájdete tu. https://www.youtube.com/watch?v=-FsPoGh8K2w&t=364s

Tiež pozri: Lexicon Cosri, Chazarský slovník.