Pokokot ()
Popicu.jpg
Toto nie je pokokot ale popiču
Kalkulator.JPG
Autentické použitie hodnoty pokokot v moderných výpočtových prostriedkoch so slovenskou lokalizáciou.

Slovo pokokot, napriek prvému dojmu nie je žiadna nadávka. Slovo „pokokot“ je jedným zo slov, ktorým sa vďaka bohatému fondu slovenského jazyka dá vyjadriť matematická hodnota, ktorá nie je ani číslo, ba ani prvočíslo, no je to zrejme nečíslo.

Slovo pokokot znamená niečo medzi veľanekonečnom. Je to zároveň slovo, ktoré nám, Slovákom, môžu iné kultúry iba závidieť a môže sa označiť ako skvostný slovenský slovný endemit. Na západnom slovensku, najmä v Bratislave sa ako miernejšia forma používa slovo „mrťe“ (doraz na mäkke „Ť“). Inak slovom pokokot sa dá napríklad vyjadriť výška napadnutého snehu, prípadne hĺbka vody.

Bird hand.png
>>Pokokot je to isté ako popiču<<


PôvodUpraviť

Už pred 60 rokmi mali prostí ľudia pokokot problémov a životných priekov, s ktorými sa museli deň čo deň zaoberať. Slovo „pokokot“ sa tak časom rozšírilo po celom Slovensku.

DefiníciaUpraviť

Pokokot počítateľneUpraviť

Pokokot nie je konkrétne číslo, je to hodnota alebo stav, ktorý sa nachádza medzi aktuálnou hodnotou a tzv. nekonečnom. Ak vidíte dav pred sviatkami na hlavnej stanici, neviete presne povedať koľko ich je, s istotou viete že ich je napr. viac ako 40. Presné číslo však neviete, preto sa použije výraz pokokot. To jest, je ich veľa, no nepovažujeme za dôležité poznať presný počet, hlavne že na tom vyhodze zostanú.

Pokokot v céčku je vlastne smerník na hodnotu _POKOKOT_, ktorá je definovaná v knižnici <limits.h> a jej hodnota je pokokotne veľká, až tak že po jej zadaní pretečie pamäť a dojebe sa celý Windows.

Pokokot nepočítateľneUpraviť

Obdobné využitie slova pokokot môžeme badať aj pri nepočítateľných položkách. Napríklad pri takej otázke: „Koľko máš na dnes práce?“, sa dá týmto jediným slovom vystihnúť presný, aktuálny stav. Jednoslovná odpoveď „Pokokot“ s príslušne nastavenou neverbálnou komunikáciou, má hneď dva pozitívne účinky:

  1. vyzve pýtajúceho k pomoci
  2. upozorní pýtajúceho aby neotravoval a dal pokoj

V prípade prvého variantu si ale treba dať pozor na to, aby pýtajúci nemal potom iba „pokokot rečí“ o tom ako pomôže.

V tomto význame sa používa aj vtedy, ak sa spýtate svojho spolunocľažníka, koľko toho včera vyslopal.

Podľa najnovších zistení je to aj miera nevyťaženosti Zajaca, t.j. mladistvého závisláka, ktorému sa niekto zložil na počítač. Výsledkom je, že keď je tento Zajac pracovne nevyťažený, posiela pokokot spamu.

Pokokot ako dĺžková mieraUpraviť

Slovo pokokot môžeme vyjadriť aj ako nekonkrétnu mieru vzdialenosti, ba aj dĺžky a to napríklad vyjadrením pokokot, t.j odtiaľto až hentam do piči.

Iné varianty slova pokokotUpraviť

Po udomácnení sa tohto výrazu sa v slovenčine začali používať (ako bolo spomenuté) aj iné synonymá slova pokokot:

  • Najviac podobne znie slovo pochuja znamená skoro to isté, dalo by sa povedať, že vo väčšine prípadov slovo pochuja označuje menšie číslo ako pokokot.
  • Slovo popiču je zaužívané zvlášť medzi ženami a medzi sexuálne aktívne žijúcimi jedincami mužského pokolenia, avšak, od slova popiču sa na základe podstatného mena piča začali odvádzať aj iné frázy. Asi najznámejšia z nich je neurčitá číslovka, ktorá vyjadruje veľmi veľké množstvo (používaná výlučne na území Slovenska)
  • „odtálto, až hentam voľakde do piči“

... je mierne rozšírené slovné vyjadrenie, ktoré znamená, že ak nám napríklad niekto oznámi, že chce mať uhlia do kotla (citát) „...odťálto, až hentam dopiče“, chce ho neprimerane veľa a my sa nedojebeme jednak práv a jednak samotného uhlia. Budeme uhlie spomínané nosiť od rána do večera a ani toto množstvo pravdepodobne nebude dotyčnému stačiť.

  • Od spomínanej skúsenosti sa zasa odvodila fráza: „kopať/nosiť odtiaľto až do večera...“

... čo je rýdza slovensko-slovenská príslovka časomiesta (resp. časopriestoru) s pôvodom v Maďarsku (avšak to Jano nepovolil propagovať, z neznámych dôvodov). Vysvetlenie/definíciu tejto príslovky časomiesta netreba, každý nech si ju vysvetlí po svojom.

Vtip na záverUpraviť

Domorodci zajali Američana, Rusa a Slováka.
Náčelník im hovorí: „ak mi poviete takú vzdialenosť, ktorú som ešte nepočul, pustíme Vás“.
Američan: „trimilióny biliónov kvardiliónov kilometrov...“
Náčelník: „To som už počul, zjesť..!“
Rus: „kvardilión triliónov krát trilión biliónov kilometrov...“
Náčelník: „To som už tiež počul. Zjesť..!“
Slovák: „Pokokot.“
Náčelník: „Pokokot? A to je koľko?“
Slovák sa zamyslí a hovorí: „Odtálto až hentam desi do piče...“

Pozri ajUpraviť

Matematika

Základné numerické operácie
Plus (+)Mínus (-)Krát (×)Delené (:)Mocniny


Vety
Pytagorova vetaSlotove vetyMečiarove amnestieEvina teória pohybuŠtudentský Archimedov zákonZbierka úloh


Konštanty
Bulharská konštantaBulharský logaritmusHranolova konštanta


Druhy čísel
P.V.T.ČísloPrvočísloDruhočísloTreťočísloNečísloPokokotNekonečno


Čísla
10506815061286313372007200820092010201120122013201420152016


Geometria
KruhŠtvorecKosoštvorecLichobežník
GuľaHranolŠpic

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.