"Beda, mám pocit, že sa stávam bohom!"

- Titus Flavius Vespasianus - tesne pred smrťou

"Jebem Boha! Krista vyjebaného!"

- Ladislav Meliško
Boh
Boh

Božie oko ako ho videl Sv. Hubble
Narodenie 01. január 0 P.V.T.
Stred vesmíru(nie Maďarsko!)
Výška Nie je daná, môže sa meniť podľa jeho potreby.
Váha Nie je daná, môže sa meniť podľa jeho potreby.
Známy vďaka Stvoreniu sveta.
Deti Ježid, ľudia, zvieratá, vtáky, stromy, moria..
Príbuzní Aštar Šeran, Allah, Budha, Mohamed, Hare Krišna, Jehova, Jára Cimrman.
IQ Nekonečno
Webstránka http://www.godsfaq.com/

Toto je ľudo, alebo aj nadľudo z Necyklopédie

Boh, po starom aj Bôh, je údajne označenie nadprirodzenej bytosti, vyššej ako my, ľudovia, ktorá môže, ale nemusí, byť aboslútne najvyššou bytosťou. Ťažko povedať, čo je to. Môže to byť to, ale aj ono, oné, či sa. Nevieme, či Boh je žena, muž, aj hermafroditom by kľudne mohol byť, lebo sme (mu) ho nevideli. Určite ním (Bohom) nie je Chuck Norris, ale istá skupina (dosť veľká) tvrdí, že by to (Boh) mohol byť aj Nikto.

Pokiaľ boh je len jedným z viacerých bohov, píšeme ho s malým "b" a môžeme ho volať aj božstvo. Predpokladané vlastnosti týchto bytostí môžu byť rozmanité, spoločným znakom je nesmrteľnosť alebo takmer nesmrteľnosť a schopnosť robiť aspoň nejaké nadprirodzené veci. Takisto spoločnou vlastnosťou je, že keď nechcú byť videní, tak ich nevidíme. A oni nechcú, aspoň v poslednej dobe. Preto je tu ešte jedna spoločná vlastnosť: kedysi nás otravovali takmer denne, dnes ich nevídame.

Na zváženie: Tieto stránky mohli boli byť vytvorené (s)prostými monoteistami. Pre prostých monoteistov, ale aj ateistov preto v rámci nich nie je občas možné rozlíšiť pojmy „boh“ a „Boh“.

Spoľahlivosť dostupných zdrojovUpraviť

O Bohoch sa hovorí, že sú to tajnostkári, ale v porovnaní s Vorlonmi sú to obyčajní amatéri. V podstate všetko o sebe vykecali rôznym nespoľahlivým indivíduám zvaným ako sú napr. proroci, ktoré to potom všetko zapísali, hoci počutému vôbec nerozumeli a nevedeli ani písať.

Dnes tie zápisky prekladáme zo starých jazykov, ktorým nerozumieme, a veríme im do poslednej bodky, hoci ani interpunkcia, a teda ani bodky, kedysi neexistovali. Vieme teda len to, čo je v posvätných textoch. A ako na potvoru, kopa vecí tam nie je. Navyše, bohovia sa dnes už nezjavujú pred masovým obecenstvom a vôbec už nie pred vedcami. Asi nechcú. Alebo sa nám zjavujú, ale sa, okrem napr. gravitácie a žiarenia, ničím božským neprejavujú, takže nevieme posúdiť, či sú bohmi:

"Slnko je boh, každý ho môže vidieť."

- Indián kmeňa Pima - archeológovi

Takže všetko o božskosti máme len z druhej ruky, a to ešte skúpej ruky. Ale aj tak sme na tom lepšie, ako s tými Vorlonmi.

Iná verzia o božích odkazoch je, že Bohov už nie je tak veľmi vidno preto, lebo polícia má pod väčšou kontrolou užívanie drôg a lekári vedľajšie prejavy psychických porúch. Znamená to, že k rôznym zjaveniam sa sa v súčasnosti pristupuje z rozdielnych uhlov ako v minulosti. Z tohto dôvodu sú asi aj kňazi radšej vo svojich interpretáciách zdržanliví. Možno nechcú skončiť v base, či klietke pre bláznov.

