Otvoriť hlavné menu

Necyklopedia β

Večer

Slovo večer by sa dalo nahradiť slovom nad ránom. Celá veta by sa štylisticky musela pretransformovať asi takto: