Ľudo

(Presmerované z Ľudia)
Done.png


Ľudo
Humans.gif
Druhy ľudov: muž a žena.
Ich krížencom je decko.
Ludo-obchod.jpg
Ľudovia sem chodia nakupovať

"Človek je dvojnohý tvor bez srsti alebo peria."

- Platón

"Hľa, Platónov človek!"

- Diogenes - s ošklbaným kohútom v ruke

"...ktorý má zuby."

- Platón

"Hľa, Platónov človek!"

- Steven Spielberg - v zuboch tyranosaura

"Dúfam že sa nikdy nedožijem toho ako budem umierať...."

- človek

Ľudo (množné číslo: Ľudia, podľa najnovších pravidiel aj Ľudovia; slangovo aj človek) je živočíšny druh vyskytujúci sa na celej plochozemi a teda aj na Slovensku.

Mláďa ľuda sa nazýva decko. Decko vznikne za podivných dosť nehygienických okolností zmiešaním bielkovinových substancií, ktoré so sebou nosia v žľazách dva základné poddruhy ľudov, ktoré voláme muž a žena. Muž a žena sú teda čiste teoreticky tiež ľudovia. Existuje tiež niekoľko špeciálnych typov ľudov a ich krížencov, napr. niekto, nikto, politik, sa, opočlovek, nadčlovek, celebrita, herec, spevák, hasič, policajt, poloboh a osobitnou kategóriou je Chuck Norris.

Ľudo je na vrchole potravinového reťazca a keď si niekedy nedá pozor tak aj celkom dolu... respektíve keďže kravy a holuby ho nezožerú tak celkom dolu to nebude. Okrem toho sa ľudo preslávil najmä ako hudobný skladateľ. Jeho tvorba sa dnes súhrnne označuje ako ľudova hudba.

VznikUpraviť

Ľudo sám o sebe je v živočíšnej ríši extrémny prípad. Jeho pôvod a vývin vysvetľujú rôzne teórie ako je evolučná teória, ale aj rôzne náboženské interpretácie. Tú evolučnú vymyslel v slabej chvíli jeden vedec menom Charles Darwin. Podľa tých teórií, ktoré si vyžadujú predstavivosť je jasné, že treba pripúšťať, že za vznik ľudov sú zodpovední aj hlavne Chuck Norris a Boh, až potom prípadne Evolúcia a Darwin.

Celé je to zmätené. Kvôli objektivite uvádzame viaceré verzie, hoci pre nedostatok miesta nie všetky.

StvorenieUpraviť

Boh ľuda (oba základné druhy) stvoril v piaty deň (piatok), hoci sa, bohvie prečo, tvrdí, že v šiesty (sobota)[1], čiže v deň, keď už mal stvorené všetko, aj rastliny, aj slnko a hviezdy, aj živočíchy a tak už vlastne ani nebolo čo rozumné stvoriť. A Bohovi sa ešte stále chcelo a tak sa len tak ďalej bavkal.

Potom údajne stvoril Zem ešte raz. Teraz to spravil inak: najprv rastliny a jablko, potom muža, potom zvieratá, hada a až potom ženu. Žena bola modifikácia, t.j. vylepšený model prvého ľuda. Snažil sa urobiť niečo krajšie od opice. Bol to prvotný model, ktorý mal spĺňať viacero funkcií od dekoratívneho, po prípravu potravy, pranie figových listov, či iných odevov, upratovanie a inú kratochvíľu pre muža. Mala teda slúžiť na pomoc s domácimi prácami. A Chuck prehliadol nejaké tie záludnosti a tak ich nechal žiť.

Tento fakt sa následne vyvracia v knihe Genezis 10:13 "Od Mesraima pochádzajú ludovia,..."

Existuje aj pastafariánska verzia stvorenia vo vylepšenom a logickejšom poradí: najprv sa stvorili hory, potom stromy, samzrejme, že nasledoval trpaslík, a až potom zbytok vesmíru vrátane ľudov.

Evolučná verziaUpraviť

Človek sa sám urobil z niečoho iného. Existuje viacero evolučných radov, najznámejší a najobľúbenejší je asi: slivka (Prunus) → slivovica (Nectar) → opica (Primatus) → človek (Homo). Existuje dokonca odvážna teória, že sme sa vyvinuli z človeka rozumného. Ale to naozaj len pre úplnosť.

