"Evolúcia je nedokázateľná! Nájdením fosílie nejakého "medzičlánku" vzniknú len dve nové medzery!"

Jedno z mála vyobrazení Evolúcie.
Ako vidíme, Evolúcia je On.
- Rímsky veľkňaz SS Joseph Rat-Singer


Evolúcia, na rozdiel od polúcii, je božstvo evolucionistov a ateistov, ktorého prorokmi sú (boli) Darwin a Profesor, ktoré spôsobuje vývoj organizmov (aj iných tudle), čiže zmenu z jedného typu potvora na ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho, až nakoniec vznikne niečo úplne nemožné a vyhynie.

Nevzdelaní teológovia pokladajú pokladajú evolúciu za protiklad ku kreacionistickým teóriám o vzniku života, ale sa mýlia.

Zložitá metafizycká podstata EvolúcieUpraviť

Evolúcia je súčasne osobou aj procesom. Tým, že je procesom, je súčasťou každého z nás, ľudov aj zverov aj rastliniek, takpovediac celej bioty. Týmto sa líši od rôznych falošných bohov, ktorí nie sú našou súčasťou. Pokiaľ hovoríme o Evolúcii ako o božstve, píšeme veľké E, pokiaľ hovoríme o procese, smieme písať aj malé e.

 
Jedným z možných cieľov evolúcie človeka je stať sa vhodnou potravou pre Cthulhu, ktoré keď sa prebudí, bude potrebovať jesť.
  VEDECKÝ TÍM   NECYKLOPÉDIE
odporúča článok Evolúcia,
pretože odhaľuje odborné fakty.

Tento článok môže byť použitý
ako referencia v odborných kruhoch.

Základné princípy evolučného procesu sú:

 • nemá dlhodobý cieľ - Evolúcia nemá žiadny zámer vytvárať zložitejšie a zložitejšie potvory, občas to síce ide týmto smerom, občas však aj smerom k jednoduchším formám, napr. parazit stratí schopnosť žiť samostatne, ktorú jeho predkovia mali, a napriek tomu je úspešný.
 • nič nie je naveky - všetky smery vývoja, k jednoduchému aj zložitému, k prispôsobivému aj k špecializovanému, sa môžu nakoniec ukázať slepou uličkou. Aj v učení Ježida nachádzame primitívnu ozvenu tejto pravdy: "tí, čo boli prví, budú poslední...".
 • Evolúcia nechá za seba pracovať iných - na to, aby dosiahol Svoje ciele, ktoré nemá, Mu úplne stačí nechať makať svoje stvorenia, zneužiť ich nízke pudy a len v tichosti zapisovať výsledok do génov. Využíva na to:
  • sex - známy princíp väčšší pes jebe, za väčší dosaď trebárs aj krajší, viac vyfintený, predvádzajúci krajší tanec (to všetko len v rámci druhu), pretože len sexom vznikajú potomkovia, ktorým potom môžeme niečo zanechať (napr. dom)...
  • silnejší zožerie slabšieho - za zožerie dosaď aj vyženie, okradne o potravu a p., za silnejší sa občas dá dosadiť aj šikovnejší. Byť šikovnejší znamená stihnúť sex skôr, ako ťa niečo zožerie alebo odoženie (napr. modlivka svojho manžela).
  • množstvo vyváži neschopnosť - ak si neschopný podľa bodu 2, maj veľa detí, niektoré prežijú...
  • len prežitie sa počíta- darmo je nejaký jednotlivý potvor alebo druh najkrajší, najmúdrejší, najrýchlejší, najväčší.. Stačí, že raz neprežije a nikomu už tieto skvelé vlastnosti neodovzdá...
  • času dosť, nakoniec sa niečo vyvinie - tento princíp hovorí, že ani pásomnica sa nevyvinula za deň.

Vďaka týmto geniálnym princípom je Evolúcia jediným pravým božstvom.


"Iné božstvá musia pracovať, Evolúcia nie."

- Profesor, ktorý je jediným Profesorom

Politická príslušnosť evolúcieUpraviť

 
Ako vidíme, aj politika vie evolúciu ovplyvniť.

Evolúcia je kapitalistická, kresťanstvo je komunistické.


"Môže sa nám to nepáčiť, môžeme s tým polemizovať, ale to je asi tak všetko, čo s tým môžeme robiť."

- Jára Cimrman - o kapitalistickosti evolúcii

Evolúcia v BibliiUpraviť

Často (nečíslo?) sa tvrdí, že v Biblii žiadna evolúcia nie je, že Boh stvoril druhy nemenné. Toto je, samozrejme, nezmysel - v Biblii evolúcia je, akurát sa ju autori (v evidentnej snahe manipulovať ovečkami) snažia zakryť.

