Done.png


Necyk.png

Toto je seriózny článok Necyklopédie!!!
Tento článok bol označený komunitou za seriózny článok. Je natoľko kvalitný, absolútne seriózny a pravdivý, že sa mu dostalo cti byť na jej Hlavnej strane. O ďalších serióznych článkoch sa rozhoduje tu.

Gold piece.png


"Keby boli peniaze všetko, tak ja som tu nie."

0,-€
0,-$
0,-SKK
20,-SKK
- slovenský učiteľ - o peniazoch

Peniaze, politicky korektne lóve, po česky peníze od slova penis, medzi ženami označované aj ako charizma, sú platidlo, ktoré vymyslel Chuck Norris ako náhradu výmenného obchodu, pri ktorom mali ľudia problém dohodnúť sa o cene služby, produktu, či tovaru. Konkrétna peňažná jednotka v štátoch sa nazýva mena.

Peniaze ako odbor delíme na:

Peňažná teológiaUpraviť

Základným cieľom peňažnej teológie je presvedčiť ľudov, aby peniazom verili. Peniaze totiž samé o sebe nie sú nanič. Ako povedal sv. Marx, sú „len všeobecným ekvivalentom tovaru“. Ľudia teda musia veriť, že za peniaze naozaj niečo dostanú.

Teoreticky je to jednoduché. Dochovám napr. nejaké hovädo, ktoré neplánujem zožrať sám. Aby som ho nemusel na trhu vymeniť za niečo v (dojednanej) cene celého hoväda, alebo ho dať niekomu na dlh s tým, že mi ho bude tri, čo je prvočíslo, roky splácať v borovičke, prípadne aby som hovädo nemusel vodiť po Tescu, mal by som za to hovädo dostať určité spravodlivé množstvo plieškov či papierikov, za ktoré si potom spravodlivo vymením, čo potrebujem. Pliešky a papieriky sú prenosné, nepotrebujú žrať, plesnivejú len pomaly a dajú sa vzájomne meniť a rozmieňať (viď peňažná matematika). Ale už použitie slova „spravodlivý“ nás varuje, že je to celé bude asi kokotina. Nikto nám nedá spravodlivé množstvo papierikov.

Navyše, aby to fungovalo, bolo by treba tie papieriky za hovädo sledovať, a po zjedení hoväda ich zničiť. Predstavovali totiž len to hovädo, nič iné. V skutočnosti tie peniaze však kolujú ďalej a postupne predstavujú hodnotu krčmárkinho vibrátora, krčmárovho ľavého kolesa, automechanikovej večere... Pritom pôvodne boli vyrobené ako krava, ktorá bola len obyčajným hovädom.

Úlohou peňažnej teológie je presvedčiť ľudí, že to je takto správne a že to funguje.

Happy Poser a Zlatý ŠtandardUpraviť

Jednou z teologických fínt je presvedčiť nás, že tie peniaze sú kryté nie tým pôvodným hovädom, ale čímsi honosnejším a trvalejším. Kedysi dávno to Professor Dumbledore vyriešil tak, že peniaze priamo vyrábal z čohosi drahého, napríklad zo zlata. Bolo to preňho výhodné, pretože on zlato vedel vyčarovať z hovna. Zlato bolo vzácne, žiadané a drahé, pritom sa však dalo ľahko deliť na malé čiastky, na rozdiel od toho hoväda.

Sv. Marx však videl chybu: zlato je tiež len tovar, nie je preto „všeobecným ekvivalentom“ tovaru, tým môže byť len niečo úplne bezcenné, najlepšie virtuálne nič. Problém zlata je v tom, že jeho množstvo nerastie spolu s rastom výroby ani produktivity, postupne teda jeho cena voči čomukoľvek bude astronomicky rásť. Vlastníci zlata by preto mali tendenciu zlato na trh nepustiť (pretože jeho hodnota stále rastie), držať ho v ponožke a trh by viazol, pretože by v ňom neobiehalo dosť peňazí a ľudovia by opäť museli vodiť kravy po Tescu, čo by dosť smrdelo. A zo zlata by sa ani nič nevyrábalo, nemali sme ani klávesnice na písanie takéhoto múdra. V skutočnosti je objem zlata vo svete oproti množstvu peňazí a tovarov zanedbateľný.

