VTN.png VEDECKÝ TÍM   NECYKLOPÉDIE
odporúča článok De facto,
pretože odhaľuje odborné fakty.

Tento článok môže byť použitý
ako referencia v odborných kruhoch.

De facto (nepíše sa d'fuck-to!, to je iný výraz...) je to latinský výraz pre defekt, napríklad na bicykli, aute, lietadle, lodi, ponorke.

Výraz sa používa hlavne na poukázanie porušeného povrchu pravého predného povrchu kolesa prepravných prostriedkov (skratka PPPPPKPP), pričom vozidlá ktoré nesú označenie „De facto“ podliehajú prísnym kontrolám podla §141 a ich vodorovná rýchlosť nesmie presiahnúť 10km/h a zvislá pri tom musí byť vačšia ako 40km/h.

Pokiaľ sa automobil do 20 (nie je prvočíslo, iba obyčajné číslo) minút neopraví tak sa opraví sám, ale zničí tým zvyšok automobilu. Vzorec na odvrátenie De facto znie:

[math]\displaystyle{ I=(B.S)/3.14 * O }[/math]
I - prúd vo voltoch
B - Hydromolekulárna deformácia prvkov (tento rok sa nedá zistiť, to znamená že aj budúci rok bude "tento rok" )
S - dráha automobilu 2 minúty pred prechodom do stavu De facto
O - obvod kolesa ponoreného do kvapaliny v plynnom stave

výpočet O:

[math]\displaystyle{ O=O/2 }[/math] (nesmiete sa pomýliť)
a kedže O nepoznáme musíme ho vyrátať vzorcom
[math]\displaystyle{ O=O/2 }[/math] (nesmiete sa pomýliť)
a kedže znova O nepoznáme musíme ho vyrátať vzorcom
[math]\displaystyle{ O=O/2 }[/math] (nesmiete sa pomýliť)
túto operáciu treba opakovat počtom vyplývajúcim z následujúceho vzorca:
[math]\displaystyle{ P=(((((((Q.S)/2)/2)/4)/4)/8)/8) }[/math] (môžte sa pomýliť)
DvojJazyk.jpg Cudzojazyčné články
AAAAAAAAA!BielaBodkaCudzojazyčné prísloviaDe factoHieroglyfyLambe mihi natesLorem ipsumNezrozumiteľná rečNičPikachuQQQJozef TisoTelegrafVuvuzelaΟυροβςaβóροςแม้วโครซัค วินเด้าส์Koniec
Poznámka redaktorov: Podobné hovädiny ako sú tieto nám sem nevkladajte! Budú aj tak čoskoro zmazané!
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.