Periodická sústava prvkov

Merge-arrows.png Tento článok počúva o tom istom, čo článok Dekelova tabuľka prvkov.

To je dobré, lebo ich môžeš navzájom ich prepojiť a potom jeden čítať jedným okom a druhý druhým.


"Počas hodiny chémie sa hral s PSP"

- Poznámka v žiackej knižke

Periodická sústava prvkov, skrátene PSP je tabulárna metóda zobrazovania chemických prvkov. Riadi sa tzv. periodickým zákonom, ktorý v roku 1869 publikoval Mendelejev, ruský vedec nemeckého pôvodu. Zobrazuje pravidelne sa vyskytujúce trendy vo vlastnostiach prvkov v závislosti od ich protónového čísla. Tieto prvky sa nachádzajú v skupinách a periódach a ďalej sa triedia napríklad na kovy, nekovy, heligóny, poligóny, atď.

Klasická PSP
Moderná verzia PSP

Niektoré významné prvkyUpraviť

Slovenský názov - Latinský názov - Značka
Vodík - Hydrogenium - H - vodca, monogamný
Kyslík - Oxygenium - O - životne dôležitý prvok, potrebný na dýchanie
Železo - Ferrum - Fe - je pomenovaný podľa Fera Zliatinu, ktorý tento prvok objavil
Hassium - Hassium - Hs- je veľmi dôležitý, pretože sa používa na hasenie požiarov
Kryptón - Krypton - Kr - vzácny plyn, nachádza sa najmä v kryptách po rozložení mŕtvol
Dubnium - Dubnium - Db - objavili ho v Dubnici nad Váhom, práve podľa toho je pomenovaný
Hafnium - Hafnium - Hf - psy ho majú v krvi, vďaka nemu dokážu štekať
Skandium - Scandium - Sc - tento prvok má vysokú koncentráciu najmä na štadiónoch
Prasaúdim - Praseodymium - Pr - dôležitý pri údení mäsa
Lítium - Lithium - Li - tento prvok sa nachádza v ľudskom tele, konkrétne v lýtkach
Mangán - Manganum - Mn - nachádza sa v mangu
Technécium - Technetium - Tc - používa sa pri výrobe rôznej techniky
Bór - Borum - B - nachádza sa v blate, spôsobuje borenie
Osmium - Osmium - Os - vzniká z neho oxid osmičelý, ktorý ma osem čiel
Platina - Platinium - Pt - drahý kov, kedysi sa s platinou platilo, potom však zhrdzavela
Cín - Stannum - Sn - objavil ho Slovák Stano
Neodým - Neodymium - Nd - prvok s opačnými účinkami ako Prasaúdim - zabraňuje údeniu mäsa
Somárium - Samarium - Sm
Kurvium - Curvium - Cm - tento prvok sa nachádza najmä v tele žien

Rozšírená periodická tabuľkaUpraviť

Je to zvláštna periodická tabuľka chemických prvkov, ktorú navrhol Glenn T. Seaborg v roku 1969. Je to logické rozšírenie princípov základnej periodickej tabuľky, aby zahrnula aj zatiaľ neobjavené chemické prvky.
Obsahuje napríklad prvky Biununium (značka Buu), ktorý by sa mal nachádzať v tele kráv; alebo Biunseptium, ktorý má značku Bus, a mal by mať niečo spoločné s autobusmi.


  Chemické gebuziny
DeflagráciaElementárne jadro vodíkaOxidačno-redukčná reakciaHovnoDekelova tabuľka prvkovPeriodická sústava prvkovToxicRopaSavoHéliumSekundové lepidloKyselina sírováOhňoPlatinaKovoMydloSacharidySňahVodaVzduchMŕtve moreZelená Skalica

Anton SirotaAlbert Zweistein