Vypchávkové slovo

"Ono občas, niekedy, vo svojej podstate, každý z nás svojim spôsobom zatúži po nevere."

- Intelektuál - odpovedá manželke na oznámenie, že mu bola neverná

Ako vypchávkové slovo (alebo tzv. slovná vata) sa vlastne najmä ako v hovorenej vlastne reči označujú slová, ktoré dá sa povedať, že nenesú žiadnu, teda užitočnú informáciu a hej, čiže skúsený teda ako poslucháč je obyčajne skrátka schopný takto ako pochopiť oznamovaný oný obsah jak sa hovorí aj bez nich.

Najčastejšie používané oné vypchávkové slováUpraviť

Používajú sa samostatne ale často možno povedať hej, že aj v ľubovoľnej proste kombinácii s inými. V podstate z jazykovedného hľadiska sa svojim spôsobom dajú klasifikovať hej do nasledujúcich akoby kategórií:

Ukazovacie (demonštratíva) :Upraviť

Rečník determinovane špecifikuje objekt záujmu, alebo naň poukazuje.

 • oné, oný, takzvaný oný, taký ten, noo ten

Porovnávacie (komparatíva) :Upraviť

Rečník prirovnáva predmet diskusie k iným javom, či predmetom:

 • ako, akože, takto ako, akosi, ono inak ako, by som povedal ako (niekedy jako, jaksi)
 • akoby (niekedy jakoby ale nepliesť s Jakobym)
 • ako vlastne, vlastne ako
 • akože, akože že

Nadväzovacie (kontinuatíva) :Upraviť

Rečník počas prejavu voľne nadväzuje na prednesenú myšlienku.

 • takže, čiže
 • teda, a teda
 • ááááááá, ééééééé
 • no, no áá
 • vlastne (rôzne kombinácie: teda vlastne, vlastne vlastne)

Uisťovacie (konfirmatíva) :Upraviť

Rečník sa uisťuje o pozornosti poslucháča, prípadne uisťuje poslucháča o pravdivosti svojich tvrdení. Na základe toho je možné ich rozdeliť do dvoch podskupín:

Opytovacie:

 • hej?, áno?, však?, všakže? (niekedy si rečník aj sám odpovedá Hej? Hej!!)

Oznamovacie:

 • samozrejme
 • rozhodne
 • skutočne, skutočne ako, de facto
 • určitéé, ták určitéé, ja si myslím žéé, tákže myslím si žéé určitéé (používajú športovci)
 • každopádne
 • zásadne

Vyprávacie (drístatíva) :Upraviť

Rečník slovne opisuje ako je možné predmet diskusie vyjadriť slovne.

 • dalo by sa povedať, dá sa povedať, mohli by sme povedať že...
 • povedzme, povedzme že...
 • ako sa hovorí, jak sa hovorí

Vyjasňovacie: (klarifikatíva) :Upraviť

Rečník pristupuje k podrobnému objasneniu problematiky.

 • nejak
 • proste, proste takto nejak, keď ako nejak proste
 • normálne
 • v podstate
 • svojim spôsobom
 • pravdepodobne, hypoteticky, možno, ideálne
 • vlastne
 • skrátka
 • takto vlastne

Poznámky:

 • v sandálčine sa často používajú vypchávkové výrazy vole, aneb taky žejo
 • víťazstvo pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou podporíte slovami chrr a
 • Často sa vyskytuje extrémny prípad, kde rečník používa vlastne iba vlastne "vlastne".