Autobusár

Autobusár je ľudo, ktorý dopravuje ostatných ľudov z bodu A do bodu B pomocou autobusu. Na rozdiel od šoféra sanitky navonok nerobí pri tejto doprave hluk, ale zato je vhodný objekt na zber citátov voči svojim obetiam, ktoré sa oficiálne nazývajú cestujúci. Cestujúci sú práve tí masochistickí maniaci, ktorí zatúžili pod príkorím, ktoré im dokáže poskytnúť len a len autobusár.

Autobusár
Autobusár


Narodenie Musí byť starší ako 21 rokov
Úmrtie Niektorí v autobuse, iní prirodzenou smrťou
Váha Obvykle je objemnejší
Manželka Väčšinou má
Deti Môžu zdarma cestovať
Príbuzní Kamionista, šofér, revízor
IQ Prevažne nízke

Toto je ľudo, alebo aj nadľudo z Necyklopédie

Necytaty.png Stránka Autobusár patrí do kategórie zlatého fondu
NecitátoV   NECYKLOPÉDIE.

PôvodUpraviť

Autobusár je vývojové štádium komára skríženého s leňochodom. Dokazuje to štúdia Švajčiarskeho ústavu na štúdium stresu. Je dokázané, že na autobusárske povolanie je potrebná nenávisť k ľudom. Absolútny nezaújem o prácu a bezpečnosť a tiež neuveriteľná lenivosť a nespoľahlivosť sú nepostrádatelnými kvalitami autobusárov. Drzosť a neúcta k autoritám im je vlastná.

Vodič autobusu je najvyšším štádiom národného socializmu, spojeného s komunizmom vyživovaného kapitalistickým materializmom a zlomyselnosťou.

VieraUpraviť

Každý pravoverný autobusár je členom tajnej sekty Busistov. Busisti úzko prepojení s Autičkármi uctievajú požehnané Koleso ktoré, podľa ich vieroučenia: Prišlo a nastolilo v poriadku chaos. Každý autobusár sa modlí tvárou obrátenou k depu. Identifikujete ich podľa tvárí umastených od motorového oleja a v lete od potu. Každý pravoverný autobusár minimálne raz za dva dni oddáva svoje telo alkoholickým radostiam. Každý pravoverný musí aspoň raz v živote navštíviť autoškolu, ak mu to inteligenčná a finančná úroveň dovolí. Správne otrlý autobusár si aspoň raz za týždeň skúsi mikrospánok, či počas diľkového spoja aj nejakú tú prejazdenú vyspanú opicu.

Dnes je iná doba. Od pravoverných inkvizítorov z rád obtloustlých či naopak vychudnutých autobusárov, povstal nový rád. Títo statočný templári na bielych Írskybusoch bojujú proti autobusárskym satanášom a veľakrát si nevypýtajú kartičku, čo považujem za šľachetnosť a rytierske chovanie. Buď im česť. In ordo de ordem autobusarem kokotarem.

Spôsoby a praktikyUpraviť

Busisti sú nebezpečná mafia. Medzi ich praktiky patrí hlavne štvanie ľudí. Prostredníctvom svojej hlavnej zbrane (autobusov) nútia ľudí voziť sa z miesta na miesto za hlbokej zimy a ešte za úplatu. Niektorým robí potešenie z ľudského neštastia preto sa neštítia meškať. A často sa stáva že keď nestíhate tak chladnokrvný šialenec za volantom čaká a až keď budete pri dverách vtedy ich zavrie a odíde. Neberú peniaze lebo si ich nectia. 20 eurocentov slovenských za štandardnú priepustku na územie autobusu je pre nich čiastka mimoriadne posvätná. Nárok na tzv. zľavnené cestovné má človek ktorý je členom sekty SAD, alebo je žiakom školského zariadenia a preukáže doklad o návšteve školy. Batoľatá musia predkladať rodné listy či naozaj majú menej ako štyri roky a nárok na nulové cestovné. A ak ste vozíčkár tak vám radšej ani nezastavia (pre istotu). Medzi bežnú prax patrí aj meškanie. To je veľmi zaujímavý fenomén. Čísla ktoré zadalo ministerstvo dopravy NASA jasne ukazujú že autobusári sa nachádzajú na inej časovej osi ako normálny svet. To znamená že obecná teória relativity o pohybe a čase sa nedá uplatniť na celé súcno. Lebo ako sa autobusár pohybuje po svojej premenlivej časovej ose raz mešká dvadsať minút a inokedy je už dvadsať minút preč. Tiež sa dokázalo že autobusári vládnu veľmi silnou mágiou. Vedia množiť peniaze, premieňať farby na semafóroch, vyhýbať sa polícii a riadiť pod vplyvom alkoholu.

