VTN.png VEDECKÝ TÍM   NECYKLOPÉDIE
odporúča článok Les,
pretože odhaľuje odborné fakty.

Tento článok môže byť použitý
ako referencia v odborných kruhoch.

Les je skupina stromov žijúcich po kope, ktorá sa nemôže presťahovať. Pri vzniknutých susedských sporoch medzi stromami zasahujú ľudovia ich rúbaním. To sa nepáči stromom a tiež niektorým ľudom - väčšinou tým ktorí bývajú v lese.

Les ako taký predstavuje pre väčšinu ľudov nebezpečenstvo a tak tam radšej nechodia. Pre niektorých je to výhoda, hlavne tých ktorí chcú byť sami. V tom lese ale zblbnú a ak sa opätovne nasťahujú do mesta (to je asi trochu iný druh lesa) tak pre ľudov z mestského lesa sú pokladaní za necivilizovaných.

V lese po stromoch, vlkolakoch, úchylákoch a niektorých ľudoch sú lesné zvieratá tiež pomerne často sa vyskytujúcim sa javom. A to vraj preto, lebo považujú les za pekný, či skôr za svoj domov. Ale tieto zvieratá ani v lese nemusia byť vždy v bezpečí. S veľkou obľubou totižto na tie zvieratá poľujú ľudovia zoskupení v mafii, hovoria si poľovníci a sú ozbrojení. V meste je les nevídanym javom. No za to niekde mimo mesta je takmer bežnou súčasťou matky prírody.

V lese nájdeme všeličo zaujímave. Od odpadkov až po najdôležitejšiu vec v lese. A tou je drevo. Drevo je stavebným pilierom celého lesa. Bez neho by neexistoval les v pravom slova zmysle. V súčasnej dobe sa ale musíme uspokojovať s menej kvalitným lesom s nižším obsahom dreva. No odkiaľ by sme mali potom predsa papier a zápalky. A aj cigáni si nárokujú na drevo. Tomuto drancovaniu lesov a nadmernému kradnutiu dreva (u cigánov drukos výnos) sa snažia zabrániť lesofilné ochranárske zoskupenia a lesníci. Celkom sa im v tom darí, nie však vždy.

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.