Varovanie!
Tento článok je pravdepodobne príliš vulgárny. Ak ste slabšej povahy nečítajte ho. Lips.png
Ak ste zdatný v písaní pomôžte Necyklopédii upraviť jeho obsah tak, aby nestratil svoj význam.


Gej (gáj, z pôvodného gay, v anglosasčine, čo je degenerovaný germánsky jazyk, roduverní Slovania odporúčajú používať radšej balkánsky výraz Peder) označuje radostného človeka. A to takého, ktorý svoju radosť vie predať ďalej. Teda je rád, keď dáva. Najbližší slovenský výraz tomuto výrazu je radodaj. Tento výraz pôvodne označoval rovnako muža ako ženu, ktorý sa oddával promiskuite. Ako sa Viktoriánska éra blížila ku svojmu záveru, posúval sa význam z radodajky na prostitútku (pre ženy) a z figliara na gaya (pre muža).

Gay hrátky medzi muži sú staré ako penisy samy.
If male homosexuals are called „gay“, then female homosexuals should be called „ecstatic“.

—Shelly Roberts

Sex medzi mužmi bol od počiatku ľudstva považovaný za niečo bežného a žiadaného. Jednak uvoľňoval napätie, keď ženy bolela hlava a ešte neexistoval aspirín, a jednak je vždy príjemnejšie si nechať vyfajčiť kokota, než sa s niekým pobiť. Súmrak gay milovanie však nastal s nástupom kresťanstva a ako postupne klesala inteligencie Európy, klesal aj záujem o túto zábavku. Vrcholom odmietania gay sexu sa stal stredovek, kedy sa h

Extrémne nebezpečný kundolízal, ktorý plánuje brániť tradičnú rodinu maľovaním po dúhových vlajkách

homosexuálni muži používali ako pevné podpaľovače. V dnešnej dobe gay sex zažíva renesanciu čo jednak vedie ku globálnemu otepľovaniu a jednak k nárastu inteligencie a svetového mieru (vyfajčený kokot = pokojný kokot).

Stále však existujú skupinky predovšetkým mladších "heterosexuálnych"  mužov, ktorí sa snažia vrátiť ku stredovekým hodnotám a aktívne bojujú proti homosexuálnym mužom (prípadne proti svojim vlastným potlačovaným gay sklonom). S príchodom veku vodnára (vo Formanovom filme Chlpy Vlasy), sa pre gayov začalo používať označenie buzerant (spolu s bratmi čechmi u nás sa používa ich pekný výraz buzny). Nutné spomenúť, že veľa mladých odporcov gayov si rado honia kokoty nad predstavou ich sikanovani.

Typy gejovUpraviť

Všeobecne sa gejovia (podobne ako lesby) rozdeľujú až na päť možných typov podľa úlohy, ktorú hrajú v sexuálnom vzťahu:

  1. Dominantný gay (zvaný gay muž - nepoužíva sa u nich označenie buzerant ) - To sú tí, ktorí dávajú do riti submisívnych buzerantov a nepriznaných heterosexuálov (tiež zvaný seme). Ide o skupinu gayov, ktorí v spoločensko-sexuálnom rebríčku stojí na vrchole, pretože majú trvalý prísun sexu, kundolízalové sú im ukradnutí a heterosexuálne ženy o ne javia veľký záujem (aj keď zbytočný). 90% týchto jedincov má vyšportované telo, upravené ochlpenie a pekné oblečenie. V pozícii riaditeľov firiem si z kundolízalů často robia svoje diery na vtáka.
  2. Submisívny buzerant (zvaný buzerant žena) - to sú tí, ktorí ktorí sa nechajú klátiť do riti (tiež zvaný Uke). 90% týchto jedincov sa správa ako ženy a sú na to hrdí/é.
  3. Pasívny buzerant - to sú tí, ktorí sa len obliekajú ako ženy, no robia to potajomky. Svoje orgie konajú len v súkromí a sú radi/y, keď verejnosť nevie že sú to buzeranti. Väčšina pasívnych buzerantov má vek nad 40 rokov.
  4. Aktívny gay (Aktivisti) - patrí buď do prvej alebo druhej skupiny, nikdy do tretej. Aktívni gayovia sa usilujú o lepšie životné podmienky pre homosexuálov.
  5. Nenápadný buzerant - Zvyčajne nosia čierne bundy, dlhé nohavice a rovné šilty. Pri tejto skupine často ide o neschopnosť prijať svoju vlastnú sexuálnu orientáciu a tak svoju túžbu vyfajčiť kokota transformujú do odsudzovania a ponižovania priznaných gayov. Väčšinou sem patrí každý jedinec počúvajúci Riťmusove pesničky a Sulíkove názory.

