Sedliak (niekde aj Sedlák, lat. Homo dedinus) je pomenovanie ľuda, ktorého teritórium pôsobenia sa nachádza v oblasti všeobecne a veľmi spisovne označovanej ako „vidiek“.

Takýmto pomenovaním si iný sedliak, z mestských a prímestských oblastí Slovenska lieči svoje komplexy menejcennosti. Označenie „sedliak“ má privodiť tzv mestskému ľudovi akýsi vyšší princíp ukojenia jeho existencie, t.j. komplex nadradenosti. Zároveň sa tento termín používa aj na, evidentne, mestského ľuda. v tomto prípade ide o čisto hanlivé pomenovanie, ktoré má dotknutú osobu cielene dehonestovať.

Rozdelenie obyvateľstvaUpraviť

Základné charakteristiky ľudov sú:

  • človek mestský (lat. Homo urbem), alebo aj mešťan - je druh ľuda, ktorý okrem nútených prác motivovaných almužnou známou ako plat sa zaoberá nákupmi, sedením pred hlúpou bedňou a počítačom. Je viac viazaný na virtuálnych priateľov z Pogrcu, Fejsbúku, či ných databáz registrovaných užívateľov oficiálne nazývaných sociálne siete. V niektorých prípadoch sa spoločensky vyžíva krčmovými rečami. Krčmu pritom strieda s posedením s tlupou podobných indivíduí na spoločenských podujatiach od plesov po divadlá a kiná. Jeho hlavným motivátorom je logika, ktorú nasáva z rôznych reklamných sloganov. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že si namýšľa že do jeho myslenia lepšie pasuje to, čím ho ojebáva pravicová politika. Väčšia časť metských ľudov žije v poskladaných obytných bunkách kvadratických tvarov. Ich hustota je na štvorcový meter niekoľkonásobná, no napriek tomu niekedy sused nepozná meno suseda, no dokonale pozná zvuky jeho prdov. Slepo verí konzumnému spôsobu života. Potrebuje peniaze na všetko. Kupuje potreviny, kupuje, teplo, plyn, kupuje si zábavu, potrebuje kvantum všelijakých elektronických hračiek... na získavanie potrieb musí mať pomoc bankových aj nebankových spoločností. Minimálne desať percent mešťanov v ich brlohoch každý rok navštívi exekútor.
  • človek dedinský (lat. Homo dedinus), alebo aj sedliak - je druh ľuda, ktorý okrem nútených prác sa čiastočne zaoberá nákupmi, fyzickou prácou v mieste svojho bydliska. Snaží sa veľa naturálií zabezpečiť z vlastných zdrojov a preto sa sedením pred hlúpou bedňou zaoberá iba počas večerného driemania, či v inom čase núdze, kedy nie je do čoho/ koho pichnúť. Jeho motivátorom je súbor nepísaných pravidiel známym pod názvom sedliacka logika. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že si namýšľa že do spôsobov jeho myslenia lepšie pasuje to, čím ho ojebáva ľavicová politika.

VýskytUpraviť

Sedliak je teda tvor, ktorý vo väčšej miere osídľuje teritóriá s rodinnými domami. V jeho hniezdach sú spravidla usadení ľudovia viacerých generácií. V ideálnych prípadoch v rodinách sedliakov prevláda prirodzená deľba práce. Tento aspekt je veľmi dôležitý, lebo v prípade sedliakov nie je zvláštnosťou, že v ich obydliach je práce vždycky viac než dosť.

Logistické zabezpečenieUpraviť

Oproti mestskému človeku si sedliak bežne zaobstaráva teplo, často aj vodu, no je absolútne normálne, že sedliak sa stará aj určitú časť potravinového zabezpečenia vrátane pálenky.

Problematika alkoholuUpraviť

V prípade alkoholických nápojov ide o veľmi dôležitú komoditu na získavanie ďalších potrebných vecí, ako aj všeobecne uznávané naturálne platidlo pre externú pracovnú výpomoc a iné kšefty.

Správny sedliak si alkohol destiluje výlučne z naturálnych, hlavne ovocných produktov, no neohrdne ani repným cukrom, ražou, či čímkoľvek, čo dokáže skvasiť. Sedliak je považovaný za technicky zdatného chemika amatéra, ktorý pozná dokonale teóriu podomácky vykonávanej destilácie. S destiláciou je ochotný podstupovať určité dobrovoľné riziko. Preferuje hlavne vyššie koncentrácie etanolu, no má vo svojich produktoch aj určité rezíduá metanolu.

U sedliakov je teda bežné, že sú časom mentálne postihnutí niektorými dôsledkami pravidelného chlastania a, oproti mešťanom, sú viacej rezistentní voči metylalkoholovým otravám.

Sociálne väzbyUpraviť

"Manžel je to dobrý, vzorný. Keď sa ožerie ženu a deti takmer vôbec nezmláti..."

- Starosta na súdnom konaní

Ako sme už stihli podotknúť sociálne väzby sedliakov majú základ v rodinách. Sedliaci žijú v obciach, kde sa nachádza množstvo rodín, ktoré majú medzi sebou príbuzenské väzby. Viacero rodín v obciach má vzťahy súrodencov, či bratrancov z rôznych kolien, či generácií.

Aj susedské vzťahy v obciach sú v porovnaní s mestami omnoho užšie. V obciach sused suseda celkom pozná a často niekedy o ňom vie viac ako vie ľudo sám o sebe, či svojej rodine. Niektoré vzťahy medzi susedmi môžu byť natoľko tesné, že sa môže prihodiť určitá podobnosť čŕt medzi ich [tvár]í. Podobajú sa aj tí, ktorí by sa legálne podobať ani nemali.

Ak sa v dedine vyskytne nejaký alfa samec, je možné, že časom sa celá obec ľudov navzájom nápadne podobá a, vďaka jasnej príbuzenskej plemenitbe, dôjde medzi spoluobčanmi k degenerácii, či hromadnejšej debilite, ktorá nemá svoj pôvod v nadmernom pití alkoholu, ale celé davy sú zdanlivo blbé už od prirodzenia. Niektoré spoločné znaky správania sa potom skrývajú pod označenia ako že sú to dedinské zvyky, či dokonca miestny folklór.

OutroUpraviť

Nespôsobilosť mestskej rasy ľudov prežiť bez zdrojov je u nich ventilované tým, že sa snažia vyzdvihovať nedostatky dedinčanov a slovo „sedliak“ má pre nich dehonestujúci význam. Sedliak je u mešťana terčom posmeškov.

Mešťania nenávidia sedliakov a oficiálne nepripúšťajú, že do týždňa bez pripojenia na vodovod, plyn, či elektriku a pár mesiacov bez peňažných príjmov by vlastne naštartovalo ich hromadné vymieranie. Jedinou záchranou by pre nich bol masový exodus na vidiek. Na ten exodus by sa asi podujalo veľké množstvo mestských ľudov. Bolo by to preto, lebo by si zrazu museli spomenúť na to, že kde sa nachádzajú ich korene.

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.