Smrad je írečité univerzálne slovenské slovo, ktoré svedčí o bohatstve národa. Používa sa na určenie viacerých spoločensko chemicko fizykálnych a prírodných javov.

Smrad: fizykálno/ chemická veličinaUpraviť

Smrad je druh fyzikálne/ chemickej veličiny - nie je ani skalárna ani vektorová - a meracím prístrojom je frňák. Je to silne subjektívny termín. Vyplýva zo situácie, ale aj od konkrétnej osoby, ktorá ho posudzuje. Pre niekoho je smrad súčasťou pravej pohody. Príkladom je citát:

Je tu fajn: smrádek, ale teplúčko....

Konštanta roztiažnosti smradu je však odlišná oproti konštante pre vesmír. Je to tým, že za roztiažnosť smradu môžu vzdušné prúdy a podľa J. B. P. aj autobusy DPBA. Nedá sa ani priamo povedať, že by bol smrad pre človeka odporný. Vyplýva to z jeho vyzretosti. Niekto vraví, že smrdia nohy, iný že zdrojom smradu je riť, vraj aj ústa, sú ľudovia, ktorí sa rúhajú, že vraj aj piča... ale povedzme si priamo: po ktorých miestach sa najviac kĺže ľudský nos a jazyk a iné údy počas najobľúbenejšej spoločenskej zábavy, ktorá sa nazýva sex.

Ďalším mylným výkladom boja proti smradu je údajné používanie dezodorantov a podobných chemických hovadín. Jedinec podliehajúci tejto zvrátenej teórii sa nasmradí a šíri zápachy rôznych zlúčenín okolo seba. Otravuje život ostatným, ktorí nie sú týmto zlúčeninám naklonení. Vzniká takto celkom iný odporný smrad. Ďalšou teóriou je hypotéza o smrade rôznych riedidiel, alebo benzínu. Jedným smrdia iní si týmito chemikáliami nimi spríjemňujú život. Hovoria o vôni benzínu a o toluéne, acetóne, čikuli a iných ani nehovoriac.

Podobne by sa dala prejednať problematika vraj smradu pokazených a iných potravín. Niektorí jedinci nad hnilobou krčia nosom, iní nechávajú potraviny tzv. „odležať“. Po odležaní melú hubou a hovoria o delikatesách. Je napríklad známe aj to, že kvasnice sú podľa mikrobiológov z tej istej famílie ako dermatofyty a plesne. Kvasenie patrí k tej istej reakcii ako hnitie. Pritom kvasené záležitosti patria medzi obľúbené potravné zložky majstrov meditácie.

Niektoré oficiálne príčiny vzniku smradu a jeho šírenia (Zdroj: zadrbaní, pokryteckí puritáni.):

Merná jednotkaUpraviť

Meria sa hustota smradu na jeden centimeter kubický, mernou jednotkou je Rozboril, ktorý označujeme gréckym písmenom p(čítaj "ró"). Pri desiatich Rozboriloch je smrad hustejší a ťažší než vzduch, to znamená že smrad klesá dole aj napriek tomu že jeho teplota je vysoká - pričom okolitý horúci vzduch stúpa hore, práve pre svoju teplotu. Smrad s hustotou 7 Rozborilov je už dosť silný na to, aby sa pri ňom zúžili dýchacie cesty človeka. Desať Rozborilov označujeme ako jeden Mojsej, a desať Mojsejov označujeme ako jeden Harabín.