Medzi praktiky niektorých autobusárov patrí aj vyhadzovanie peňazí von oknom.

Zákony a vodiči autobusuUpraviť

Zákony sú samostatnou kapitolou v krutom svete autobusomo(de)bilizmu. Či už ide o spravodlivé zákony Horného Uhorska, alebo všeobecne platné zákony prírodné.

Prírodné zákony fyzikálneUpraviť

Stephen W. Hawking, CH, CBE, FRS, FRSA; vyjadril svoj záujem navštíviť Slovenskú republiku, citujem: "V záujme preskúmania časopriestorových anomálií, ktoré môžu mať za následok vznik mikroskopických čiernych dier, ktoré môžu mať za následok úhyn druhu Homo sapiens sapiens." Števo Hóking k tomuto názoru dospel po skúsenostiach so slovenskou autobusovou dopravou. Podivuhodný fenomén s názvom časová diera je možné sledovať na celom území Horného Uhorska (a možno ešte Azerbajdžánu) Objavili sa názory že o časovú dieru ísť nemôže, lebo tento fenomén nebol potvrdený, ale verejnosť už nedokáže vysvetliť udalosti, ktoré tomuto objavu predchádzali. Podľa viacerých svedectiev sme zostavili približnú rekonštrukciu udalosti: Postava X stála o 16:25 na autobusovej zastávke a vyčkávala linku 3 (je to prvočíslo) s príchodom 16:28. Miesto toho do stanice dorazila linka 4 idúca o 16:35. 1 minútu po nej dorazila už zmienená linka 3. Autobus z budúcnosti (linka 4) dozaiste narazila na trhlinu v časopriestore, známu ako časuvú dieru a podivnou nepravdepodobnosťou sa ocitla na tom istom mieste o 5 minút skôr a tak došlo k nalomeniu kontinuity času ako takého. Ako inak sa dá vysvetliť to že vodič bol absolutne kľudný, napriek tomu že veľa ludí autobus nestihlo. Iný príklad je ešte zarážajúcejší a celý fenomén časovej diery len potvrdzuje: Pán Y stojí na zastávke a čaká na linku 2, ktorá má príchod 14:55. Další autobus ide až 15:55. 15:15 je pánovi Y divné čo sa stalo, 15:30 si hovorí že mohol už byť doma pešo, 15:45 konečne dorazí autobus, ktorý však nezastaví. 15:48 potom príde ďaľší, autobus ktorý mal príchod o 14:55. Na otázku prečo mešká, vodič odpovedal: "Ale veď ste dlho nečakal." Fenomén časovej diery zapôsobil aj v tomto prípade, podľa teórie Pištu Hókinga, sa celý objekt aj s ľudami stratí, ale v pôvodnej realite neprestane existovať. Táto realita sa ale následne posúva a dáva prednosť realite náhradnej, ktorú vytvoril nový časový prúd autobusu. Pán Hóking ešte poznamenal že na výpočet pravdepodobnosti meškania autobusu stačí jednoduchý vzorec, ktorý dokáže pochopiť ktokoľvek kto zvládol kvantovú fizyku, termodynamiku, parapsychológiu a parašutizmus....

