Future SK1.jpg Hungary flag 1867.png Pál Csáky Hungary flag 1867.png Palcsaky.jpg
miluje tento článok
Lebo nenarušuje práva menšín!

"Jozefa, predsedu HZD poznáte tiež všetci. "

- Ivan Gašparovič

"Máločo je menej obývateľné ako skazený vesmír."

- Umberto Eco

"No, ale porovnajte si tento vesmír a moje nohavice!"

- židovský krajčír - o tom, prečo jemu trvá ušitie nohavíc dlhšie ako Bohu stvorenie vesmíru
Jedna z predstáv o vesmíre. Možno celkom nevystihuje tvar...

Vesmír, správnejšie aj všehomír, je niečo. Nikto vlastne nevie čo, preto vznikli rôzne teórie o ňom a o jeho vzniku. Jediné, čo o ňom vieme naisto je, že jeho centrom je Bratislava a ohniskom Nesluša. Najnovšie vedecké dôkazy z urýchľovača častíc v CERN-e nasvedčujú, že všetky doterajšie predstavy o vesmíre boli mylné a vedci skúsia vytvoriť novú teóriu, len ešte nevedia akú.

Najstaršie predstavyUpraviť

 
Klasický model vesmíru
 
Nečakané potvrdenie modelu?

Prvotné predstavy boli vzácne jednotné. Biblická predstava je zarážajúco podobná predstavám iných národov, čo naznačuje, že buď tí ľudovia nemali fantáziu alebo, že tá predstav bude správna. Vesmír nie je oveľa väčší, ako naša Zem. Resp. to z neho, čo je väčšie, možno nekonečné, nie je pre nás, ale len pre Boha. Je to skrátka plochá Zem, nad ňou nebeská klenba s prišpendlenými drobnými svetielkami zvanými hviezdy a malým Slnkom a Mesiacom obiehajúcim pod klenbou a potom nazad popod zem, podsvetím. Nad oblohou bola tiež voda, logicky, veď nebo je modré. Nad vodným nebom ďalšie nebo, buď prázdne, alebo s ohňom. Okolo zeme Oceán, ťažko povedať, či nekonečný. A to blízko, hneď za Gibraltárom. Okrem uvedeného už nič. Načo aj, veď nám to malo naveky stačiť ako Billovi 640 kB RAM. Dnes prevláda názor, že hore voda nie je, pretože naše rakety na ňu nerazili. To je však v pohode. Rieši to napr. lužizmus - voda tam bola, ale už nie je.

Je možné, že moderná veda tento predpotopný model tento model nečakane takmer potvrdila. Na Wikileaks sa nečakane objavila snímka pologule plávajúcej v praoceáne. Je zvlášť potešiteľné, že ten oceán je z ropy, čo svedčí o nekonečnej Božej milosti.

Neskoršie predstavyUpraviť

 
Kopernikov vesmír - malé Slnko, obrovská Zem, pár malých planét a súhvezdia na vonkajšej guli. Aby ľudí netrápilo, čo je za guľou, vždy tam niekoho nakreslili. Možno tam niekto naozaj je.
 
Ľudia si postupne, aj navzdory Kopernikovmu bestseleru, uvedomili, že čosi je aj za.

Už v staroveku sa objavil názor, že vesmír je čosi viac ako zem a klenba nad ňou. Ptolemaios si vesmír predstavil ako sústredné guľovité sféry tvoriace prvé až desiate nebo, v ktorých strede bola Zem, okolo ktorej obiehal Mesiac, planéty a Slnko. Na predposlednej sfére boli pripevnené hviezdy, posledná sféra, kryštalická, ohraničovala vesmír, za ňou už bol len Pachov plot a potom nič.

Koperník tento model zmenil tým, že do stredu (vesmíru, nie iba Slnečnej sústavy dal Slnko), ale aj on nechal vesmíru guľatý tvar a nehybné hviezdy primontované božským inštalatérom na poslednej sfére.