Intenzita smraduUpraviť

Z vyššie uvedeného vyplýva, že veličinu smrad nemožno popísať objektívne. Preto vo fizyke (v chémii už ale nie) pre istotu zavádzame vektorovú veličinu intenzita smradu. Označujeme ju gréckym písmenom [math]\displaystyle{ \vec{\xi} }[/math] (počuj xí) a platí pre ňu nasledujúci vzťah:

[math]\displaystyle{ \vec{\xi}=\frac{kT\vec{v}\cos\alpha}{r^2} }[/math]

kde:

 • [math]\displaystyle{ k }[/math] je konštanta rozťažnosti smradu (udáva sa v matematicko-fizykálno-chemicko-jazykovedných tabuľkách J.ú.G.H.),
 • [math]\displaystyle{ T }[/math] je teplota okolia v kelvinoch,
 • [math]\displaystyle{ \vec{v} }[/math] je vektor rýchlosti vetra (vetrológia),
 • [math]\displaystyle{ \alpha }[/math] je uhol ktorý zviera vektor rýchlosti vetra so spojnicou pozorovateľa a zdroja smradu,
 • [math]\displaystyle{ r }[/math] je vzdialenosť pozorovateľa od zdroja smradu v metroch.

Pozn.: Vzťah platí iba pre zdroje smradu, ktoré nie sú vo vákuu, alebo v kvapaline.(Všimnite si že práve kvapaliny a tuhé látky sú počasto zdrojom smradu.)

Vektor intenzity smradu má rovnaký smer ako vektor rýchlosti vetra. Jednotka intenzity smradu je tzv. Zápach označujeme Z a je to odvodená jednotka sústavy SI (z rumunčiny Sistemul Internaţional). Ako už zo vzťahu vyplýva tak intenzita smradu je nepriamo úmerná štvorcu vzdialenosti od zdroja smradu. Keďže:

[math]\displaystyle{ \lim_{r \to 0}\frac{kT\vec{v}\cos\alpha}{r^2}=\infty }[/math]

z čoho možno voľným uchom videť že intenzita smradu je v bode zdroja smradu nekonečne veľká a teda smrad možno popísať objektívne pomocou veličiny intenzita smradu. Všimnite si že ak nefúka vietor teda v=0m/s, smrad sa nešíri. Prakticky je táto podmienka však takmer nesplniteľná, keďže vietor vzniká už aj napr. otvorením hajzlových dverí. Smer vektora intenzity smradu nám pritom udáva kam sa smrad šíri, a smer k nemu opačný udáva odkiaľ sa šíri.

Teória šírenia smraduUpraviť

Základné axiómy teórie šírenia smradu:

 • Zdroj smradu je štvorrozmerný objekt, má šírku, výšku, dĺžku a štvrtý neviditeľný rozmer je smrad popísaný veličinou intenzita smradu.
 • Ak má objekt iba 3 rozmery znamená to že objekt nie je zdrojom smradu.
 • Smrad nemožno celkovo odstrániť inak než odstránením jeho zdroja, lokálne ho možno odstrániť izoláciou. (zatvorenie dverí) Niekedy sa zdroj odstráni sám sublimáciou alebo vyparením, takýto zdroj potom nazývame dočasný.
 • Smrad sa vždy šíri tým smerom, ktorým fúka vietor.
 • Po odstránení zdroja smradu, môže smrad pretrvávať v priestore ešte po dobu [math]\displaystyle{ t }[/math], ktorá je priamo umerná konštante rozťažnosti smradu [math]\displaystyle{ k }[/math].
 • Celková intenzita smradu v danom bode určí sa ako vektorový súčet intenzít smradu od všetkých okolitých zdrojov smradu. Izolované zdroje a zdroje vo veľkej vzdialenosti (izolované polohou) možno zanedbať.
 • Vo vákuu, v kvapalinách a tuhých látkach sa smrad nešíri. Neplatí a neexistuje žiadny vzťah ako vypočítať jeho intenzitu pre vákuum, ani pod vodou.
 • Tma nemá vplyv na šírenie smradu.

Pozn.: Osviežovače vzduchu smrad len prekrývajú iným smradom, nikdy ho neodstránia.

