Necyk.png

Toto je seriózny článok Necyklopédie!!!
Tento článok bol označený komunitou za seriózny článok. Je natoľko kvalitný, absolútne seriózny a pravdivý, že sa mu dostalo cti byť na jej Hlavnej strane. O ďalších serióznych článkoch sa rozhoduje tu.

Gold piece.png


Done.png


Život
Der Kreislauf des Lebens, Hans Canon.jpg
náboženské chápanie kolobehu života
Postpartum baby3.jpg
Oficiálne sa ľudov život začína narodením.
Old woman with young baby boy.jpg
Dve fázy života: tá prvá a tá druhá tesne pred ľudovou recykláciou.
VTN.png VEDECKÝ TÍM   NECYKLOPÉDIE
odporúča článok Život,
pretože odhaľuje odborné fakty.

Tento článok môže byť použitý
ako referencia v odborných kruhoch.

"Život škodí zdraviu!"

- lekár

"Čo s načatým životom?"

- decko

Život (alebo aj žitie) je dosiaľ celkom dobre nevysvetlený a nejasný prírodný jav. Opakom života je ďalší vcelku dobre vysvetlený prírodný jav, ktorý sa laicky nazýva smrť (teológovia o volajú posmrdný posmrtný život, ale ten je zas nie príliš vysvetlený). Život považujeme za stav nezlúčiteľný so smrťou, ako aj s niektorými poraneniami a chorobami (demencia medzi nimi nie je).

Otvoriť oči verejnosti pri skúmaní existencie života smrti sa pokúsili hollywoodskí tvorcovia krutej reality napríklad vo filme Matrix. Technika ide stále dopredu a vízie o budúcnosti životov sa bežne dajú vidieť v rôznych počítačových hrách, kde je úplne bežná možnosť zisku viacerých (nečíslo) životov. Paradoxné je, že niektorí jedinci sa už teraz správajú tak, akoby mali už tých získaných životov viacej (pokokot). Vidíme to napríklad na cestách v správaní sa šoférov, vodičov kamiónov, ale aj pri rôznych iných atentátoch.

Z lekárskeho (a teda vlastne aj z medicínskeho) hľadiska je život sexuálne prenosná choroba so stopercentnou úmrtnosťou.

Spôsoby životaUpraviť

Ak poprieme fakty o existencii nadľudov a UFA a pokúsime sa tvrdiť nezmysly o tom, že život existuje iba na Zemi (poprieme dokonca aj Boha a Chucka Norrisa) môžeme vychádzať z dosiaľ vedecky publikovaných faktov o životných prejavoch. Základnými životnými prejavmi by podľa šarlatánov zvaných prírodovedci teda mali byť:

 • metabolizmus - prijímanie, spracovanie a vylučovanie potravy (niektorým národom, napr. Rusom, splývajú pojmy život a brucho, čo je pochopiteľné)
 • možnosť rastu - využívanie zožranej potravy na rast a neskôr na bujnenie nádorov
 • schopnosť reprodukcie - kopulácia a delenie sa aby vznikli nové životy
 • schopnosť mutácie - zdegenerovanie organizmov, ktoré podmieňuje vývoj nových druhov, logicky čoraz horších

Podľa filozofov existujú tri spôsoby života :

 • vegetatívny - živé iba vegetuje, to znamená iba žerie, serie (umelo označované ako že „vylučuje“), rastie a rozmnožuje sa. Najnižším živým organizmom, ktorý takto existuje sú vraj rastliny, ale pozri nižšie.
 • senzitívny - vyznačuje sa vraj vnímaním, pohybom a, vďaka pudu sebazáchovy, snahou prežiť a užiť si. Táto vlastnosť sa pripisuje živočíchom.
 • racionálny - vychádza vraj zo schopnosti špekulovať. Tento level vraj dosiahli iba ľudovia a prejavuje sa im to snahou prežiť a užiť si. Ale sofistikovanejšie, napr. namiesto sexu počítačovými hrami.

Pri ľuďoch sa dá vo všeobecnosti povedať, že svojim spôsobom majú potenciál dosiahnuť všetky spôsoby života. Potenciál je jedna vec, realita je taká, že nikto nie je kompletný a nič nie je definitívne. V reále je zistené, že u obrovskej masy ľudí dominuje vegetatívny spôsob a tento spôsob je aj ľudskou prioritou. Ostatné sú podružné a podľa Gaussovej krivky by sa dalo povedať, že vegetatívny spôsob života je majoritou pre 80% populácie.