Typy gejov sa môžu kombinovať, no ak niekomu diagnostikujú kombináciu typu 2+5, hovoríme vždy len a len o Vyjebanom buzerantovi. Homosexuálni jedinci môžu počas svojho života prejsť viacerymi bodmi. V tomto prípade hovoríme o evolúcii Buzny prípadne o evolúcii Gaye. Medzi propagovaných buzerantov na Slovensku v súčasnosti patria Paviel Rochnyak a Mário Toráč.

FilozofiaUpraviť

An asshole is a magic hole

Mr. Brooks

Splynutie penisu a mužskej rite tu bolo od počiatku vekov, ako nasvedčuje pôvodný názov našej planéty: Gaya. Toto označenie našej planéty nielenže pasuje homosexuálnych mužov do výnimočnej role pôvodných ploditeľov ľudstva, ale zároveň poukazuje na fakt, že ľudské pokolenie je potomkom gay semena a sr*čiek. Z tohto dôvodu je kúsok homosexuality v každom z nás.

Keďže v poslednej dobe zaznamenávame odklon od boha a teórie stvorenia, tak i gay sex s vyvrcholením do riti sa začal stávať odmietanú kratochvíľou. Najviac podporovateľov má gay sex medzi gaymi a ďalej medzi heterosexuálnymi ženami. Heterosexuálni samci si nad ním pohoňkajú kokota iba občas a to s následným znechutením. Reprezentáciou gay sexu je riťomilectvo. Inklinácia k anusu môže byť znázorňovaná rôzne.

Staroveké aplikácieUpraviť

 
Sexuálne praktiky Teplárov boli vyobrazené dokonca na ich pečati

Riťomilectvo bolo, historicky, súčasťou kultu všetkých teokratických spoločenstiev. Významným sa stalo v antickom grécku, kde študent fyzicky dokazoval svoju náležitosť k tútorovi: ako Platón Sokratovi, Aristoteles Platónovi a Alexander Aristotelovi. Antika otvára koncept romantickej lásky, ktorú môže cítiť iba muž k mužovi. Po vynáleze kresťanstva sa táto filozofia presunula najmä za múry kláštorov.

Antické riťomilectvo je nevyhnutným predpokladom kalokagátie, z ktorej vychádza snaha o metafyzickú vyrovnanosť medzi na červeno kvitnúcim ritným venčekom a kvalitným bielym ejakulátom. Výsledkom je ideál nadradeného bojovníka, ktorý vie semená poznania rozsievať i prijímať.

V stredoveku prerástol tento ušlachtilý kult do tzv. riťjarstva, snažiaceho sa pomocou tzv. svätého srálu (čo je vlastne Ježidov nočník) povzniesť slávu gay semena k výšinám kozmického análu (cieľ bol dosiahnutý iba čiastočne). Jedným z najvýznamnejších gejov stredoveku bol, popri väčšine pápežov, maďarský panovník Gejza (v niektorých transkripciách aj Gayza), ktorý sa už v tých dobách za svoju filozofiu nehanbil. Negatívne preslávený bol aj Gay z Gaysborne, nepriateľ Robina Úda. Legendou sa stali Riťjari Teplárskeho rádu, ktorí jazdievali dvaja na jednom koni, ten zadný nalepený na riť svojho partnera.

V Japonsku sa zas už v stredoveku stretávame s povolaním gejše (gaysha), ktoré dnes už vykonávajú ženy, čím sa homosexuálny rozmer vytratil. V stredoveku však, samozrejme, mohli byť gejšami iba muži, teda geji.

Novoveké aplikácieUpraviť

Málokto si dnes uvedomuje, že lietadlo, ktoré zhodilo prvého atómového bimba zhodeného na Hirošimu nie náhodou niesol názov Enola Gay. Týmto aktom dali novodobí americkí riťjari najavo svoju dominanciu nad japonskými gayshami, ktorá pretrváva dodnes.