Giordano Bruno došiel k názoru, že vesmír je nekonečný a nemenný. Po jeho teórii, ktorú svetu vnútil na hranici, už teda vesmír nemal stred ani tvar. Až Slováci prišli na to, že ho predsa len má (Banskú Bystricu, to hore o tej Nesluši nebola pravda). Teda možno.

Súčasné modelyUpraviť

 
Multiverzum si každý môže spraviť vo vani. Aj s odrazom stvoriteľa.

Staršie predstavy neriešili dostatočne "čo je za koncom vesmíru", a neodpovedali ani na otázku, čo robil Boh predtým, ako pre svoje potešenie stvoril vesmír. A kde to vôbec robil. Predstava nekonečného vesmíru, ktorý tu vždy bol, na to odpovedala veľmi elegantne, až na jednu maličkosť - bola chybná.

Mohli sme "nekonečný vesmír" kľudne používať dodnes (aj tak je to pre nás prd platné, scifi sa tým nijako nezmenia), keby svätého Hubbla nenapadlo merať, čo vo vesmíre sa od nás vzďaľuje a čo sa približuje. Zistil, že sa vzďaľuje všetko od všetkého, čím to to pohnojil. Jediným vysvetlením totiž bolo, že sa vesmír rozpína, a teda vznikol Veľkým treskom z jediného bodu a teda má stred, čas začiatku a nejaké hranice a teda nie je nekonečný. A zase sme nevedeli, čo bolo predtým a čo je za Pachovým plotom.

Potom sa našli koumáci, ktorí vymysleli, že pred Veľkou Treskou nebol čas ani priestor, a že za vesmírom nie je prázdno, ale je tam úplné nič, ale to znie ako dosť veľká (c)| {kokotina}. Preto ktosi vymyslel multiverzum - vesmír skladajúci sa z kopy vesmírov, ktoré vznikajú a zanikajú, a medzi ktorými sa ten náš práve nafukuje, pretože máme infláciu. Je to nádejná teória, pretože niektorý z nekonečna vesmírov je možno aj dobrý. Ale zas nám nehovorí, čo bolo pred vznikom multiverza a či vôbec multiverzum vzniklo, alebo tu bolo vždy, podobne ako Boh. Odsúva to však naše otázky do takej diaľky, že odpoveď je pre nás zbytočnejšia ako mŕtvemu spacák. Pre naše scifi bohato stačí pár galaxií a na svietenie je aj táto jedna galaxia mrhaním energiou.

Je tu ešte otázka ďalších rozmerov (dimenzií). Tie jednoznačne potrebujeme, lebo bez nich by naši scifi-hrdinovia a Aštar Šeran nemohli dostatočne operatívne cestovať. Bežná cesta do inej planetárnej sústavy by trvala tisíce aj viac rokov, a to by kniha bola nudná. Našťastie sa však dá cestovať tunelmi v iných dimenziách, hoci nevieme ako. }

Alternatívne modelyUpraviť

Murphyho téoriaUpraviť

V súčasnosti je medzi ľudmi všeobecne známe, že vesmír je príšerne komplikovaný. Je dokonca oveľa komplikovanejší, ako si myslíme, a to aj keď naše úvahy začneme v bode, že je zasrane komplikovaný. Podľa tejto teórie, ak niekto niekedy zistí, čo to je vesmír a prečo vlastne existuje, vesmír okamžite zmizne a nahradí ho niečo ešte komplikovanejšie a bizarnejšie. Niektorí tvrdia, že sa to už viackrát stalo (viď všetky prekonané teórie) a niektorí tvrdia že sa to deje práve teraz v tomto momente, no je to príliš komplikované na to aby sme to pochopili alebo vnímali.

Sokratova teóriaUpraviť

Vesmír je forma nesmierne malej a pružnej hmoty s obrovským zmyslom pre humor, ktorá práve odpočíva v okolí našej planéty s úmyslom nadobro nás zmiasť predstieraním svojej nekonečnej veľkosti. Mali by sme preto vesmír buď ignorovať, alebo sa mu vysmievať.