Od mnohobožstva k jednobožstvuUpraviť

V podstate existujú dva základné modely: buď je hlavný Boh všemocným stvoriteľom všetkého, a potom nezáleží na tom, či jeho pomocníkov nazveme tiež bohmi, alebo len anjelmi či vesmírnymi ľuďmi, alebo nie je stvoriteľom všetkého a svoje právomoci sa delí s inými bohmi a musí s nimi dokonca bojovať a za určitých okolností môže byť aj takmer zabitý alebo aspoň odvrhnutý do priestoru ako Melkor.

Monoteizmus, na ktorom si dnes tak zakladáme, vznikol len postupne, ani náš jediný Boh, čiže JHVH a El (tých dvoch rozoznajú len fajnšmekri, tak sú v Biblii prepletení) neboli v prvých kapitolách sami, boli len najvyššími z Elohim. Až postupne, ako silnelo postavenie Jeruzalemského chrámu, silnelo aj postavenie Boha. Až nakoniec, v 5. dieli Biblie ho vyhlásili za jediného a ostatných bohov za falošné modly, ktoré treba roztrepať a ich kňazov zlynčovať. Potom sa ďalšími časťami Biblie nesie jediné motto - znovu a znovu niekto uctieval tých falošných bohov. Kde na to chodil, keď od samého začiatku bol iba Jeden?

Ale dnes sme si už na predstavu jediného Boha, nepredstaviteľne mocného, zvykli. Až na to, že Mu nechávame celú armádu anjelov, zosnulých svätcov alebo vesmírnych ľudí či valar, ktorých keby sme stretli, nemáme ako rozoznať od Boha... Preto väčšina ďalšieho textu bude vychádzať z predstavy, že Boh je len jeden, napríklad Lietajúce Špagetové Monštrum.

Stvorenie BohaUpraviť

Táto otázka sa zdá byť smiešna - bol tu predsa večne. Ale vôbec to nie je také samozrejmé. Na Homérovom Olympe napr. vládla už tretia generácia bohov, a ich predkovia už prakticky na svet nesiahali, boli už potomkami eliminovaní, zvrhnutí do Tartaru a tak rôzne.

Náš Boh tu vraj bol odjakživa. Čo však potom, preboha živého, robil celú tú večnosť predtým, ako sa rozhodol tvoriť? Tomáš Aquinský nám hovorí, že sedel vo vŕbovom hájiku a plietol korbáč na tých, čo kladú takéto blbé otázky. Ale aj tak, čo robil? Dokonalel?

To by znamenalo, že spočiatku nebol dokonalý. A keď nebol dokonalý, bol vôbec nejaký?

Možno nedokonalel, len plánoval svet, ale prečo nekonečne dlho? Veď aj Chuck Norris by to mal skôr, ten narátal do nekonečna už dvakrát. Sú aj názory, že predtým nebol čas. Ale dá sa plánovať bez času? A o čom vôbec premýšľal, keď nič nebolo?

Či nebol a vznikol? Ale potom ako? Sám od seba? Ale potom mohol sám od seba vzniknúť aj svet, nech je pochválená Evolúcia a Profesorovo meno, a žiadneho Boha na vysvetlenie nepotrebujeme.

Alebo ho niekto stvoril? Tak potom ten niekto bol asi ešte väčší, keď bol schopný stvoriť niečo tak dokonalé, ako je Boh. A ak aj nebol väčší, kde je teraz a kto stvoril jeho?

Stvorenie svetaUpraviť

"Hmotný svet vznikol nepatrným narušením ničoho. Boh je teda prvým narušiteľom. Alebo narušeným?"

- fízik Stanislav Tokár - o vzniku Všehomíra

"I riekol Boh: Buď deň... A zasa bol deň!"

- Biblia

Ak má Boh byť všemocný a najvyšší, priam sa žiada, aby bol stvoriteľom nás a sveta. Bez tohto by sa nad ním stále vznášal niekto ďalší (niečo ďalšie), kto (čo) by Ho mohlo zhodiť. Preto nám treba nejakú hypotézu, ako to ten Boh zmanažoval. Žiaľ, všetky tie verzie spísali len spomínaní nevzdelaní duševne narušení proroci pod vplyvom nejakého "inšpirátora", takže stoja za veľké tudle. Boh by nám iste vedel napísať lepšiu verziu, ale nechce.