Odpudivá sila a zrýchlenie smradomUpraviť

Nakoľko možno intenzitu smradu popísať aj nasledujúcim vzťahom:

[math]\displaystyle{ \vec\xi=\frac{\vec{F_O}}{m}t }[/math]

teda ako odpudivú silu [math]\displaystyle{ \vec{F_O} }[/math], ktorá pôsobí na 1kg živej hmoty ľuda, krát čas pôsobenia [math]\displaystyle{ t }[/math], možno potom odvodiť vzťah pre výpočet odpudivej sily:

[math]\displaystyle{ \vec{F_O}=m\frac{\vec\xi}{t} }[/math]

Veľmi pozorný čitateľ si teda určite zo vzťahu ráčil všimnúť, že odpudivá sila musí byť tým väčšia, čím má ľudo väčšiu hmotnosť. Keďže vzťah sa veľmi podobá na 2. pohybový zákon uja Novej Tony, možno ľahko dokázať že ak na ľuda pôsobí odpudivá sila, tak mu udeľuje zrýchlenie, ktorého smer je totožný s vektorom intenzity smradu v danom bode. Toto zrýchlenie potom nazývame zrýchlenie smradom, a je nepriamo úmerné vzdialenosti ľuda od zdroja smradu rovnako ako aj odpudivá sila. Ľudo sa teda obyčajne začne pohybovať práve týmto zrýchlením smerom od zdroja smradu.

Veľkosť zrýchlenia smradom [math]\displaystyle{ a }[/math] možno potom vyjadriť v tvare:

[math]\displaystyle{ |\vec{a}|=a=\frac{d\xi}{dt}=\frac{\xi}{t} }[/math] ,keďže znak pre diferenciál [math]\displaystyle{ d }[/math] sa nám vykráti.

Pozn.: Všimnite si že odpudivá sila je nepriamo úmerná času pôsobenia smradu [math]\displaystyle{ t }[/math]. Toto vyjadruje fakt, že keď sa ľudo dlhodobo zdržiava v smrade, časom si naňho zvykne, takže naň pôsobí menšia odpudivá sila, čím je tento čas dlhší. Intenzita smradu zväčšujúcou sa vzdialenosťou klesá a teda rovnako klesá aj zrýchlenie ľuda pohybujúceho sa od zdroja.

Smrad - osobnosťUpraviť

Termínom „smrad“ označujeme aj postavy z nášho osobného, spoločenského, či pracovného života. Rozdeľujeme ich do týchto základných skupín:

 • smrad: človek, ktorý ojebáva, ale so sexom to nič spoločné nemá
 • smrad: človek, ktorý sa domáha pomoci (najčastejšie finančnej). Keď sa k pomoci dostane, nezostane po ňom ani ten smrad.
 • smrad: človek, ktorý je podľa jeho osobného názoru v kolektíve obľúbený, no keby videl ako ostatní za jeho chrbtom krčia nosom, jeho sebavedomie by bolo v celkom inej rovine. Medzi týchto smradov patria aj zmrdi.

Smrad človek, osobnosť takisto ako chemicko/ fyzikálna veličina funguje na rovnakom princípe ako vesmír. Tiež sa rozťahuje a je nákazlivý a odporný. I keď existuje množstvo teórii o vesmíre, máme aj zopár faktov - napr. že sa rozťahuje a tým znepríjemňuje náš osobný a spoločenský život.

Iné teórie poukazujú, že sú skupiny a jednotlivci, ktorí sú náchylní nakaziť sa smradľavým správaním. Správanie smradov je na základe tejto teórie rovnomerne rozšírené medzi obyvateľstvom planéty a vedci sa preto vôbec neobávajú, že by mohlo v kultúrnom prostredí všetkých civilizácií chýbať. Smradi podobne ako zmrdi, potkany, muchy, vši, švábi, či iná podobná háveď sú prakticky nezničitelní.


Odvodené slováUpraviť

 • posmrdný život - život, pri ktorom človek nesmrdí, len tak posmrdkáva

Pozri ajUpraviť

Čo si myslia o smradeUpraviť

Pika-Pika

Johnny Dead

Smrad nikdy neexistoval a ak áno, tak nie u nás

CIA

Ukážte mi ho nech mu odkopnem hlavu

Chuck Norris

Fyzika hviezd: Prečo sú hviezdy tak ďaleko? Lebo smrdia! Keby boli bližšie tak by sme tu "padli smrady". [Ľubica Andelová]

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.