Bulharský logaritmus

Bulharský logaritmus je exponenciálna funkcia Bulharskej konštanty. Je závislá od dvoch veličín: Bulharskej konštanty (B) a času (t).

log B = B * t

Čas t sa v tomto prípade meria v týždňoch.

Príklad: Pokiaľ Bulharská konštanta (B) je 5 eur + fľaša, Bulharský logaritmus je v prvom týždni od aplikácie vzorca 5 eur + fľaša (log B = B * 1), po troch týždňoch od aplikácie vzorca je už log B 15 eur + 3 fľaše (log B = B * 3)

Matematika

Základné numerické operácie
Plus (+)Mínus (-)Krát (×)Delené (:)Mocniny


Vety
Pytagorova vetaSlotove vetyMečiarove amnestieEvina teória pohybuŠtudentský Archimedov zákon


Konštanty
Bulharská konštantaBulharský logaritmusHranolova konštanta


Druhy čísel
P.V.T.ČísloPrvočísloDruhočísloTreťočísloNečísloPokokotNekonečno


Čísla
1050681506128631337


Geometria
KruhŠtvorecKosoštvorecLichobežník
GuľaHranolŠpic