Podľa u nás najrozšírenejšej verzie Boh stvoril svet pred ±6000 rokmi, čo je samo o sebe nešťastné číslo. Trvalo mu to šesť dní (znovu nešťastné číslo (žiadne nešťastné číslo nie je prvočíslo)), na siedmy deň oddychoval. A keďže oddychoval kreatívne, vytvoril Plochozem, čo je obzvlášť idiotský preklad Pratchetovho Discoworld. Tiež, v podvečer označil niektoré čísla za nešťastné. Keď svitol ôsmy deň, začal fabrikovať dôkazy, svojej neexistencie (dôvodom bola stávka). Okrem toho sa venoval vydávaniu prikázaní, ktoré sám nedodržoval a bránil ich dodržiavať aj iným. Viac nájdeš v článkoch Genezis, Genesis, Dedičný hriech a mnohých ďalších.

Treba konštatovať, že sú aj iné verzie stvorenia sveta propagované inými alter egami tejto schizofrenickej bytosti, napríklad verzia Špagetového Monštra a verzia Ilúvatara, či verzie, v ktorých je počiatok nejasný a takmer evolučný (napr. grécka a rímska mytológia).

Podstata BohaUpraviť

 
Michelangelova predstava Boha ako atletického a geniálneho starca. Až na mierne dobrotivejší výraz je to celý Zeus.
 
Boh ako horiaci ker. Tu nie sme na jeho obraz.
 
Effelov dobrotivý Starček projektujúci Evu asi vystihuje predstavu mnohých veriacich.

Boh môže byť buď podobný ľudovi, hoci o pár levelov vyššie, alebo úplne odlišný a nepochopiteľný, dokonca viacjedinný (JHVH, Špagetové Monštrum). V Biblii samotnej bol Boh spočiatku úplne antropomorfný, chodil po Raji, dalo sa pred ním skrývať, normálne sa rozprával. V priebehu Exodu sa zmenil. S Abrahámom a Mojžišom najprv hovoril pomocou normálnej reči, o pár kapitol ďalej sa prejavoval už len hrmením a hrou farieb na mieste, kde Jeho Neviditeľnosť stála. Neskôr hovoril už len cez prorokov, ktorým telepatoval, čo potreboval. Židia postupne z neho urobili bytosť, ktorá nemala podobu a ktorej pravé meno sa nesmelo vyslovovať.

O ďalší vývoj Boha sa postarala veda. Čím vyššie taikonauti lietajú, čím viac máme Hubbleových teleskopov a iných copov, tým menej priestoru ostáva pre antropomorfnú bytosť. Kedysi stačilo, že Boh sedel na tróne nad najbližším oblakom, dnes nad oblakmi lieta každý pako a vidí, že tam trón nie je. Takže dnes sa často verí v nejakú Silu či Energiu. Najlepšie v niekoho, kto je taký zložitý, že sa to ani nedá predstaviť predstaviť.

Lenže, je ľahké povedať, že nejaká bytosť je strašne zložitá, ťažšie je jej dať nejaké vlastnosti, čo by sa nás, ľudov, týkali. Taká zložitá bytosť by asi potom neprejavovala primitívne pudy, nebola by žiarlivá, pomstivá, uznávajúca princíp kolektívnej viny, starajúca sa o to, či uvidíme sestrino ohanbie a zjeme kúsok bravčoviny. A asi by nemala záľubu v obetiach a pachu spáleného mäsa. (Áno dnes obete už nechce, ale nedávno chcela a až vďaka Evolúcii, nech je požehnaný jej tretí zákon, sa tá bytosť zlepšila.) Ale Boh, ktorý nás má na saláme, ktorý od nás nič nechce a nič nám nedá, je nám asi k ničomu.

Religionisticky zaťažení spoluobčania majú tendenciu Mu byť vďační. Len tak, zato, že nás stvoril. Z toho, že stvoril tento Vesmír, vyvodzujú, že ide o bytosť všemocnú a teda bytosť, ktorej sa treba radšej báť. Ale naozaj na stvorenie treba všemocnú bytosť? Pokiaľ náš svet vznikol len "nepatrným narušením ničoho", mohol to narušenie spôsobiť aj nepatrný malý mravček, ktorý už dávno zdochol.