Katolícka teóriaUpraviť

Pôvodná katolícka predstava vychádzala z toho, čo sa píše v Biblii: Vesmír je zem a nebo, ktoré vidíme len v noci. Boh prvé tri dni formoval základ planéty Zem, prvý deň vytvoril svetlo ktoré rozdelil na deň a noc, aj napriek tomu že slnko ešte stvorené nemal + aj keď mal svetlo, nič ním nemohol osvetliť keďže na samom počiatku ešte nič neexistovalo. Na druhý deň už stvoril vodu a nebo(nebo s vodou netvorili planétu, ale len akúsi plochú masu, Zem do gule neskôr sformoval asi Chuck Norris). Tretí deň stvoril jediný prakontinent (rozpad prakontinentu sa v Biblii nespomína, rieši to však lužizmus. A štvrtý deň vytvoril slnko, mesiac a hviezdy (teda ďalšie slnká, spolu asi 1027 kusov) prišpendelené k nebeskej klenbe, nad ktorou bola voda a nad tú vodu sa vedel dostať len Boh (ani to nevieme iste).

Potom sa postupne prišlo na to, že Zem je (asi) guľatá, že (asi) obieha okolo Slnka, potom Galileo vyrobil ďalekohľad a uvidel, že vesmír väčší ako sa myslelo, a katolíci vždy pružne[1] updatovali svoj názor. Dnes veria, že vesmír je tvorený obrovským množstvom hviezd, čo sú v podstate ďalšie slnká a mesiace a planéty obiehajúce okolo svojich slniečok a veľmi uvítali, že vznikol Veľkým treskom. Predtým im vôbec nevadilo, že mal byť nekonečný a existoval večne.

Katolícky vesmír je vždy taký, ako hovorí nedávna veda. Katolíci po každom objave skonštatujú, že v Biblii to bolo napísané práve tak, len sme to nesprávne chápali. A to o vesmíre, čo v Biblii chýba, tam chýba naschvál, pretože to nemá význam pre naše spasenie.

Hlienovitá teóriaUpraviť

Vesmír je jeden veľký roztiahnutý chrcheľ, ktorý zanechal Humma Kavula, a my sme bacily. Bakteriálne obyvateľstvo tejto hmoty sa bojí príchodu veľkej bielej vreckovky, prípadne ibalginu.

Sogunova teóriaUpraviť

Vesmír obsahuje miliardy galaxií a galaxie miliardy planét a hviezd, ... sú tu tiež čierne diery,ktoré majú jednu stranu v našom vesmíre a druhú nevieme kde možno v druhom vesmíre kde je tiež miliarda galaxií, planét, hviezd...takže nám z toho vyplýva že keď vo vesmíre máme miliardy čiernych dier tak sú aj ďalšie miliardy vesmírov.

Teória MatrixuUpraviť

Je možné, že v skutočnosti žijeme v inom vesmíre, než vnímame. Vesmíre, ktorý vnímame, pre nás simuluje niekto iný, aby využíval našu energiu/prácu/čokoľvek a skutočná realita je celkom iná, ako tá čo vidíme. Ak je simulácia kvalitná, nemáme ako prísť na to, že nevnímame realitu. Ak je nekvalitná, dejú sa zázraky. Je dosť pravdepodobné, že to, že kedysi sa zázraky diali a dnes sa nedejú, znamená len to, že kedysi bol program nekvalitný, dnes už, po mnohých servispackoch, funguje bez prekvapení. A tak sa bohovia (admini) a zázraky (errory) z nášho života vytratili.

Úplne simulovaný vesmírUpraviť

Nikto nás nevyužíva, pretože aj naše vedomie je len simulované. Sme len program v počítači, neexistujeme naozaj. Takáto simulácia by nemusela byť ani tak náročná, pretože tých osôb, s ktorými simulovaný ľudo komunikuje, nie je až tak veľa. A ľudia, ktorých len stretávame na ulici, môžu byť simulovaní neúplne. Sú schopní inteligentne nám odpovedať a konať, čo im program káže, ale nemajú kompletné vedomie. A keď sa na nich nedívame, nerobia nič, spustia sa len keď ich aktivuje naše vedomie. Podobne je to aj s pozorovaným vesmírom - v programe nemusí naraz bežať simulácia celej Zeme či dokonca vesmíru, beží len to, na čo sa dívame. Zbytok sa môže meniť skokovito a vcelku ľubovoľne, len by to malo rešpektovať "prírodné zákony", ktoré tvorcovia programu vymysleli, aby to každý neprekukol.

