WMD-chemical.png Chémia
Labák.jpg
Chemický labák

Chémia je veda, ktorá dala ľudovi mnohé užitočné látky a Slovákom alkohol. Ľudovia, ktorí si z chémie vytvorili svoj životný štýl, sami seba nazývajú, že sú chemici. Aj keď pracovných miest pre chemikov je v poslednej dobe dosť málo, miera nezamestnanosti u vyštudovaných žiakov v svojom odbore zostáva prekvapivo nízka. Je to hlavne pre skutočnosť, že väčšina spoločností stále otvára voľné miesta, pretože chemici robia s najmenšími čiastočkami v látkach, nedovidia celkom, čo sa pritom deje a preto sa neustále vyhadzujú do vzduchu. Chemici, ktorí sa dlhodobo zaoberajú svojou profesiou sú jej veľmi verní, lebo sú silne závislí od chemických výparov.

Rozdelenie chémieUpraviť

Chémia je rozdelená do niekoľkých častí, z ktorých je jedna horšia ako druhá.

Organická chémiaUpraviť

Ako už zo samotného názvu vidno, je to chémia, ktorá sa zaoberá orgazmami organizmov.

Keď sa do obsahu organickej chémie začítame, vidíme v nej len kopu písmen C a H, ktoré sú očiarkované na všetky strany. Aby to nebola až taká úplná nuda, z času na čas sa k nim pripoja aj písmená O alebo N. Okrem toho v organickej chémii samozrejme existuje aj izomérna časť, ktorá sa pokúša vybudovať rôzne molekuly s rovnakým počtom atómov. Pre laikov na ľahšie pochopenie ešte raz zdôrazňujeme, že podstatou tejto disciplíny chémie sú molekuly, ako napríklad 3-etyl-2,2-dimetyl-4-izopentán-5,6-diizopropyl-oktán. Toto konštatovanie je jedným z kľúčových dôvodov lásky študentov k tomuto záživnému predmetu.

Princíp organickej chémie je veľmi cenený pre štúdium alkoholov, ktoré sa široko používajú pri výrobe palív. Je známe, že vedci oceňujú ich karbonizačný účinok. V laboratóriách sa vyskytujú ich sexuálne zlúčeniny, ako sú mentál, ementál a dementál, ktoré sa vplyvom rôznych reťazových reakcií trasformujú na metylén, ale môže to byť aj na bután.

Anorganická chémiaUpraviť

Anorganická (alebo aj Anorektická) chémia nás zvyčajne zavedie v zlom slova zmysle do sveta chémie. V ňom začíname a potom sa z neho nevieme dostať. Na rozdiel od organickej, ktorá sa zaoberá živými zlúčeninami, anorganická sa zaoberá mŕtvou chémiou. Anorganická chémia nemá zľutovanie nad národnou hrdosťou, používa vlastný jazyk a dokonca vnucuje ľuďom aj vlastné prípony. Anorganická chémia sa vyznačuje aj tým, že pre svoju existenciu používa maximum písmen abecedy. Nie je výnimkou, že tie písmená dáva aj do dvojíc. Toto odvetvie chémie je práve tým problémom, ktoré spôsobuje, že sa mnoho študentov štúdia chémie vzdáva. Nebaví ich učiť sa nezmysly z jej existencii, ako sú napríklad témy o rovnovážnej konštante dehydrogenačnej reakcie pri 90°C za prítomnosti katalyzátora, či počet molov potrebných na neutralizovanie roztoku 0,125g/mol hydroxidu sodného.

Anorganická chémia sa na rozdiel od organickej nezaoberá tak celkom látkami, ale prvkami, ktoré môžu byť rozdelené do rôznych tabuliek, ako je napríklad Periodická sústava prvkov, či presnejšia Dekelova tabuľka prvkov.

Praktická chémiaUpraviť

Hlavným cieľom v rozvoji chémie je kameň mudrcov. Je to materiál, ktorý mení ušľachtilé kovy na zlato. Poskytuje tiež svojmu vlastníkovi nesmrteľnosť. Jeho koncept pochádza z teórií islamského alchymistu, Abú Ghraiba, ktorý žil v 8. storočí. Analyzoval každý prvok podľa štyroch základných vlastností: teplo, chlad, suchosť a vlhkosť.Na týchto základoch mohol uskutočniť transsubstintanciáciu jedného kovu do iného preskupením jeho základných vlastností.

Nadšenie pre chemickú vedu podnietilo mnoho ľudí, Abúho nasledovníkov, aj k rôznym snahám o vývoj omamných látok a vďaka chemikom objavili Európania strelný prach, alkohol, igelitové tašky, jedy PET fľaše, Toluén a palivá. V neposlednom rade má pre chémiu význam vynález destilácie, ktorá pomohla Slovákom transformovať nestabilné ovocie na stabilné, ako je to napríklad transformácia sliviek na slivovicu.


  Chemické gebuziny
DeflagráciaElementárne jadro vodíkaOxidačno-redukčná reakciaHovnoDekelova tabuľka prvkovPeriodická sústava prvkovToxicRopaSavoHéliumSekundové lepidloKyselina sírováOhňoPlatinaKovoMydloSacharidySňahVodaVzduchMŕtve moreZelená Skalica

Anton SirotaAlbert Zweistein

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.