Podľa niektorý náznakov od Darwina by vraj mala byť nejaká spojitosť vývoja ľudov niekde pri jaštericiach (viď: jašterkovia), no existujú stavy mysle, pri ktorých sa vraví, že pochádzame kdesi z mora, to znamená, že by mali byť predchodcami ľudov ryby. No Darwin stále trvá na opiciach a potom sa vedcami zdôrazňuje dôležitosť erekcie, lebo jedným zo stupňov vývoja po opici na človeka sa volá ľudo, ktorého latinčania nazývajú Homo Erectus.

Charakteristické rysyUpraviť

Počet údov
 
Na talianskom Eure je vyobrazenie muža s ôsmimi končatinami, resp. deviatimi údmi.
 
Miestami sa ešte osemkončatinový druh vyskytne, na obrázku vidíme jedinca (opäť muža) v klietke hanby na letisku.
Hlava a tvár
 
Tzv. strhané rysy - tvár takmer bez výčnelkov.

TeloUpraviť

Dnešní ľudovia majú obvykle dve ruky, dve nohy, jednu hlavu. To všetko býva pripojené k strednej časti, ktorá sa nazýva telo alebo trup. Miesto pripojenia k telu sa u hlavy nazýva krk, u rúk pazuchy a u nôh toto miesto nazývame riťou.

Okrem toho je tu ešte jeden dôležitý vonkajší orgán, či úd. Tento orgán niekedy trčí, inokedy ide skôr dovnútra, ale spravidla ide o to isté. Redaktori z Necyklopédie štatistickým skúmaním zistili, že je z nejakého dôvodu tak dôležitý, že ho treba spomenúť v každom článku. Ak na to zabudnú, tak sa určite nájde nejaký ochotný dobrovoľník, ktorý tento nedostatok napraví. Pchajú to všade aj keby ste chceli písať o sedmokráske. Spomínané orgány sú vlastne menej hlavné (skrátene pohlavné) orgány, bez ktorých sa dá existovať.

Na tele a teda aj trupe a dnu v ňom má ľudo viacero určite dôležitejších orgánov, z ktorých niektoré vykúkajú von cez rôzne otvory v miestach pripojenia končatín, či dokonca cez hlavu smerujú do toho trupu. Do tela vdychujeme vzduch, pijeme všelijaké kvapaliny, pcháme rôzne potraviny a keď ho porežeme tak z neho tečie krv... no a stými kvapalinami a potravinami je to tak, že aj ich sa nakoniec zbavujeme. Telo je pre ľudov veľmi dôležité.

KončatinyUpraviť

Končatiny a údy sú vážnou súčasťou aj u ľudov. Tak vážnou, že o nich treba začať ešte raz. Takže nohy a ruky sa u ľudov ako aj u iných živočíchov nazývajú aj končatiny. Počet končatín je rôzny. Podľa dochovaných nákresov Leonarda da Vinciho je zjavné, že to nebolo tak dávno, kedy mali ľudia štyri nohy a štyri ruky. Do hromady ich teda bolo osem. Zrejme z tých čias sa zachovalo porekadlo „vyzeráš ako hajzlový pavúk“. Z konverzačných záznamov vznikli aj ďalšie analógie:

 • O počte rúk je zrejmé, že viac ako dve už asi nebudú. Vieme to podľa známeho argumentu, ktorý sa v konverzácii bežne používa: „... však mám iba dve ruky...“. Aj z tejto dosť často používanej frázy je cítiť, že počet rúk nebol vždy stály.
 • So skutočným počtom nôh u ľudov to až také isté nie je. Bežne sa totiž hovorí: „... dajme si ešte jeden do tretej nohy.“. Táto veta svedčí o tom, že niektorí jedinci ľudského druhu majú niekde schovanú ešte ďalšiu dolnú končatinu. No a sú indície, že niekto si dáva aj do ďalšej: štvrtej, piatej... nohy.

