Bulharská konštanta

"Keď sa usiluješ o riešenie nejakého problému, vždy pomôže, ak poznáš výsledok."

- Zákon správnosti - Murphyho zákony

"V každom vzorci (najmä vo vzorci z návodu na použitie nejakého zariadenia) treba s konštantami zaobchádzať ako s premennými."

- Teória Medzinárodnej spoločnosti filozofického inžinierstva

Bulharská konštanta je jedinou premennou konštantou, vďaka čomu je jednou z najdôležitejších konštánt v našom vesmíre (Petko Kotov, 1972), najmä preto, že nejde o jednu konštantu, ale o celú skupinu konštánt.

Dva základné typy bulharských konštántUpraviť

 1. Pomocou bulharskej konštanty sa dá vypočítať správny výsledok aj z chybne zostavenej rovnice alebo chybného matematického modelu. Jej najprízemnejším cieľom je dosiahnuť, aby sa výsledok príkladu uvedený v učebnici zhodoval s našim výsledkom. Najvznešenejším cieľom môže byť zosúladenie nehodnej reality so vznešenou teóriou. Pozor, táto konštanta sa nazýva bulharskou aj preto, že ide o premennú! Konštantou je len v rámci používania toho istého vzorca, aj to len v prípade, že sme ju vypočítali správne.
 2. bulharskou konštantou sa nazýva aj konštanta pre výpočet čohosi, čo nemá vopred daný výsledok, a bulharskou ju nazývame preto, že je "vycucaná z prsta" a nikto nevie zdôvodniť, prečo má takú hodnotu, akú má. Tento typ bulharskej konštanty sa s obľubou používa pri výpočte poplatkov a daní.

HistóriaUpraviť

Bulharskými konštantami boli už tzv. desiatky alebo cirkevné či kráľovské dane. Veľkosť konštanty bola odvodená na jedinom princípe - panovníci odhadli, že desať percent by poddaní mohli uniesť. Vedecky však teóriu sformuloval a používanie konštanty spopularizoval až bulharský akademik Petko Kotov.

Najslávnejšou bulharskou konštantou bola zrejme Einsteinova Kozmologická konštanta, zvaná λ. Vymyslel ju, pretože inak by sa mu podľa jeho rovníc vesmír zosypal na jednu hromadu, samozrejme, s výnimkou Chucka Norrisa, ktorý by ostal na mieste. Vyrátal ju síce presne, pretože nebol žiadny Zweistein, ale nevedel zdôvodniť, čo ju spôsobuje, prečo je taká, ako je. A jeho rovnice nemuseli byť správne, takže ju tam naozaj dal len preto, aby mu to sedelo a bola to teda úplne regulérna bulharská konštanta. Napodiv sa nedávno ukázalo, že čosi také vo vesmíre naozaj pôsobí.

Sociálna poisťovňa operuje bulharskými konštantami najmä pri určovaní tzv : OSOBNÉHO MZDOVÉHO BODU , na základe ktorého sa počíta budúci dôchodok . Tento výpočet je tak zložitý a jeho konštrukcia natoľko krkolomná, že existuje iba jeden človek, ktorý jej porozumel a na základe svojho porozumenia sa živil poradenstvom v tomto obore. Keď sa za trest stal ministrom sociálnych vecí a rodiny, tieto bulharské konštanty neodstránil, ale navrhol aby sa stali súčasťou kalendára ako Pamätné Mihálove dni : Deň osobnej slobody, keď sa odvody do štátneho rozpočtu končia , ako pevný deň 1. apríla a Deň Odvodovej rovnosti, ako plávajúci sviatok . ( termín nebol určený.)

Vzťah pre výpočet Bulharskej konštantyUpraviť

Existujú dve základné metódy výpočtu:

 1. Podiel správneho a nesprávneho výsledku:  , správny výsledok je potom  
 2. Rozdiel správneho a nesprávneho výsledku:  , správny výsledok je potom  

V oboch prípadoch je:

  - správny výsledok (to, čo malo vyjsť podľa učebnice, našej teórie a p.)
  - nami vypočítaná hodnota príkladu (to, čo nám tvrdošijne vychádza)

Použitie v praxiUpraviť

Existuje niekoľko spôsobov použitia bulharskej konštanty:

Skrytie vo výpočteUpraviť

Tento spôsob je nutný, pokiaľ využívame bulharskú konštantu na zakrytie našich chýb, napr. v riešení príkladu, alebo prezentovaní nejakého menej významného výskumu, ktorý aj tak nikoho nezaujíma.