V prípade objavu tajomstva výroby zlata sa zas mohol objem peňazí zvýšiť. A to mnohé kultúry tajomstvo výroby zlata v zásade poznali: stačilo dobyť bohaté mesto, ľudí pobiť, domy spáliť a množstvo zlata v štáte dobyvateľa zázračne stúplo. Rovnaký dopad by mal dovoz zlata z vesmíru pomocou lodí Aštara Šerana.

V skutočnosti nikdy neboli v obehu iba zlaté peniaze, vždy obiehali aj pochybnejšie pliešky. A aj v zlatých časoch existovala inflácia - pokiaľ sa neurodilo, za zlaté mince sa veľa chleba nekúpilo, bolo skrátka menej tovaru, ako peňazí, nech boli vyrobené z čohokoľvek.

Používanie zlata prinášalo aj technické problémy, zlato sa používaním ľahko odiera a teda doslova stráca, prípadne mince mohli byť pretavené na hocičo iné a tým sa objem peňazí v obehu mohol nečakane zmenšiť. Preto sa zlato nahradilo papierikmi a bezcennými plieškami, o ktorých sa tvrdilo, že reprezentujú zlato uložené kdesi na zakliatom zámku v trezore Šípkovej Ruženky. A tu sa opäť dostávame na pole teológie - veriť, že tých papierikov je presne ako zlata, to už chce kvalitný materiál.

Napriek všetkým týmto výhradám kopa ľudov v zlatý štandard verí ako v spasenie. Ich argumentom je, že tento štandard ešte nedávno fungoval v USA a ekonomika zato rástla. V USB bol zrušený bol vlastne až v roku 1972. Treba sa však na veci pozrieť reálne: zrušili ho, pretože zrejme nefungoval. A koľko trvá politikom, kým priznajú, že niečo nefunguje? Desaťročia až storočia, najradšej nikdy. Takže ak zlatý štandard zrušili v roku 1972, pravdepodobne nefungoval už ani v roku 1900, množstvo zlata v trezoroch zrejme už dávno nemalo nijakú koreláciu s množstvom peňazí v obehu.

>>Autor je na tieto úvahy hrdý, je však skromný. Preto akonáhle dostane Nobelovu cenu, rád sa s čitateľmi podelí.<<


Dnes sa však už môžeme na to vysrať, dnešné peniaze už sú natoľko metafizycké, že nie sú kryté ani papierom. Hlavnou svetovou menou sa stáva virtuálny kredit, vynájdený autormi počítačových hier, čo je mena ktorá sa dá požičať, vyplatiť, darovať nekonečne vysokému počtu ľudov v jeden (prvočíslo) okamih. V podstate sa nedá očakávať, že by sa niekto tohto epochálneho vynálezu vzdal v prospech nejakých zastaralých plieškov.

Virtualizácia peňazíUpraviť

V súčasnosti sa nedá prehliadnuť snaha bánk dotlačiť nás k čo najmenšiemu používaniu hotovosti. Čo z toho budú mať? No predsa:

 1. Onedlho bude možné hotovosť zrušiť, čo prinesie nasledovné výhody:
  1. nebude treba tlačiť ani raziť nijaké peniaze - ušetrímeia
  2. každý bude musieť byť klientom nejakej banky, vrátane bezdomovcov
  3. nevyhnutnosť mať kartu umožní priame spoplatnenie čohokoľvek - napríklad napitia sa z vodovodu, otvorenia dverí na vlastnom byte, …
  4. zjednoduší sa trestné právo - jediným trestom bude zablokovanie karty, pri dobe nad tri dni v podstate pôjde o trest smrti
  5. žiadna banka nebude môcť nikdy skrachovať, pretože pomocou vhodných algoritmov bude množstvo peňazí nekonečné
  6. každý dostane všetko podľa svojich potrieb - výšku potrieb každému určí Rada bánk
 2. Vladimír Iljič Lenin: Komunizmus = socializmus + bezhotovostný platobný styk

Peňažná matematikaUpraviť

Jednoduchá matematika, v ktorej sa počíta pomocou bankoviek a mincí. Používajú sa len čísla z desiatkovej číselnej sústavy, pričom dvoj a viacciferné čísla musia byť deliteľné číslom desať (nie je prvočíslo). Tieto čísla nám konkrétne určujú bankovky, ktoré poznáme mnoho druhov, s rôznymi hodnotami. Vyrábajú sa z papiera a farby. Čísla menšie ako desať sa určujú mincami, ktoré sa vyrábajú zo železa, ocele a medi. Číslo desať pritom môže byť vyjadrené aj bankovkou, aj mincou.