Cenník a peniaze vo všeobecnostiUpraviť

"Cenník a cestovný poriadok sú k dispozícii u vodiča." je fráza vylepená v mnohých autobusoch. Mnohokrát to zostane len pri fráze, lebo cenník aj cestovný poriadok sú vysnené. Čo sa týka nezmyselne predraženého cenníka za autobusovú dopravu, môžem povedať len jedno (vychádzam zo skúseností SAD Liorbus, Dopravý podnik mesta Banská Bystrica, SAD Zvolen a súkromné linky na trase Banská Bystrica - Ružomberok): Za veľa peňazí málo muziky. Ako je možné že za tú istú trasu (65 km) zaplatím raz 1.65€ a inokedy zase 2.65€, keď sa stále jedná o ten istý lístok. Ministerstvo dopravy a jednotlivé spoločnosti(ktoré robia to isté, je to ako keby do jednej cukrárne dodávali zmrzlinu osmi výrobcovia) majú upravenú matematiku. Stal som sa tiež svedkom jedného fenoménu. Polovicu z 2.50€ vypočítal vodič na 1.75€. Inokedy stál lístok 1.65€, mal som pripravených 1.80€ a vodič nechal tak. Keď som sa pokúšal stažovať, tvrdil že pozabudol. Tiež je prazvláštne delenie cien v autobusoch BB. Študentský stojí 40c. s kartou 25c. Minule mi karta ISIC dvakrát zobrala celý, čo ma stálo 65c. Matematika a autobusy, to veru nejde do hromady. Posledný postreh. Dal som autobusárovi 2€ do RK z BB. On si ich položil a povedal že lístok stojí 2.10€ dal som mu 50c aby mi vydal a on povedal, ešte euro. Z toho môžme usúdiť, že sa jedná o istú časopristorovú anomáliu, či dokonca čiernu dieru (ako sa nechal počuť Pišta Hóking). Pod cenníkom dopravných služieb si predstavme hmotu, na ktorú vplývajú neznáme kvantá antihmoty, a teda mení svoju veľkosť (resp. je opakovane sťahovaná do červej diery). Z toho vyplýva, že cenník je nestály, stále sa meniaci a informácie v ňom sú nám, bežným ľudom, nedostupné z dôvodu nízkeho (resp. vysokého) IQ.

Ak máte podobné postrehy s inými profesormi matematiky v iných mestách, dopíšte.

Súbor:Drunken busdriver in Bratislava. Betrunkener Busfahrer in Bratislava

Autobusár na Mlynských Nivách v Bratislave

DoporučenieUpraviť

Nedráždi hada bosou nohou. Tak hovorievali naše matere a staré matere. Dnes by sa malo hovoriť: Nedráždi autobusára ničím. Títo buldoci sa vedia nahnevať a uraziť pre každú maličkosť akou je napríklad to že im dáte dvadsať centov v dvojcentovkách. A ak vám nedajbože chýba jeden cent tak vás vyhostia z posvätnej pôdy autobusu a zapudia vás. Preto buďte náramne opatrný pri zaobchádzaní s touto kastou.

Autobusársky slovníkUpraviť

Z týmito výrazmi sa môžete stretnúť pri komunikiácii z autobusárom:
lístok - štandardná priepustka do autobusu za primeranú, predraženú taxu. Môže byť zľavnené, zdražené, predražené a pre Billa Gatesa.
volant - vôlant, vôľant, kormáň. Základný pilier celej autobusárskej viery
koleso - z autobusárskej mytológie posvätný prodmet ktorý zostúpil na zem aby šíril hnev
nemám, nedám, nechcem, neviem - univerzálne hlášky ktoré možno slúchať z úst autobusárov pri rôzných činnostiach
priložte kartu, prázdna karta - najineligentnejšia vec v autobuse (nepočítam cestujúcich) a neoceniteľný pomocník autobusára
revízor - mytologická bytosť ktorá má podľa starých textov trestať nehodných a tých čo lístok nedržia. Nikto ho nikdy nevidel aj keď sú zaznamenané svedectvá o ich činnosti ale sú to skôr dohady.
preukážka - označenie pre kartu, pochádzajúce zo socialistických čias. Používajú ho hlavne vodiči, ktorí vykonávajú toto povolanie už veľa rokov. Slovo preukážka môže znamenať aj záhadný predmet, s ktorým sa majú ľudovia preukázať, ak chcú zľavnené cestovné.

