"Hovoria, že kostol je domovom Pána. Škoda, že keď idem práve okolo, nikdy sa s ním nestretnem"

Toto nie je kostol...
...toto by mohol byť kostol...
...a toto je ideálne spojenie.
- bežný ovčan

"Ježiš zomrel za moje hriechy... no nemalo to zmysel!"

- Politik

"U nás v USA kostol verí v teba!"

- Američan

Kostol je taký dom, ktorých je po Slovenských dedinách a mestách plno. Na dedine ho nájdeme vždy oproti krčme, v mestách je to ťažké posúdiť, pretože tam býva krčiem veľa. V slovenčine nám táto súvislosť uniká ale v češtine je podobnosť medzi slovami Hospodin a hospoda úplne do očí bijúca. V podstate odráža dávnu skutočnosť, že pôvodne mala pre uctievanie Pána slúžiť krčma, len neskôr sa cirkvi podarilo uchvátiť toto podnikanie pre seba. V Čechách sa veriaci ešte raz pokúsili tento opovrhnutiahodný trend abstinentskej herézy zvrátiť a bojovali aspoň za prijímanie "pod obojím", ale neuspeli a tak dnes sa v kostoloch podávajú iba čipsy, aj to len v malom množstve.

Na rozdiel od mešít a minaretov, ktorých je plno v krajinách na východ od Slovenska bývajú veže, z ktorých sa robí náboženský huriavk často prilepené o hlavnú budovu, takže sa hovorí, že „keby kostol mal nohavice, bol by najväčším mládencom v dedine“ a dokonca aj v niektorých menších mestách by to bolo tak. V menších obciach bývajú tieto veže mimo budovy kostola a sú len na to aby sa tam dal zavesiť zvonec. Potom sa môže stať, že na niektoré tieto zvonice je v dedine väčšia konkurencia. Pokiaľ ide o tie nohavice.

Veže kostolov bývajú zakončené rôznymi symbolmi. Striedajú sa motívy od krížov, po kohútov. Sliepky tam nie sú, ale sú tam ešte aj všelijaké hviezdy a tak.

Do niektorých kostolov chodí aj veľa ľudov. Do domu menom „kostol“, v pravidelných intervaloch prichádzajú zvláštni obyvatelia, dá sa povedať, že „štamgasti“ tejto krajiny. Všeobecne sa nazývajú aj „staré babky“. Ich hlavným znakom je mnohokrát nepríjemný výraz v tvári. Každá z nich má totiž v kostole vyárendované svoje čestné miesto, ktoré ak jej obsadí cudzí človek, môže byť trestnoprávne stíhaný.

Kostoly sú vlastne chrámy. Tieto chrámy nemusia zákonite patriť len tej jednej cirkvi. Môžu byť zasvätené aj iným cirkvám, či sektám. Vo viacerých prípadoch sú kostoly výsledkom zhromažďovanie darov do majetkov. Čím viacej je tých darov, tým sú velebnejšie majetky. Počas tisícok rokov sa z niektorých kostolov stali zbierkou honosného bohatstva, ktoré s pôvodným myslením zakladateľov cirkví nemá absolútne nič spoločné. Naopak, cez prepych a bohatstvo ohuruje a svojou zbytočnou pompéznosťou zvýrazňuje podriadenosť úbohého radového člena, ako červíka v milosti cirkvi. Tie cirkvi, ktoré neprezentujú bohatstvo strácajú autoritu a postupne vymierajú.

Podľa niektorých zlomyseľných, nepravdivých, ba až nesprávnych definícií vraj kostolom teda údajne môže byť:

  • Dom, v ktorom sa priam diktátorským spôsobom prezentuje názor, s predbežným príkazom, z ktorej strany rovnakej knihy sa má rozprávať a falošne spievať.
  • Miesto, kde sú vraj nejakí nasledovníci niekoho, ktorí rozprávajú o scestnosti opačných názorov, no nemajú problém považovať za skutočnosť, že nejaký zombie vstal z mŕtvych, aby povedal ľuďom, aby ho oslavovali každú nedeľu.
  • Miesto na ktorom sa zhromažďujú ľudovia aby sa dali v skupine ľahšie manipulovať.
  • Údajne vraj aj budova, ktorá (výnimočne) slúži ako úkryt pre niektorých homosexuálnych pedofilov.
Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII. BibleWarningLabel.jpg
Eden.jpg

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.