Pre skrytie je nutné bulharskú konštantu použiť na najnenápadnejšom mieste výpočtu - použitie tesne pred výsledkom nám zvyčajne ľahko odhalia. Konštanta samotná sa vo výpočte nesmie zjaviť ako "číslo navyše", vždy musí byť zahrnutá do iného čísla. Prenásobiť treba to číslo, u ktorého to bude najmenej nápadné. Niekedy je vhodné konštantu rozdeliť na viacero častí a zahrnúť do viacerých čísel.

Veľmi ľahko sa bulharská konštanta skrýva v kóde počítačového programu, tu však musí byť dobre odladená, aby ju nebolo možné odhaliť pomocou vhodnej voľby vstupov.

Drzá metódaUpraviť

Niekedy je lepšie konštantu vôbec neskrývať, ale celkom verejne ju zahrnúť do výpočtu. Vrcholom drzosti je vyhlásiť ju za axiómu. Jednoducho každému tvrdiť, že tá konštanta tam musí byť:

 • pretože to tak povedali v Bruseli (Európsky spôsob)
 • pretože to tak napísali v New York Times (Americký spôsob)
 • pretože tak rozhodla Strana (Čínsky spôsob)
 • pretože to je výsledkom tisícov experimentov (hoci sme ich nevykonali) - špeciálne v tomto prípade sa Bulharská konštanta zamaskuje pod pojmom empirická konštanta a vzťah v ktorom vystupuje sa nazve tiež empirický, čo už nevzbudzuje žiadne pochybnosti o jeho správnosti

Doplnenie definícieUpraviť

Bulharská konštanta je také číslo, ktorým keď násobíme akékoľvek číslo dostaneme požadované číslo

PríkladUpraviť

Miško mal v deravom vrecku 189,456 cukríkov. Cestou mu 59,4 cukríka vypadlo bez toho, aby si to Miško všimol.
Pri priebežnej revízii cukríkov Miško zistil že ich má len 3,14 ().
Koľko cukríkov sa záhadne vyparilo? (Zbierka úloh uvádza správny výsledok 125.)

(Príklad podľa dnes už klasickej knihy: Stojan Stokurev: Použitie Bulharskej konštanty v technickej praxi - Návody na cvičenia, Sofia, 1960)

Riešenie:

  cukríkov.

Napriek tomu že sa nám toto riešenie javí ako správne, podľa zbierky úloh to tak nieje. Preto pristúpime k výpočtu Bulharskej konštanty tzv. rozdielovou metódou pomocou vyššie uvedeného vzťahu:

  alebo jednoduchšie:  

následne upravíme výpočet tak, aby bolo použitie bulharskej konštanty ťažko badateľné a to napr. tak, že si označíme jednotlivé položky písmenom s číselným indexom napr.:

     

a Bulharskú konštantu ako   (toto nezapisujeme!);   -bude výsledok, teraz to zapíšeme v tvare:

  

ako vidíme tak výsledok aj zápis je správny a naviac odborne vyzerajúci. Možno doplniť ešte slovnú odpoveď:

Miškovi sa záhadne vyparilo 125 cukríkov.
Matematika

Základné numerické operácie
Plus (+)Mínus (-)Krát (×)Delené (:)Mocniny


Vety
Pytagorova vetaSlotove vetyMečiarove amnestieEvina teória pohybuŠtudentský Archimedov zákon


Konštanty
Bulharská konštantaBulharský logaritmusHranolova konštanta


Druhy čísel
P.V.T.ČísloPrvočísloDruhočísloTreťočísloNečísloPokokotNekonečno


Čísla
10506815061286313372007200820092010201120122013201420152016


Geometria
KruhŠtvorecKosoštvorecLichobežník
GuľaHranolŠpic