Jahve, Yahveh, JHVH, YHVH je jedným z dvoch (vraj) pravých mien biblického Boha. Druhým menom tohto boha bolo El, (množné číslo Elohim, pretože El bol len šéfom celej bandy podobných entít) ktorá žila v raji obsluhovaná jediným človekom - Adamom. Verzia stvorenia sveta a človeka predkladaná kapitolami, v ktorých sa Boh nazýva Jahve je trochu iná, než verzia predkladaná kapitolami, v ktorých sa boh volá El, čo robí Bibliu ešte nezrozumiteľnejšou, než by mohla byť.

JHVH
Jahve

Súčasná židovská predstava o výzore Som, Kto Som, kresťanmi zvaného láska
Narodenie Veľký tresk
Nič
Úmrtie nezvestný od r. 33 P.V.T.
Výška ako chce
Váha ako chce
Známy vďaka dedičnému hriechu, vraždám
Manželka Jehova
Deti Ježid
Rodičia rabi Samuel
Príbuzní Elohim (vrátane Satana)
IQ pod hranicou demencie, iracionálne konanie
Podpis Jahve, podpis
Poznámky Podpis si môžete dať aj vytetovať. Pozor, číta sa odzadu!

Toto je ľudo, alebo aj nadľudo z Necyklopédie

Meno BohaUpraviť

Meno Boha, myslí sa tým jeho pravé meno, sa považuje za veľmi dôležité, pretože bolo zakázané ho vyslovovať a používali sa rôzne mená ako Hospodin a p. Ľudo vždy chce vedieť, to čo vedieť nesmie. Niektorí si dnes naivne myslia, že pravým menom Boha je práve meno Jahve. Ak sa však pozrieme na vznik tohto mena, je to samozrejme kravina. To meno vzniklo tak, že sa Mojžiš spýtal horiaceho kríka, ktorý od neho chcel aby začal provokovať najmocnejšieho muža sveta (faraóna): "A keď sa ma spýtajú, kto ma posiela, čo im poviem?" A hlas z kríka mu odpovedal "Som, kto som. Takto povieš synom Izraelovým: Som ma poslal k vám." Inými slovami, Boh poslal pýtajúceho sa Mojžiša do riti a pravé meno mu neprezradil.

Som, kto som sa v starej hebrejčine povie asi ako "iah veh". Nevieme to celkom presne, pretože hebrejská abeceda nemala samohlásky. Takže jediné, čo nám ostalo, je JHVH. Za zmienku stojí, že Rimanom to znelo ako ÍÁ, vďaka čomu verili, že židia uctievajú somára.

Svedkovia JehovoviUpraviť

 
V 3. storočí P.V.T. ešte JHVH nebol neviditeľný, naopak, bol to normálny chlap na okrídlenom invalidnom vozíku. Chápeme ho, voziť sa je ľahšie ako chodiť

Meno Jahve si najviac cenia Svedkovia Jehovovi, známejší ako jehovisti. Ich zakladateľ skomolil meno Jahve na Jehovah, čo je vlastne ženské meno, rovnako ako Sarah, Deborah, Hanah a p. Takto vytvoril ženské ja Jahveho - Jehova. V zásade by nemuselo ísť o problém, pretože o Bohu sa vraj nedá povedať, či je muž, alebo žena. Jehovisti bývajú zväčša na používanie slova Jehova v ženskom rode dosť citliví, po vysvetlení však zvyčajne prestávajú protestovať.

Svedkovia Jehoviny si veľmi na jej meno potrpia a neznášajú iné mená Boha požívané v prekladoch, ako sú Ivana, Adonaj, dokonca im dosť vadí aj slovo Boh. Preto napr. populárny Ježišov výrok:

"Prvé je toto: 'Počuj, Izrael, Pán náš, Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!'."

- Ježiš - Pán a Boh

sa po jehovisticky povie:

"Prvé je toto: 'Počuj, Izrael, Jehova náš, Jehova je jediný Jehova. Milovať budeš Jehovu, svojho Jehovu, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!'."

- Ježiš - dokonalý človek

Charakter a vlastnostiUpraviť

 
Dnešná predstava o výzore JHVH je výsledkom detailného rozboru biblických príbehov.

