Totu fakt je (alebo po latinky: Fack) je množina, niečo ako fakt.