Hneď v prvej kapitole sa napr. tvrdí, že:

 1. práve stvoreníľudovia majú jesť len a len ovocie a semená (majú síce panovať nad zvieratami, ale nie ich jesť),
 2. Boh označil označil všetky rastliny plodiace semená a ovocie za jedlé pre ľudí,
 3. práve stvorené zvery sa majú živiť len a len zelenými bylinami.

Dnes už toto pravda nie je (všelijaké ovocie je jedovaté, zato zvieratá často jeme, zvery jedia všeličo, nie iba byliny), čo dokazuje, že evolúcia prebehla, nech si napr. jehovisti na stránkach Strašnej veže tvrdia, čo chcú. Ako inak by božie kreatúry získali také vlastnosti, ktoré pri stvorení nemali?

Základné míľniky biblickej evolúcieUpraviť

 
Klasická gýčová predstava Raja: zvieratá vyzerali ako dnes, hoci sa správali celkom ináč a vôbec nevyužívali svoje schopnosti - tigre nelovili, tučniaky cisárske nemali kde využiť svoje plavecké schopnosti a odolnosť voči mrazu... Veriaci v Evolúciu vedia, že to bolo inak.

Zaujímavé je, že pri vyhnaní z Raja dostali obaja vtedy žijúci ľudovia odevy z kože. Inými slovami, dostali povolenie zvieratá zabíjať, ale nie jesť (Evolúcia by takúto hlúposť nespravil, bolo by to plytvanie). Ábel bol potom pastierom oviec. Nevieme, či sa uňho vyvinula schopnosť jesť mäso, alebo používal len kože a vlnu a všetko mäso požrala Jehova vo forme zápalných obetí. Každopádne, Kain Ábela zabil, čím bol nádejný vývoj ľuda na predátora na nejakú dobu prerušený.

Povolenie (či priam nariadenie) jesť mäso sme dostali až po pristátí archy Noemovej, súčasne zvieratá dostali príkaz, aby sa nás báli. Je možné, že Jehova Bohyňa týmto len zastierala fakt, že ľudovia prišli na to, že zvieratá sú jedlé, už predtým. Však ich museli zabíjať celé kvantá, aby Jehove dodali požadovanú "ľúbu vôňu spáleného mäsa", pritom ich hádam napadlo aj samých to ochutnať. Zaujímavé je, že Biblia nezmieňuje, ako sa stali mäsožravcami zvieratá, ani príkaz, že sa bylinožravce majú báť predátorov. Možno majú zvieratá vlastnú Bibliu.

Pri tejto príležitosti nám Jehova zakázala jesť mäso s krvou a prelievať ľudskú krv (zrejme aj prelievanie krvi zo striekačky do nádoby je hriech). Zvieratám jesť mäso s krvou nezakázala.

Evolúcie sa dotýka aj prípad hada (pôvodne jašterka), ktorý asistoval pri našom vyhnaní z raja. Tento bol potrestaný génovou manipuláciou, pri ktorej jašterko stratil nohy a zmenil sa na hada.

Inšpirovaný výklad vyššie uvedenéhoUpraviť

Keďže zvieratá sa živili len bylinami, museli vtedy vyzerať úplne ináč, ako dnes. Skúste si predstaviť leva, či dokonca šabľozubého tigra, ako svojimi tesákmi šklbe trávu, alebo chrúme ovocie. Zrejme vtedy mali iný chrup. Alebo taký ľevhart: dodnes lezie na stromy. Načo? Gazelu na strome predsa nechytí. Ale ovocie tam nájsť mohol, hoci ho nemal Jehovou povolené. A skúste si predstaviť pásomnicu, ako sa vo svojej dnešnej podobe prechádza pod stromami. Nemožné!

Podobne tie jedovaté rastliny. Boh ich nestvoril, na začiatku sa dali jesť všetky, dnes už je kopa z nich jedovatá.

Je teda zjavné, že zvieratá a rastliny sa vyvíjali aj v Biblii. Dokonca sa museli vyvíjať kokotsky rýchlo, pretože potopa bola sotva pred nejakými 4 500 rokmi. Biblická evolúcia teda musela byť neporovnateľne rýchlejšia ako evolúcia evolucionistická, žiadne milióny rokov - už za svojho života uvidíme nové druhy.

Prípad hada (najchytrejšieho zo zvierat poľných) je tiež poučný - potrestaný bol jeden druh jašterka, dnes tu máme stovky druhov beznohých plazov, malých aj veľkých, jedovatých aj škrtičov, plávajúcich, dokonca aj trvalo plávajúcich (morských), lezúcich po všemožných podkladoch, dokonca aj lietajúcich. Tento vývoj za necelých 6 000 rokov ukazuje, že darmo sa Jehova vyhrážala, že "budeš žrať prach naveky", stačilo pár rokov, hady si pomohli. Evolúcia je teda zjavne silnejší, a teda aj jediný pravý, boh.

Najďalej sú v rozpracovaní týchto teórií lužisti a hneď po nich jehovisti.

Mrkni aj naUpraviť

Evolučná teória

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.