Fázy životaUpraviť

Existujú opodstatnené teórie o tom, že život je nebezpečná návyková droga, ktorej sa živý organizmus drží hlava nehlava. Iba pár nadšencov, samovrahov a emákov sa snaží proti tejto pliage bojovať. Ak sa so životom nič neudeje, normálny priebeh jeho etáp je nasledovný:

 1. prenatálne obdobie - je to obdobie pred narodením. Začína tesne[1] potom ako sa zárodočné vajíčko a spermie pobijú tak, že sú úplne v sebe až do času, kedy dôjde k narodeniu. Toto obdobie je veľmi dôležité, lebo agresivita spermie sa dostane do vajíčka a vo forme žijúceho tvora zostáva v organizme až do smrti (a možno aj ďalej). Prejavuje sa zápasom jedného aj druhého tzv. „Ja“, ktoré nazývame aj „ego“.
 2. detstvo - je fáza po narodení až po obdobie, kedy sa z homosexuálne orientovaného jedinca a obdivovateľa rodičov stáva ďalší chorobný stupeň života, nazývaný aj dospievanie. Homosexualita tejto vývojovej fázy nie je spätá s priamym sexuálnym kontaktom, ide skôr o tendenciu väčšieho porozumenia medzi rovnakými pohlaviami: chlapci sa hrávajú s chlapcami, dievčatá s dievčatami a medzi pohlaviami prevláda určitá nevraživosť. Ak sa niektoré pohlavie v tomto veku aktívne stýka s opačným pohlavím spravidla vo vyššom veku pokračuje medzi štvorpercentnou homosexuálnou menšinou.
 3. dospievanie - kritické obdobie života, od ktorého sa jedinec začína podriaďovať svojim sexuálnym prioritám. Ďalšími prejavmi dospievania je nutkavá potreba totálnej negácie. Pohlavná nevraživosť sa mení na opačný extrém, kedy majú samčie živočíchy silnú vraživosť. Samičie živé organizmy robia akože drahoty.
 4. dospelosť - je fáza triezvenia. Totálne vytriezvenie sa nazýva „kríza stredného veku“ a predchádza starobe. Ideálne dospelé živočíchy už berú ako samozrejmosť všetky svoje orgány a údy. Vedia, že keďže ich Boh stvoril s nimi, musia ich aj používať. Jasné, že text je o používaní rúk, nôh, očí, uší, nosa a mozgu. O genitáliách a jebačke v tomto prípade reč nie je. Či..?
 5. staroba, nazývaná aj dedstvo, čo vyjadruje uzatvorenie cyklu (teda, až na jedno písmenko) - je to najkrajšia fáza života. Živý organizmus sa môže vysrať na nejaké plánovanie a podobné hlúposti. Môže žiť pre aktuálnu situáciu a dlabať na to, čo bude zajtra. Má nádej, že zajtra už nebude a podľa náboženského výkladu života prejde z aktuálneho stavu do stavu blaženosti, v ktorom bude spasený. Ak teda existuje aj ten druhý svet, je jedno či raj alebo peklo, má šancu vybaviť si tam záležitosti, ktoré predtým (kedysi) nestihol.

Posledné objavy vedy naznačujú, že živé organizmy sú natoľko rozmanité a zdegenerované, že nie je výnimkou, že sa ich vývoj môže zastaviť v ktorejkoľvek fáze. V niektorých prípadoch sa stáva, že sa niektorá časť normálneho vývojového cyklu preskočí. A teda nie je vôbec isté, že uvedený vývojový cyklus je normálny.

Život po smrtiUpraviť

Smrť je záhadná preto, lebo telo netuší, že ako bude bez neho mozog rozmýšľať. Na druhej strane to telo, v ktorom mozog existoval je spotrebované ďalšími živými organizmami. Tieto organizmy sú mikroskopické, ale kŕmia sa ním aj veľkí predátori a mŕtvola teda vlastne ožije v nich. Každý šakal alebo hyena, či tráva na hrobe sú teda vlastne zombíci.

Môže sa to prejavovať aj v živote. Napríklad taký ľudo, ktorý konzumuje iba bravčovinu sa môže postupne zmeniť na sviňu, ten ktorý sa kŕmi hovädzinou, riskuje, že sa zmení na hovädo. Z toho vyplýva, že napríklad sviniam a hovädám asi vyhynutie nehrozí. Budúcnosť ľudí vzhľadom na to, že do módy prichádza kremácia, nie je veru celkom ružová. Potom ale také emisie... nemajú náhodou aj ony svoje ľudské práva?

Na druhej strane stojí za zamyslenie zabíjanie múch, červov a dezinfekcia hnilobných procesov. Nejde v tomto prípade o hnusnú, ba až barbarskú bratovražednú vojnu?

PoznámkyUpraviť

 1. Presný okamih tohto "tesne" je dôležitý najmä pre ochrancov práv nepočatých detí. Teória hovorí, že Boh je účastníkom každej súlože (je počas nej hlboko v piči) a akonáhle zbadá splynutie spermie s vajíčkom, pridelí takto vzniknutej bunke jednu dušu zo svojho archívu duší.
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.