Končatiny sú zakončené prstami, ktorých dnes býva viac-menej päť, šesť sa už považuje za veľa, ale sú, respektíve nie sú vzácnosťou prípady, že ich je viac ako päť. Existujú prípady, že u manuálne pracujúcich býva prstov často aj menej, čo súvisí s Duchom Svätým. . Medzi druhmi ľudov sa vyskytujú jedinci, ktorí majú prsty dlhé. Volajú sa skrátene „dlhoprstí“. Niektoré zdroje uvádzajú, že medzi veľmoci výskytu a hustoty druhu na tisíc obyvateľov práve patrí Slovensko.

HlavaUpraviť

Hlava je dosť ba až príliš dôležitým orgánom ľuda. Dokázali to už prví vedci, ktorých poznáme pod menom kati. Títo kati totiž prišli s nápadom, že fungovanie človeka sa dá jednoducho vypnúť, keď sa preruší spojenie medzi hlavou a trupom. Keď to skúšali s inými končatinami, tak ľudo relatívne fungoval, čo bolo vidno podľa toho, že bol neprimerane hlučný. Až kým sa neporiešila hlava.

Hoci hlava teda aj keď z trupu vyčnieva, nenazývame ju končatinou. Je to preto, lebo v nej je ešte jeden orgán, konkrétne mozog, kvôli ktorému sa hlava občas nazýva aj mozogáň. Údajne sa hlavou (mozgom) dá aj myslieť, ale z praxe to nemáme potvrdené. Na hlave nájdeme nejaké otvory aj výčnelky (uši, nos a pod.), pokiaľ dotyčný ľudo nemá tzv. strhané rysy.

InteligenciaUpraviť

Väčšina výskumníkov v odbore ľudskej inteligencie sa zhoduje, že mieru vyspelosti je možné priamo odvodiť od počtu rôznych druhov cestovín, ktoré je daný druh schopný vytvoriť. V súčasnosti je druh Homo Sapiens schopný produkovať niekoľko stovák druhov cestovín. Za kľúčové indikátory vyspelosti civilizácie sa považujú tvary Farfale (motýliky), Fussili (skrutky) a Penne Rigate (drážkované trubičky). Naproti tomu, výskumy ukazujú, že príslušníci druhu Homo Habilis boli schopní vyrábať nanajvýš rezance (Tagliatelle), čo ukazuje na nižšiu inteligenciu, no formuje unikátny trend vývoja k vyššej inteligencii, čo potvrdzujú nálezy z archeologickej lokality Horné Dolné. Artefakty a fosílie z obydlí druhu Homo Eretus poukazujú na schopnosť produkovať špagety a makaróny.

Vykopávky v severnej Afrike poukazujú na prítomnosť stopových fosílií boloňskej omáčky z obdobia pred 500 000 rokmi. Keďže existencia boloňskej omáčky je podmienená existenciou vhodnej cestoviny, potvrdenie pravdivosti tohto nálezu by posunulo začiatok vývoja ľudskej inteligencie omnoho hlbšie do histórie ľudstva. Viacero expertov však spochybňuje túto hypotézu, keďže taliansky výskumný tím, ktorý objav urobil, mohol (aj z prestížnych dôvodov?) vzorky ľahko kontaminovať modernou boloňskou omáčkou.

Druhy ľudovUpraviť

Rozdelenie podľa kompatibilityUpraviť

Podľa toho, ako do seba zapadajú sa ľudovia delia na:

Krížencom muža a ženy je decko, ktoré sa však časom bohužiaľ zvyčajne zdegeneruje opäť na muža alebo ženu. Oba druhy, aj ich kríženec, sa celkom dobre znášajú, žijú v jednom priestore, a vytvárajú takto živočíšne spoločenstvo (zoocenózu).

Rozdelenie podľa farbyUpraviť

Podobne ako papagáje, vrany, svine ovce, či barani majú aj ľudovia svoje farebné mutácie. Skúmaním sa skonštatovalo, že tie mutácie sú tak pestré, že musia byť aj encyklopedicky definované a kodifikované. Ľudovia teda podľa farieb môžu byť presne aj napríklad:

 • bledí - žijú všade a kde nie, tak sa tam snažia silou mocou dostať, a chcú byť pánmi sveta,
 • polotmaví (politicky korektný názov) - pravdepodobne pochádzajú z oblasti okolo Indie, no tiež sa snažia dostať všade, hoci sa tam potom nedokážu úplne prispôsobiť, medzi známe príklady patria obyvatelia pasienkov a lúk v okolí Krásnej Hôrky, alebo taký mulat,
 • polotmaví južní - sú obeťami UV žiarenia a genetických dôsledkov nájazdov polodivých kmeňov v minulosti, nachádzajú sa hlavne v strednom pásme Európy, nad rovníkom,
 • uhľovotmaví (politicky korektný názov) - prehnane pigmentom zásobení jedinci, ktorí majú korene na africkom kontinente, ich tamavá pokožka je výhodná v chladnom podnebí (absorbuje dobre teplo),
 • žltí (?) - zrejme postihnutí vychádzajúcim slnkom, lebo sa nachádzajú na severnej pologuli v jej východnej časti,
 • červení (?) - okrem panien a panicov, časť červených je z praobyvateľov Amerického kontinentu a časť je z bývalých obyvateľov zvyšku Zeme. Ich koncentrácia bola sústredená aj v stredovýchodnej Európe. Niektorí sú dodnes červení, len si to nechcú priznať. Podľa Nostradamovho proroctva boli časy, keď ich bola tretina sveta, no postupne podľa neho budú prichádzať časy, keď ich bude jedna štvrtina, jedna pätina, jedna šestina... Nostradamus bol známy optimista.
 • zelení - okrem politicky ladených jedincov, to môžu byť aj vojaci, policajti, a ľudovia, ktorí niečo vybavujú na úradoch,
 • modrí - sú to napríklad šmolkovia, niektorí obyvatelia márnic, niektorí politici a otcovia dospievajúcich detí.
 • ružoví alebo aj dúhoví

Odvodené slováUpraviť

Ľudo okrem Ľuda Zúbeka, Ľudovíta a ľudovej hudby (či knižnice a pod.) sa stal základom zvukomalebných slov, ktoré sa naveky udomácnili v bohatých fondoch slovenského národa. Patria k nim aj príklady ako je:

 • ľudomil - ľudo, ktorý miluje nejakého ľuda
 • ľudožrút - tiež ľudo, ktorý miluje ľudov, ale je z tímu tvrdšieho rangu
 • ľudoop - ľudo, ktorý si niečo rozrobil s opicou, teda logicky by to mal byť niektorý zo slávnych alkoholikov
 • odľud - ľudo, ktorý nemá rád iných ľudov
 • podľud - politicky nekorektný termín, ktorý vymyslel odľud Hitler
 • zaľud - Andrej Kiska
 • kľud - bližšie nešpecifikovaný druh ľuda, ktorý aj keď niekde je tak ho tam nevidno... významne sa nelíši a neprejavuje, lebo splýva s ostatnými. Iba tí ostatní, skúsenejší, ľudovia zvyknú skonštatovaním "je tam kľud", poznamenať, že ho tam zazreli

ReferencieUpraviť

 1. "Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi! ... A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno: šiesty deň." ako vidíme, šiesty deň bol až po stvorení, Gen.1:27-31
Ľudia
AbstinentBlondínaBratCelebritaČajaDebilDeckoDezolátiDôchodcaHerecHovädoChriašteľIdiotKovbojMagorMulatMužNadčlovekNarcisNepriateľPraľudPriateľTyZmrdOzembuchParoháčPapľuhPríjebekPrinc na bielom koniSliepkaStará dievkaStará maťSviňaSvokraSusedTajtrlíkVesmírni ľudoviaVýmelVzdelaná SlovenkaŽena


Necyklopedické živočíchy

AlfBlchaBoborCapCicavecCigániDodogmaEmuFčelaFilckyHadHavranHyenaJežkoJóžin z bážinKomárKopytníkKrtkoKruté jablkoLevĽudoMačkaMakrelaMliečny tvorMandelinkaMapinguariMedveďMedvedík kukuričnýMorča obrovskéMyšMuchaNočný požieračOpicaOsaOtravník obyčajnýPakobylkaPapagájParoháčPijavicaPlytviakPotvorPesRádioaktívny hugoSarančatáSlonSomárSumecŠakalŠkrečokŠľachúňŠvábTopierŤavaTučniakTurulVeverkaVorvaňVyrhulaYetiZlatá rybkaŽralok lesný

 
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.