Popri otázkach týkajúcich sa mena je všetko ostatné vlastne jednoduché. Jahve je podľa toho, ako ho opisuje Biblia, jednoducho odpornou vraždiacou kreatúrou, o ktorej sa dnes, nevieme prečo, tvrdí, že je láska. Odlíšiť Jahveho od štandardnej predstavy Diabla je podľa biblických opisov takmer nemožné: robí tmu, z nozdier chrlí oheň, zabíja ľudí bleskmi, krupobitím, žiada obete, vrátane ľudských.

Prvý krát spáchal genocídu Potopou už krátko po stvorení sveta a incident ukončil, až keď zacítil ľúby pach spáleného mäsa, ktorý Ho vždy vedel obmäkčiť:

"...a obetoval zápalné obeti na oltári. A Hospodin zavoňal príjemnú vôňu upokojujúcu a Hospodin riekol vo svojom srdci: Nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé, od jeho mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, jako som učinil."

- Jehova - sám sebe

A Jehova sľub dodržal(a) odvtedy už naozaj nikdy nepobil(a) všetko živé, vždy sa obmedzil(a) len na také bežné vraždenie, najradšej tých, ktorí za nič nemohli:

"Takto hovorí Jehova: Okolo polnoci vyjdem a prejdem stredom Egypta. A zomrie všetko prvorodené v Egyptskej zemi, od prvorodeného faraonovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až do prvorodeného dievky, ktorá sedí za žernovom, i všetko prvorodené z hoviad."

- Mojžiš - o tom, čo mu práve povedala Jehova

Potom, v púšti vydal známu direktívu "nezabiješ" a odvtedy strašne rád prikazoval svojim vyvoleným ľudom, aby niekoho zabili. Týmto ich vlastne nútil páchať smrteľný hriech, za ktorý skončili v pekle. Prvý krát to urobil hneď potom, ako "nezabiješ" vydal kamennou tlačou. JHVH totiž zbadal, že medzitým, čo tlačiareň tlačila a Mojžiš tie vytlačené dosky distribuoval, jeho vyvolený národ začal uctievať teľa:

"Takto vraví Jehova, Jehova Izraela: Nech si každý pripáše svoj meč na bedrá, prejdite sem a tam v tábore, od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. Lévíjci urobili tak, ako im prikázal Mojžiš; v ten deň padlo z ľudu asi tisíc mužov. Potom Mojžiš povedal: Dnes ste sa zasvätili do služby Hospodinovej, a to každý za cenu svojho syna alebo svojho brata, aby ste dnes dostali požehnanie. "

- Mojžiš - o príkazoch Jehovy ohľadom uctievania teľaťa

Šli alebo nešli potom Lévijci do pekla? Veď predsa zabili.

Stvorenie ľudaUpraviť

Stvorila nás táto kreatúra? Podali sme sa azda na ňu? Táto otázka trápi mnohých nežidov a nekresťanov. Ich naopak netrápi, pretože viera im dáva schopnosť prepáčiť Jahvemu čokoľvek.

Existuje tu, našťastie, určitá nádej, že my nie sme z tých, ktorých Jahve stvoril. Biblia podáva dve dosť rozdielne verzie stvorenia, v oboch dôjde aj k stvoreniu ľuda priamo týmto vraždiacim hahulákom. Avšak ďalší vývoj udalostí odhaľuje nasledovné: Kain zabil Ábela a bol vyhnaný. A čo urobil?

"Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu. Kain poznal svoju ženu; ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. . "

- 1. Moj.4:16-17

Vidíme teda, že v časoch, keď Adam s Evou mali ešte len dve deti (aj z toho už jedno mŕtve), bola už kdesi na východe celá krajina, v ktorej bolo toľko ľudov, že sa oplatilo stavať tam mesto. Vidíme teda, že kdesi inde žili iní ľudovia, dokonca ženy, ktorých stvoril niekto iný, pravdepodobne náš drahý Lietajúce špagetové monštrum a ostáva nám dúfať, že sme jeho stvoreniami.

Ramen.

Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII.  
 

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.