Cestovný poriadok

Cestovný poriadok spoločnosti SAD Liorbus

Cestovný poriadok, ale oveľa častejšie aj cestovný neporiadok je prácou každej dopravnej spoločnosti, ktorá prepravuje ľudov. Pre bežného občana - potencionálneho cestovateľa je cestovný neporiadok zdrap papiera, ktorý býva častokrát nečitateľný. Ak ho aj nakoniec rozlúštite, tak cestovný neporiadok predstavuje súhrn čisel, ktoré sú vyjadrením odchodu/ príchodu dopravného prostriedku. Po číslach je ďalej možné ešte vyčítať aj názvy miest/ zastávok, kde ten ktorý dopravný prostriedok by mal stáť.

Tvorba cestovného neporiadkuUpraviť

Kedysi bola značne prepracovaná aj bez pomoci počítačov, ale aj tak stála za hovno. Dnes sa tvorí za pomoci počítačov a je úplne na hovno.

Úloha cestovného neporiadkuUpraviť

Po starostlivom prieskume a dopyte sa zastrojí cestovný neporiadok. Tento neporiadok je úplnou dokonalosťou dopravného podniku a zjavne nemá žiadnu chybu. Ešte o čosi presnejšie, cestovný neporiadok slúži na orientovanie sa v časopriestore, aby ste vedeli kedy sa máte nachádzať na zastávke a v ktorý čas. Definitívnu bodku za každým príchodom a odchodom však dávaju samotní vodiči dopravných prostriedkov (napr. autobusár) , ktorí však častokrát meškajú alebo idú skôr, čím sa význam cestovného neporiadku značne zníži.

Autobusová doprava
Autobusy: Liorbus A380 | Vrakosa | Írskybus | Ikarus 280 | Autobusy DPMB  
Dopravcovia: Slovenská autobusová doprava | DPMK | Dopravný podnik Bratislava | Arriva Liorbus | Eurobus Košice | Prepravný prieskum SAD
Druhy autobusovej dopravy: MHD | Prímestská doprava | Diaľková doprava
Ľudia: Autobusár | Revízor | Výroky autobusárov
Iné veci súvisiace s autobusovou dopravou: Cestovný poriadok | Zastávka | Teleportačná jama | Dopravno-zábavný podnik Bratislava