Vyššia matematika, v ktorej sa počíta pomocou kreditov, debetov, úverov, dlhov úrokov a ďalších nástrojov umožňujúcich úplne zastrieť realitu.

Peňažná psychológiaUpraviť

Je taktiež teoreticky jednoduchá. Peniaze sú hotovosť, ktorú jedinec dostane ako odmenu za prácu. Preto niektorí ľudia majú peňazí viac, niektorí menej. Spravidla delíme ľudí podľa peňažnej psychológie na niekoľko skupín.

Skupina AUpraviť

Sú to ľudia ktorí majú veľa peňazí. Slovo "veľa" je myslené ako množstvo, ktoré jedinec nedokáže minúť, pretože prísun jeho príjmov je príliš rýchly. Do tejto skupiny patria podvodníci, mafiáni, prípadne ľudia čo vymysleli pre svet niečo prevratné, vynašli niečo čím obohatili životy ostatných ľudí (napr. zaoblené rohy na tablete, novú reality show). O týchto ľudoch ženy všeobecne tvrdia, že majú charizmu.

Skupina BUpraviť

Do tejto skupiny patria ľudia, ktorí majú peňazí "tak akurát - veľa", akási medzihodnota, ľudia v tejto skupine neostávajú dlho, po čase sa premiestnia do skupiny A alebo do skupiny C. Patria sem prevažne začínajúci podvodníci a úspešní podnikatelia. Aj títo ľudovia ešte majú akú-takú charizmu, ale len kým sa nepremiestnia do skupiny C.

Skupina CUpraviť

Ľudia, ktorí majú príjmy dostačujúce na uživenie rodiny a svojich detí. Nesťažujú sa, pretože si môžu dovoliť všetky veci, ktoré sú nevyhnutné pre život + niečo navyše. Sem patria napríklad ľudia so stredoškolským vzdelaním, vysokoškolským vzdelaním a tiež tzv. talentovaní ľudia. Do skupiny B sa presúvajú len zriedka, do skupiny D sa presúvajú stratou zamestnania, najmä ako sa im to pritrafí vo vyššom veku.

Skupina DUpraviť

Do tejto skupiny patria ľudia, ktorí majú príjmy veľmi nízke až žiadne, teda špekulanti - ľudia, ktorí špekulujú ako vyžiť od výplaty k výplate, tiež ľudia ktorí majú príjmy rovnaké ako skupina C, až na to že ľudom v skupine D tieto príjmy nestačia. Patria sem ľudia s minimálnym vzdelaním (napr. vysokoškolským), alkoholici, drogovo závislí, ľudia s IQ pod 100, nadbytoční ľudia s IQ nad 100 a asi 75% rómskej menšiny.

ZaujímavostiUpraviť

 • Voliči SMERu sa nachádzajú len v skupine D, v žiadnej ine skupine sa nenachádza ani jeden volič SMERu.
 • V praxi je možné dostať sa zo skupiny A až do skupiny D, naopak to však nefunguje.
 • Ľudia zo skupiny C nemávajú viac ako štyroch potomkov. Pričom štyria potomkovia u jedinca zo skupiny C je len veľmi zriedkavý úkaz (cca 0.8%).
 • Asi 90% väzňov na Slovensku tvoria ľudia zo skupiny D.
 • Tých 90% ľudí vo väzení je stále len 1% zo všetkých ľudi v skupine D.


  Peniaze

BiedometerBitcoinBONDaneDlhEuroFinančné destilátyKurvítkoKorupciaMenaMeníme menu, nie cenuMzdaNeviditeľná ruka trhuPánboh zaplaťReformaRuletaSlováci a ich vzťah k hypotékamTridsať striebornýchVekslák

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.