Maša Haľamová

Maša Haľamová, zaslúžilá umelkyňa – autorka krehkej ženskej lyriky. Kľúčová osobnosť časov minulých (präteritum) a dávno minulých (perfekt), ale i prítomných (präsens) a budúcich (futur).

Maša Haľamová za čias Lea Da Vinci - autoportrét.

Mladé letáUpraviť

Od roku 1970 do 1995 bola jednou z vedúcich osobností tajnej sektárskej spoločnosti s názvom Mladé letá, ktorá na zastretie svojej ilegálnej činnosti dodnes úzko spolupracuje s rovnomenným vydavateľstvom, pričom jeho záštitu využíva na propagovanie vlastných tmárskych, podprúdových myšlienok medzi širokou verejnosťou.

Mladé letá - v stredoveku nazývané tiež Annus Jungum - pochádzajú [1] ako sa nedávno ukázalo, už z najranejších dôb ľudskej histórie, aké sú nám len známe, menovite z kultu bohyne Isis zo Starého Egypta, čo sa navyše nedávno potvrdilo na základe dôkladnej hĺbkovej analýzy všetkých dostupných textov Maše Haľamovej. Najuznávanejší zo zasvätených znalcov sa svorne zhodli na tom, že Maša vo všetkých básňach bez výnimky používa tzv. sylabofóbickú prozódiu, známu tiež pod názvom sylabický dolorizmus.

Zjednodušene, ako už samotný názov napovedá, ide o prosté využitie Mašinho vrodeného strachu zo slabík (sylaba = slabika), na ktorom spočíva základňa celého, z umeleckého hľadiska neoceniteľného, výstavbového princípu sylabofóbických prác. Ide o špecifický, vo zvyšku Európy málo rozšírený druh avantgardy.

Dôležitejšie pravda je, že rovnakú prozódiu, hoci celkom nevedomky, využívali práve za čias starých Egypťanov a zachovala sa na mnohých z najslávnejších pamiatok spomínaného obdobia. Nejde pochopiteľne o nič iné než o hieroglyfy, pretože základný princíp slávnostného hieroglyfického obrázkového písma spočíva v zachytávaní slova jediným znakom, teda bezslabične.

Elixír životaUpraviť

Maša Haľamová vydala, ešte keď žila, svetoznámu básnickú zbierku - Smrť tvoju žijem. Na základe odbornej analýzy sa podarilo odhaliť, že ide o tzv. foneticko-fonologickú šifru názvu Krv tvoju pijem.

Názov Krv tvoju pijem pritom priamo poukazuje na problém upírstva, ktorý bol v stredoveku veľmi často riešený spolu s bosoráctvom, a to okamžitou eskortou na očistnú hranicu. Skutočnosť je taká, že upírmi sa v stredoveku nazývali ústrední členovia spolku Mladé letá. (Vtedy vznikol i samotný názov Annus Jungum, ktorí si neskorší bádatelia, vzhľadom na podobnosť s názvom určitej časti tela, často mylne vysvetľovali.)

Členovia Annus Jungum sa však nazývali upírmi z jednoduchého dôvodu - po celý čas sa snažili o znovuzískanie strateného receptu na elixír života, ktorý im mal, ako sa mylne domnievala inkvizícia, zabezpečiť nesmrteľnosť. Skutočnosť bola pravdaže taká, že šlo o obyčajný životabudič, ktorý sa za čias Starého Egypta bežne používal v súvislosti s kultom bohyne Isis (na dosiahnutie stavu, v ktorom bolo možné „hovoriť s bohmi"), ibaže receptúra na jeho výrobu sa stratila spolu s faraónom Sekenjenrem Taom, ktorého dal zavraždiť hyksósky protifaraón a pripravil tým Egypt navždy o mnohé z tajomstiev, keď dal predtým vybiť do posledného všetkých zasvätených veľkňazov.

DôkazUpraviť

Nezvratný dôkaz poskytuje samotná Maša, ktorá v najhlbšej hĺbke vlastnej geniality poskytuje vo svojich tajných spisoch nový kľúč k pochopeniu histórie ľudstva. Pozrime sa z celkom nového uhla na objavné dielo Krv tvoju pijem!

Hneď prvá báseň totiž poskytuje jasnú indíciu, že sa naša vedecká rada ani v najmenšom nemýli. Poviem vám, keď sme sa do tých veršov začítali po prvý raz, samých nás poriadne zamrazilo! Dovoľte mi odcitovať štvrtú strofu nezabudnuteľného kúsku ducha. A nech by i ako doľahla na vás clivota a dojímavosť Mašinej básne, lebo to ona vie, neplačte! Spomeňte si na ohromné dedičstvo, ktoré nám tu autorka zanecháva:

„Hory sa váľajú v slnci

a orol kolotá. Boh varí v ohromnom hrnci

elixír života."

PamiatkaUpraviť

Podľa Maši Haľamovej pomenovali vrch Haľamova Maša.

Citácie a odkazyUpraviť

  1. Tisíc a jedna tvár Maše Haľamovej, Silvum Societas 2006.

Dámy zo slovenského šou-biznisu, ktoré určite nie sú kurvy, ale sú už aj na našej NECYKLOPÉDII

 
 

ŽenaDievčaManželkaMamaStará maťDcéraVzdelaná SlovenkaStará dievkaSliepkaČajaBlondína


Lucie BíláMariana ĎurianováOľga FeldekováMaša HaľamováHedviga MalinováAnna MalíkováEva MázikováNora MojsejováIvetka RadičováPaviel RochnyakRuža z TopoľčianHelena von DráčkováAdela BanášováMária KotlárováAmerika KundínyováDyjana ChlórováMandarinka Rolincová

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.