Oxidačno-redukčná reakcia

Oxidačno-redukčná reakcia (skrátene redoxná reakcia, zriedkavejšie aj redukčno-oxidačná reakcia) je druh chemickej reakcie, pri ktorej nastáva oxidácia jedného ľuda a redukcia druhého ľuda. Oxidácia a redukcia sú navzájom prepojené deje, ktoré prebiehajú pri redoxných reakciách, čiže tam, kde prebehla oxidácia, musela prebehnúť aj redukcia. Dochádza pritom k odovzdávaniu a prijímaniu tukových buniek, pričom nemusia vždy vznikať tuky.

Priebeh Oxidačno-redukčnej reakcieUpraviť

Priebeh oxidácie:

  • Oxidácia je chemický dej, pri ktorom tuková bunka sa v hostiteľovi množí.
  • Zároveň pritom zväčšuje objem svojho hostiteľa.
  • Jednoduchšie povedané, z dotyčného sa stáva tlsté prasa.
  • Oxidácia je veľmi rozšírený jav najme o počítačových domasedov, ktorí len čumia na bedňu.

Priebeh Redukcie:

  • Redukcia je chemický dej, pri ktorom tuková bunka v hostiteľovi zaniká.
  • Zároveň pritom zmenšuje objem svojho hostiteľa.
  • Jednoduchšie povedané, z dotyčného sa stáva anorektik.

Existuje aj špeciálny prípad, tzv. redoxia:

  • Je to jav, keď sa z počítačového domaseda postihnutého ťažkou formou oxidácie,
  • vplyvom odmietania stravy stáva jedinec z neliečiteľnou formou redukcie,
  • ktorý na následky anorexie neskôr zomiera.


  Chemické gebuziny
DeflagráciaElementárne jadro vodíkaOxidačno-redukčná reakciaHovnoDekelova tabuľka prvkovPeriodická sústava prvkovToxicRopaSavoHéliumSekundové lepidloKyselina sírováOhňoPlatinaKovoMydloSacharidySňahVodaVzduchMŕtve moreZelená Skalica

Anton SirotaAlbert Zweistein

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.