ViacjedinnosťUpraviť

Zložitá osobnosť môže (?) byť aj viacerými osobami. Je praktické, ak k nepochopiteľnému Duchu svätému pridáme jej ľudskejšie podoby Otca a Ježida, ktorí sú pochopiteľnejší. Ibaže, je to potom ešte ten zložitý Duch, keď sa zmestí do obyčajného ľuda?

Pohlavie, vek a rasaUpraviť

Boh sa roky zobrazoval ako Starý Ujo (nie ten náš). Nevedno prečo. Nás predsa stvoril na svoj obraz.

"Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril."

- Boh - Gen 1:27

Z toho jasne vyplýva, že Boh je bielo-čierno-žltý hermafrodit vo veku 0 až 150 rokov. Prinajmenšom, všetko toto v ňom je. A nakresliť Ho ako malé Čierne Dievčatko či Starú Indiánku je rovnako primerané, ako toho Starého Uja. Koniec koncov, aj taká Jehova je žena.

Alebo je Boh len tou Energiou, ale potom nie sme na Jeho obraz, rovnako ako nie sme na obraz Špagetového Monštra.

Osobný BohUpraviť

Preto dnes má každý veriaci o Bohu svoju vlastnú predstavu , ktorá zvyčajne nemá s Bibliou takmer nič spoločné (aj samotná Biblia nám ponúka rozmanité verzie Boha). Veriaci sú preto ďaleko pestrejšou skupinou než ateisti a zavrieť ich do jednej miestnosti, asi sa pobijú.

Ako rozoznať Boha od DiablaUpraviť

 
Čierňava a blesky, to Boh, alebo Sauron?

Zdá sa to byť nezmyselná otázka: Boh je predsa dobrý a Diabol zlý. Ale napr. v Biblii nájdeme stovky príkladov, keď Boh bol príšerne zlý a nemorálny a o Diablovi sa tam zas tak veľa nepíše, a občas bol aj celkom dobrý.

"Knieža temnôt je gavalier."

- Shakespeare - Kraľ Lear

"Som muž bohatstva a vkusu."

- Mick Jagger - Sympathy for the Devil

Predstavme si teraz, že stretneme mocnú bytosť vznášajúcu sa nad zemou, ktorá vie robiť zázraky a hovorí nám, že je Boh. Máme šancu ich rozoznať? Dá sa namietnuť, že Boh je na prvý pohľad "svetlý", narozdiel od síl Temna. Ale napr. biblický JHVH sa prejavoval čiernymi oblakmi, bleskmi, ohňom, dymom, celkom ako Morghot a Sauron.

Chvíľka poézie:

„Tu pohla sa a zatriasla zem

a zachveli sa, pohli vrchov základy,
lebo vzplanul hnevom.
Dym sa Mu valil z nozdier,
zžieravý oheň z Jeho úst,
žeravé uhlíky blčali z Neho.
Naklonil nebesá, zostúpil,
a mrákavu mal pod nohami.
Niesol sa na cherubovi a letel,
vznášal sa na krídlach vetra.
Tmu urobil si skrýšou vôkol seba
a svojím stánkom temné vody,
husté oblaky.
Zo žiary pred Ním oblaky Jeho prešli
v kamenec, v uhlie ohnivé.

Opis Boha v žalme 18.


Dobrotivosť BohaUpraviť

"Prvé, čo ma napadlo bolo, prečo Boh nezasahuje. Hneď ma ale napadla odpoveď, že má asi k tomu dôvod."

- Filozof

Kresťanský Boh je všeobecne pokladaný za dobrotivého, milujúceho ľudí natoľko, že pre ich spasenie obetoval vlastného syna. Veď už len to, že nás stvoril, znamená, že nás má rád. Či?

Predstavme si seba samých v jeho úlohe. Sme ľudia z ďalekej sci-fi doby. Žijeme každý sám vo svojom vlastnom ekosystéme plne vybavenom vyspelými technológiami. Sex je už nemoderný a možno aj zrušený. Zatúžime po spoločnosti. To nie je až taký problém, pretože z našej DNA dokážu naše prístroje stvoriť nové bytosti. Nemusia to byť ľudia, smerom "nadol" ich vieme ľubovoľne modifikovať, smerom "nahor", k bytostiam dokonalejším než sme my, to ide len obmedzene (vieme z genómu odstrániť dedičné poruchy, ale tie už boli odstránené aj nám a stále je to len ľudský genóm). Koho si teda stvoríme:

 1. Nám rovnocenných ľudí, dokonca sa im pokúsime dať šancu, že nás svojimi schopnosťami mierne prekonajú?
 2. Ľudí o trošku hlúpejších a fizycky slabších než sme my, aby sme im mohli šéfovať?
 3. Bytosti mentálne zaostalé, fyzicky slabé, s menej zmyslami než máme my (napr. hluché alebo slepé), krátkoveké (aby sme mohli pozorovať viacero generácií), náchylné na mnoho chorôb, voči ktorým sme my imúnni?

