Kruh (, čítaj kruch) je špeciálny geometrický útvar.

Pôsobenie síl na strany štvorca

Kruh = štvorecUpraviť

V skutočnosti je to iný geometrický útvar, a to štvorec, ktorý pôsobením všeobecnej teórie relativity sa opticky javí ako kruh. Pre vysvetlenie tohto javu je nutné uvedomiť si skutočnosť, že všeobecná teória relativity hovorí o zakrivení priestoru a času. Z toho dôvodu sa rovné strany štvorca zakrivujú pôsobením gravitačnej sily obsahu štvorca. Nakoľko na strany štvorca pôsobí okrem gravitačnej sily obsahu štvorca aj gravitačná sila ostatných strán, ich zakrivenie je na koncoch väčšie a tým sa „štvorec pôsobením teórie relativity a Newtonových zákonov javí ako dokonalý kruh“.

DôkazyUpraviť

  1. Na dokázanie skutočnosti, že kruh je vlastne štvorec využijeme výpočet obsahu kruhu. Obsah kruhu vypočítame ako [math]\displaystyle{ S = \pi . r^2 }[/math]. Vzhľadom k tomu, že π - je konštanta môžeme sa zaoberať iba zvyškom vzorca, a to [math]\displaystyle{ r^2 }[/math] je vlastne [math]\displaystyle{ a^2 }[/math] čo je vzorec pre výpočet obsahu štvorca, čo sme chceli dokázať.
  2. Ako ďalší dôkaz poslúži koleso vlaku idúceho po koľaji, ktoré má tvar kruhu. Napriek tomu, že kruh valiaci sa po rovine by nemal vydávať žiadny zvuk, pri pohybe vlaku valiace sa koleso (kruh) vydáva zvuk (dd-dd-dd-dd) typický pre valiaci sa štvorec, preto môžeme konštatovať že koleso, ktoré sa javí ako kruh je vlastne štvorec, čo sme chceli dokázať.
  3. Ďalším dôkazom je fakt že súčtom vnútorných uhlov štvorca tj. [math]\displaystyle{ \sum\limits_{i=0}^3 \varphi_i=4*90^{\circ}=360^{\circ} }[/math], dostaneme celý stredový uhol kruhu tj. 360°, keďže dôkaz platí aj inverzne, dokázali sme že [math]\displaystyle{ \bigcirc=\Box }[/math], čo sme chceli dokázať.
  4. Nech S je stred štvorca. Ak začneme rotovať útvarom cez os v bode S, trajektória jeho vrcholov opíše kruh. Dokázali sme, že kruh je štvorec.
  5. Prakticky môžme ukázať, že ak vystrihneme z papiera štvorec a kruh, ktorého priemer bude rovnaký ako dĺžka hrany štvorca a otočíme vzniknuté útvary tak aby sme videli iba stranu tvorenú hrúbkou papiera zistíme, že nemožno voľným okom jednoznačne určiť, ktorý útvar je kruh a ktorý štvorec. Z toho vyplýva že tieto útvary sú dokonale zameniteľné a teda sme dokázali, že kruh je totožný so štvorcom, čo sme chceli dokázať.
  6. Naznačujete snáď, že by naši socialistickí súdruhovia v mene rozvoja našej krásnej socialistickej vlasti urobili chybu???

A čo z toho vyplýva? Na prvý pohľad by sa zdalo, že v podstate nič. Ale niečo z toho aj vyplýva. Aj by som to povedal, len už som to zabudol. Ale už ma to napadlo! Čo z toho vyplýva?

Matematika

Základné numerické operácie
Plus (+)Mínus (-)Krát (×)Delené (:)Mocniny


Vety
Pytagorova vetaSlotove vetyMečiarove amnestieEvina teória pohybuŠtudentský Archimedov zákonZbierka úloh


Konštanty
Bulharská konštantaBulharský logaritmusHranolova konštanta


Druhy čísel
P.V.T.ČísloPrvočísloDruhočísloTreťočísloNečísloPokokotNekonečno


Čísla
10506815061286313372007200820092010201120122013201420152016


Geometria
KruhŠtvorecKosoštvorecLichobežník
GuľaHranolŠpic

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.