Súčasné aplikácieUpraviť

Keďže, po smrti boha, teraz žijeme v symbolickom svete, mení a vymieňa sa tradičná rola aktívnych a pasívnych hráčov. Kým v staroveku, bol podriadený gáj najmä mrdaný do riti, čím prijímal poznanie, v súčasnosti sa mu otvorili možnosti jednak sať a prijímať, ale aj dávať a kŕmiť (znalosťami). Z tohto dôvodu sa o rituálne riťomilectvo začalo zaujímať aj nemalé percento heterosexuálnych mužov, ktorí aj napriek svojmu odporu k mužskému telu chcú prijímať poznanie a vedomosti skzre stoporený penis. Pre zníženie ich mentálneho zhnusenia boli vytvorené geneticky modifikované organizmy, ktoré majú ženské telo a zároveň skúsený penis (tzv. Shemale). Nutné však spomenúť, že vyfajčenie kokota shemale nikdy neposkytne takú emocionálnu a vedomostnú útechu ako vyfajčenie stuhnutého kokota dominantnému gay samcovi. Správna práca s penisom sa tak stala doplnkom pracovného (kariérneho) postupu, vo všetkých sférach nevyhnutných pre chod spoločnosti.

Bisexuality immediately doubles your chances for a date on Saturday night.

—Woody Allen


Spoločenstvá a komunityUpraviť

Riťomilné veselie sa okrem nevyhnutných pracovných aplikácií prejavuje aj výskytom v záujmových združeniach. V týchto sa skupinky radostných chlapov vzájomne tešia zo života.

ŠportUpraviť

Pri tzv. športe sa množstvo riťomilov preteká v snahe ukázať čo je v nich. Po deklarovanom víťazstve sa oddávajú radovánkam. Šport bol odjakživa takýmto nástrojom uvoľnenia. Príkladom sú napríklad Olympijské hry alebo Aztécke riťuálno-športove festivaly. Dnes je obľúbeným športom veselých chlapákov najmä ball-fút, vodné pólo a golf.

Tajné spolkyUpraviť

Vštky tajné spolky sú á priori riťomilné. Príkladom je homosexuálne orientované hnutie vyholencov -- skinheads. Takéto združenia zastrešujú zväčša intelektuálne händikepovaných jednotlivcov, ktorý tiež potrebujú pomocnú ruku, aby mohli uľaviť svojmu genitálnemu napätiu. Z mimoeurópskych tajných spolkov možno spomenúť islamistické chlapácke združenia (Ritný džihád) operujúce najmä v Sýrii, kde riťuálne súlože sú nevyhnutnou podmienkou pre vstup do veselého klubu samovražedných atentátnikov.

Homosexuálne založené mužné spolky (bräderbunden) v niektorých krajinách prerástli do inštitucionalizovanej podoby. Príkladom je napríklad rabínske chlapácke spoločenstvo.

Pop-kultúraUpraviť

Najúdesnejšou pop-buznou je nepochybne Boy George. Homosexualitu idealizuje vo svojich skladbách skupina Karpina (legendárna je skladba JPG). Voľným okom však možno badať, že spermomilstvo je v pop-kultúrnych kruhoch skôr kariérnou nevyhnutnosťou, než estetickou preferenciou.

GalériaUpraviť

Choroba a liečbaUpraviť

Riťomilectvo je kultúrny fenomén, napriek tomu sa však nájdu neriťomilci (kundolízalové)i, ktorí sa snažia homosexualov liečiť, alebo aspoň diagnostikovať. Vďaka trvalému prísunu gejov do lekárskych komôr sa podarilo tento fenomén vyškrtnúť ešte v minulom storočí zo zoznamu chorôb svetovej zdravotníckej organizácie.

Známe buznyUpraviť

Boy George, USA - notorická buzna
Kundolíza Rajsová, USA - onehda ministerka zahraničných vecí
Paviel Rochnyak, Ukrajina - veľká celebrita hodná záujmu vrejnosti
Róbert Gazdík - profesionálny pritrtkávač, riťolez, vtierka a buzna jak vyšitá
Justin Bieber, Kanada kanadský spevák či speváčka, ktožehovie a buzna

LiteratúraUpraviť

Neuverite1né dobrodružstvá princa Riťkomila a jeho zbrojnoša Honibrka. Dobrodružný príbeh, priam adventúra o objavovaní gayklubov na poľsko-maďarskom pohraničí. Vydalo vydavateľstvo Dildíček a latex.

Každému podľa jeho gusta, ale NECYKLOPÉDIA bez sexu existovať nemôže.

 
 

MužŽenaHermafroditPannaPanicNudistaKurvaProstitútkaBordelSexbombaParoháčDeckoHomosexualitaGayLesba

LáskaSexOrgieJebaťBezpečný sexCelibátNedojebanitídaIncestOnaniaFajčeniePornografiaOrgazmusHeterosexualitaGynekológGravitáciaInterupciaNarodenie

Pohlavné chorobyFilckyOhanbiePenisGuleErekciaPrezervatívVibrátorVagínaPrsiaBoborRiť

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.