"Radšej umrieť s AIDSom ako s plným vajcom"

- príslovie

AIDS je pohlavné ochorenie prenášané vtákmi.