Slovenčina

SlovenčinaUpraviť

Je to jazyk, teda aj nejazyk, pretože sa s ním dorozumieme akurát tak v riťi. Je to teda Veľké tudle. Ale všetko poporiadku...

HistóriaUpraviť

Tento jazyk vymyslel Ľudo Vít Štúr. No pred ním platilo pravidlo, píš ako počuješ. Štúr bol však Satan a nepáčil sa mu tento zvyk. Preto zaviedol i/y, vybrané slová a milión zhovädelých pravidiel, čím vytvoril jeden z najzložitejších jazykov na Zemi.

ZaujímavostiUpraviť

Slovenčinu sa dokomca učil aj Chuck Norris, no žiaľbohu neúspešne. Po dvoch rokoch stratil nervy a dal sa radšej na RoundhouseKick©.

Ďalšie opatreniaUpraviť

Ľudivia začali vydávať rôzne opatrenia ako sa pred týmto nejazykom chrániť. Vymysleli napríklad obojaké iy, čím výrazne prispeli k zjednodušeniu. Bohužiaľ, kokoti zo Slovenského Jazykovedného ústavu ho zatiaľ nepriali.