Ak by sme boli biblickým Bohom, zvolili by sme si možnosť č. 3.

A ako by sme sa k týmto menejcenným bytostiam správali:

 1. Ako k domácim miláčikom, bavili by sme na ich nešikovnosti, ale inak by sme ich rozmaznávali?
 2. Chceli by sme od nich, aby svojim (chabým) intelektom vzdorovali svojim hormónom (ktoré sme im dali my), aby sa neprežierali (ale jedlo by sme im nechávali pod nosom), aby sexovali iba keď im to dovolíme (ale partnerov by mali stále k dispozícii), aby neboli agresívne?
 3. Chceli by sme aby nás milovali, hoci nás nevidia (sú slepé alebo ich kŕmime len pomocou prístrojov a nikdy sa im neukážeme)?

Ak by sme boli biblickým Bohom, zvolili by sme si kombináciu možností č. 2 a 3. A tým, ktorí by poslúchali najviac, by sme sľúbili, že po smrti ich mozog nahráme do počítača, z ktorého nás potom budú môcť naveky vnímať a obdivovať. Sľúbili. Bez záruky.

Dôkazy božej neexistencieUpraviť

"Božie mlyny melú náhodne a rôzne rýchlo."

- Sv. Augustín

Vzhľadom na vyššie uvedené sa objavujú pochybnosti o existencii boha, argumentom veriacich však ostáva, že neexistenciu boha, Červenej čiapočky, siedmych trpaslíkov a Európskej Komisie usilujúcej sa o náš blahobyt ešte nikto nedokázal. Napriek tomu však existujú nepriame dôkazy božej neexistencie, ktoré možno zhrnúť do štyroch vznešených právd:

 1. Prítomnosť tzv. pápeža dokazuje, že zemi vládne Satan. Prostredníctvom Pápeža bola na nás uvalená nuda.
 2. Boh neprežil holokaust.
 3. Bútorizmus robí boha zbytočným.
 4. Aj Profesor, kiež sa ho Lietajúce Špagetové Monštrum dotkne svojím rezancovitým príveskom, nám hovorí, že boh neexistuje.

Navyše treba dodať, že ak aj náhodou nejaký ten boh existuje, zjavne chce, aby sme si mysleli, že neexistuje, inak by nerobil také hlúposti.

Verzie bohaUpraviť

Boh trpí schizofréniou, čo bolo spôsobené povyšovaním rôznych božstiev z boha na Boha. Pokiaľ existuje teda nejaká vyššia Pravda, potom každé „menšie“ božstvo sa tak stalo (vždy bolo?) jeho súčasťou, respektíve prejavom. Môžeme povedať, že Jeho alter egom sú:

Ak nie si tam, kde si, nie si nikde.

Boh

Vzhľadom na globálnu finančnú krízu, bude z dôvodov šetrenia elektrickou energiou „svetlo na konci tunela“ až do odvolania vypnuté.

BohAudio VerziaUpraviť

Tento článok bol spolu s článkom Ježiš niekým prerozprávaný a môžete si ho večer v kresle s čajom a slúchadlami na ušiach vychutnať vďaka Večerným Predčítaniam z Necyklopédie.[2]

Večerné Predčítanie z Necyklopédie
Ježiš & Boh
<youtube>[cY1FqOWmW_I]</youtube>


Žaloby na BohaUpraviť

USA Rumunsko

PoznámkyUpraviť

 1. Pôvodne text znel: Čítaním tohto článku sa generuje karmický dlh vo výške 73 tabliet prosacu - zmenili sme to do zrozumieteľnej podoby, lebo niektorý z nás nevieme kerý Boh je ten „Prosac“!
 2. Zdroj videa (zvukovej nahrávky) na YouTube - pravdepodobne môžme očakávať aj ďalšie pokračovania, či?
Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII.  
 

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.