Viacnásobne simulovaný vesmírUpraviť

Pokiaľ je niekto tak vyspelý, že dokáže simulovať naozaj celý vesmír (možno menší ako sa nám javí), tak si jeho simulované bytosti môžu začať na určitom stupni vývoja začať simulovať vlastné vesmíry. Takže je možné, že pravý vesmír je iba jeden, ale nikto nevie, ktorý to je. Ostatné sú simulované, často simulovanými bytosťami na simulovaných počítačoch.

Povedali o vesmíreUpraviť

"Pojeb sa, ty zasran zajebaný."

- Opitý Janči Slota

"Slovenský národ je dosť sprostý národ, i keď som jeho súčasťou. Ale, keď niekto chce ísť niekde a silou mocou chce ísť tam, no tak, keď je tak sprostý, že tam chce ísť do toho maďarského vesmíru, tak nech tam ide.... "

- Triezvy Janči Slota

"Nie je iný vesmír ako Slovensko a ja som jeho prorokom."

- Otec Hlinka

"Vesmír je podstatné meno mužského rodu, nominatív jednotného čísla. Plurál nominatívu slova vesmír je vesmíry. Tiež je to neživotné podstatné meno vzoru dub. Genitív singuláru je vesmíra, datív singuláru je vesmíru, akuzatív singuláru je vesmír, lokál singuláru je o vesmíre, inštrumentál singuláru je s vesmírom. Genitív plurálu je vesmírov, datív plurálu je vesmírom, akuzatív plurálu je vesmíry, lokál plurálu je o vesmíroch, inštrumentál plurálu je s vesmírmi. Význam slova nie je podstatný, ani dôležitý pre ďalší vývoj spisovnej slovenčiny."

- Ľudovít Štúr

"There is nothing simplier than the "vesmir". I have visited the both ends of the "vesmir", twice."

- Chuck Norris

"Vesmír vznikol po výbuchu, ktorý bol zavinený nesprávnou manipuláciou vesmírnych ľudí s odpadovými zariadeniami."

- Chuck Norris

"Milujte se a mějte se rádi, učte lásce, hajte lásku, šiřte lásku!"

- Aštar Šeran - vo svojom odmietnutí bližšie sa vyjadriť k záležitosti

"Nesúhlasím s týmito slovami, ale Aštara Šerana nechám žiť, pretože je príliš smiešny, aby zomrel..."

- Chuck Norris

"Dohodli sme sa na tom že za všetko môže Veľký tresk. A väčšina z nás aj tak myslí viac na kokotiny ako na to, čo v skutočnosti vesmír je."

- Necyklopedisti

PoznámkyUpraviť

  1. Po nejakom tom upaľovaní.

Pozri ajUpraviť

Nezabudni naUpraviť

NECYKLOPEDICKÉ zamyslenia
 

AnonymBludMnohoMotýlie krídlaNekonečnoNezmyselSomarinaKtoNiektoNiktoNiečizmusNiečoNiečo inéNičČosiČokoľvekVšetkoVšadeMalé tudleVeľké tudleOmylKamarátNepriateľDebilFilozofHovädoSviňaZmrdMoralistaKokoti medzi namiCharakterKoniec svetaKoniec koncovDnesHmotaNonameSlovoVtipnoPozeraj ako čítašPočuj ako píšešSmrťSpasenieNirvanaParadoxVesmírZázrakŠťastieMatka prírodaFaktPravdaPravda o zániku dinosaurovEuklidove vetyRacionalizmusVetrológiaMurphyVŕtanie si do kolenaStúpanie do hovnaHlas úduZákon padajúceho hovnaPrečo je filozofia nahovnoLogika
Chlad slovenských žien a ich vplyv na globálne otepľovanie.Energetická efektivita pri balení slovenských žienMýtus o Slovenkách ako najkrajších ženách na svete

 
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.