Známi autobusáriUpraviť

Janko SlotaUpraviť

 
Autobusár Ján Slota

Janko Slota je bývalý Maďar, ktorý jazdí v žilinskej autobusovej spoločnosti SLOTAKIA. Nevie veľmi dobre po slovensky, no vždy si pred naštartovaním autobusu zaspievá slovenskú hymnu od Janka Kráľa. Jazdil väčšinou na krivonohom poníkovy dovezenom z Mongolska. No potom čo poníka odkúpila žilinská automobilka si zapožičal najrýchlejší prepravný autobus na Slovensku. Jeho stíhací autobus nezastavuje na žiadnej zastávke, lebo by to neubrzdil. Osoby prepravuje rýchlosťou väčšou ako je rýchlosť svetla (pozor! nie väčšou akou Chuck Norris robí mesiačiky). Jazdí len na trase Žilina - Chorvátsko. Jazdí bez povolení a obemdzení a ak spôsobí dopravnú nehodu je chránený poslaneckou imunitou. Občas si počas jazdy vypije a vtedy Vás odvezie len za Dunaj.

Mikuláš ČernákUpraviť

[1]

Jozef PátrovičUpraviť

Aj tento spevák a enviromentalista pracoval v podniku ČSAD.

VulgaritaUpraviť

Autobusári sú často vulgárni, najmä v prípade zlej dopravnej situácie (zápcha), keď musia vydávať peniaze alebo sa im niečo nepodarí.

"BOHA!!"

- Ján Maľa pri stlačení zlého gombíka, Levice

"TAM NEJDEM!! Kurva veď na tabuli je to. PIČE."

- Ján Maľa, Levice

"NO PRILÓŽ!! (pozn. kartu) Čo čumíš"

- Ján Maľa, Levice

"Mohli by ste si jak kokoti prestať pískať?! Ja už som vám to raz povedal. Chlapci, ak potrebujete, možete na najbližšej zastávke vystúpiť!"

- autobusár DPB

"Ježiš pani, toľko mi dávate, jebne ma!"

- Záhorácky autobusár

"Do piče!"

- Keď šofér netrafil tlačítko na prístroji

"Kurva!"

- Autobusár

"Jebni ho!"

- Autobusár

"Čo sa mi drbeš o autobus?"

- Vladimír S.

"Do piči!"

- Diaľkár

"Jebte sa do voza!"

- Maďarský autobusár

"Nemuh som še dostac z parkoviska, krista ci mariju!"

- Autobusár Vladimír z východu

Viacej výrokov autobusárov si môžete prečítať v našom projekte Necitáty, kde sme autobusárom venovali celú rubriku.

ZáverUpraviť

Teraz trochu vážne. Vačšina autobusárov nemá rada svoju prácu. Sú unavení a dosť nepríjemní. Nepočkajú na vás a často meškajú. Je to skoro ako s učiteľským povolaním. Slabo platené a dosť dôležité. Ale aj autobusári by sa mali zamyslieť a riadiť s úsmevom.

Autobusová doprava
Autobusy: Liorbus A380 | Vrakosa | Írskybus | Ikarus 280 | Autobusy DPMB  
Dopravcovia: Slovenská autobusová doprava | DPMK | Dopravný podnik Bratislava | Arriva Liorbus | Eurobus Košice | Prepravný prieskum SAD
Druhy autobusovej dopravy: MHD | Prímestská doprava | Diaľková doprava
Ľudia: Autobusár | Revízor | Výroky autobusárov
Iné veci súvisiace s autobusovou dopravou: Cestovný poriadok | Zastávka | Teleportačná jama | Dopravno-zábavný podnik Bratislava


  Remeslá

AutobusárCelebritaDoktorGeológHajzelHasičHerecInfluencerKamionistaKuriérManažérNovinárPolicajtPolitikPosranecPrezidentProfesorProstitútkaPápežPodnikatelRedaktorRevízorSpevákSpisovateľStarostaŠoférVedecVekslákVojakZlatokopkaZolotechnik

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.